a+ 1:1 Ebr.: Elohim, numele divin cel mai frecvent folosit în VT; deși în ebraică este un plural, termenul funcționează gramatical ca un singular; este un plural care exprimă măreția lui Dumnezeu
b+ 1:6 Sau: firmament; tărie
c+ 1:24 Cu referire la toate animalele care mai târziu vor fi domesticite
d+ 1:24 Sau: animale care mișună; sau: animale care se târăsc; termenul ebraic face referi re la toate celelalte animalele mai mărunte, distincte de vite și de animalele sălbatice mari; de asemenea, termenul poate include și insectele; și în vs. 25, 26
e+ 1:24 Lit.: vietăți ale pământului
f+ 1:26 Termenul ebraic se referă la ființele umane în general, și nu la o singură persoană; și în v. 27
g+ 1:26 TM; Siriacă: peste toate animalele sălbatice

Genesa 1

Istoria creării cerurilor și a pământului

1La început, Dumnezeu a a creat cerurile și pământul.

2Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului era întuneric, iar Duhul lui Dumnezeu plutea peste întinderea apelor.

3Atunci Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!“; și a fost lumină.

4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și a despărțit lumina de întuneric.

5Dumnezeu a numit lumina „zi“, iar întunericul l-a numit „noapte“. A fost o seară și a fost o dimineață: ziua întâi.

6Dumnezeu a zis: „Să fie o boltă cerească b în mijlocul apelor, care să despartă apele de ape!“

7Astfel, Dumnezeu a făcut bolta și a despărțit apele care sunt sub boltă de apele care sunt deasupra ei. Și așa a și fost.

8Dumnezeu a numit bolta „cer“. A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a doua.

9Dumnezeu a zis: „Să se adune la un loc apele care sunt sub cer și să apară uscatul!“ Și așa a și fost.

10Dumnezeu a numit uscatul „pământ“, iar apele care au fost adunate la un loc, le-a numit „mări“. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun.

11Atunci Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vegetație: plante care să facă sămânță și pomi fructiferi care să dea rod cu sămânță în el, potrivit soiului lor!“ Și așa a și fost.

12Pământul a dat vegetație: plante care fac sămânță potrivit soiului lor și pomi care dau rod cu sămânță în el, potrivit soiului lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun.

13A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a treia.

14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători pe bolta cerului, care să despartă ziua de noapte; ei să fie semne care să arate anotimpurile, zilele și anii

15și să slujească drept luminători pe bolta cerului, ca să dea lumină pământului!“ Și așa a și fost.

16Dumnezeu a făcut cei doi luminători mari: luminătorul cel mare, care să stăpânească ziua, și luminătorul cel mic, care să stăpânească noaptea; a făcut, de asemenea, și stelele.

17Dumnezeu i-a așezat pe bolta cerului, ca să dea lumină pământului,

18să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun.

19A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a patra.

20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări pe bolta cerului, deasupra pământului!“

21Astfel, Dumnezeu a făcut creaturile cele mari din ape, toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, potrivit felurilor lor și toate păsările înaripate, potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun.

22Dumnezeu le-a binecuvântat zicând: „Fiți roditoare, înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ!“

23A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a cincea.

24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare, potrivit felurilor lor: vite, c animale mici d și animale sălbatice e, fiecare potrivit felurilor lor!“ Și așa a și fost.

25Dumnezeu a făcut animalele sălbatice, potrivit felurilor lor, vitele, potrivit felurilor lor și toate animalele mici care mișună pe pământ, potrivit felurilor lor. Dumnezeu a văzut că acest lucru era bun.

26Atunci Dumnezeu a zis: „Să facem om f după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; ei să domnească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul g și peste toate animalele mici care mișună pe pământ!“

27Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat și femeie i-a creat.

28Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis: „Fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l; domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste toate viețuitoarele care mișună pe pământ!“

29Apoi Dumnezeu a zis: „V-am dat toate plantele care fac sămânță și care se află pe tot pământul și toți pomii care fac fructe cu sămânță în ele, ca să le aveți pentru hrană.

30Tuturor animalelor pământului, tuturor păsărilor cerului și tuturor animalelor mici care mișună pe pământ, care au suflare de viață în ele, le-am dat ca hrană toate plantele verzi.“ Și așa a și fost.

31Dumnezeu s-a uitat la tot ce a făcut și toate erau foarte bune. A fost o seară și a fost o dimineață: ziua a șasea.

Informaţii privind drepturile de autor pentru NTLR