Matt 3:15

(ESV)
But Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness.” Then he consented.
(VulgCC)
Respondens autem Iesus, dixit ei: Sine modo: sic enim decet nos implere omnem iustitiam. Tunc dimisit eum.

Matt 5:6

(ESV)
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.

(VulgCC)
Beati, qui esuriunt, et sitiunt iustitiam: quoniam ipsi saturabuntur.

Matt 5:10

(ESV)
Blessed are those who are persecuted for righteousnesssake, for theirs is the kingdom of heaven.

(VulgCC)
Beati, qui persecutionem patiuntur propter iustitiam: quoniam ipsorum est regnum cælorum.

Matt 5:20

(ESV)
For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven.

(VulgCC)
Dico enim vobis, quia nisi abundaverit iustitia vestra plus quam Scribarum, et Pharisæorum, non intrabitis in regnum cælorum.

Matt 6:33

(ESV)
But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you.

(VulgCC)
Quærite ergo primum regnum Dei, et iustitiam eius: et hæc omnia adiicientur vobis.

Matt 21:32

(ESV)
For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes believed him. And even when you saw it, you did not afterward change your minds and believe him.

(VulgCC)
Venit enim ad vos Ioannes in via iustitiæ, et non credidistis ei. Publicani autem, et meretrices crediderunt ei: vos autem videntes nec pœnitentiam habuistis postea, ut crederetis ei.

Luke 1:75

(ESV)
in holiness and righteousness before him all our days.
(VulgCC)
In sanctitate, et iustitia coram ipso, omnibus diebus nostris.

John 16:8

(ESV)
And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment:
(VulgCC)
Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de iustitia, et de iudicio.

John 16:10

(ESV)
concerning righteousness because I go to the Father, and you will see me no longer;
(VulgCC)
De iustitia vero: quia ad Patrem vado: et iam non videbitis me:

Acts 10:35

(ESV)
but in every nation anyone who fears him and does what is right is acceptable to him.
(VulgCC)
sed in omni gente qui timet eum, et operatur iustitiam, acceptus est illi.

Acts 13:10

(ESV)
and said, “You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord?
(VulgCC)
dixit: O plene omni dolo, et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis iustitiæ, non desinis subvertere vias Domini rectas.

Acts 17:31

(ESV)
because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed; and of this he has given assurance to all by raising him from the dead.”

(VulgCC)
eo quod statuit diem, in quo iudicaturus est orbem in æquitate, in viro, in quo statuit, fidem præbens omnibus, suscitans eum a mortuis.

Acts 24:25

(ESV)
And as he reasoned about righteousness and self-control and the coming judgment, Felix was alarmed and said, “Go away for the present. When I get an opportunity I will summon you.”
(VulgCC)
Disputante autem illo de iustitia, et castitate, et de iudicio futuro, tremefactus Felix respondit: Quod nunc attinet, vade: tempore autem opportuno accersam te:

Rom 1:17

(ESV)
For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith as it is written, “The righteous shall live by faith.”

(VulgCC)
Iustitia enim Dei in eo revelatur ex fide in fidem: sicut scriptum est: Iustus autem ex fide vivit.

Rom 3:5

(ESV)
But if our unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? ( I speak in a human way.)
(VulgCC)
Si autem iniquitas nostra iustitiam Dei commendat, quid dicemus? Numquid iniquus est Deus, qui infert iram?

Rom 3:21

(ESV)
But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it—
(VulgCC)
Nunc autem sine lege iustitia Dei manifestata est: testificata a lege et Prophetis.

Rom 3:25

(ESV)
whom God put forward as a propitiation by his blood, to be received by faith. This was to show God’s righteousness, because in his divine forbearance he had passed over former sins.
(VulgCC)
quem proposuit Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, ad ostensionem iustitiæ suæ propter remissionem præcedentium delictorum

Rom 3:26

(ESV)
It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.

(VulgCC)
in sustentatione Dei, ad ostensionem iustitiæ eius in hoc tempore: ut sit ipse iustus, et iustificans eum, qui est ex fide Iesu Christi.

Rom 4:3

(ESV)
For what does the Scripture say? “Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness.”
(VulgCC)
Quid enim dicit Scriptura? Credidit Abraham Deo: et reputatam est illi ad iustitiam.

Rom 4:5

(ESV)
And to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness,
(VulgCC)
Ei vero, qui non operatur, credenti autem in eum, qui iustificat impium, reputatur fides eius ad iustitiam secundum propositum gratiæ Dei.

Rom 4:6

(ESV)
just as David also speaks of the blessing of the one to whom God counts righteousness apart from works:

(VulgCC)
Sicut et David dicit beatitudinem hominis, cui Deus accepto fert iustitiam sine operibus:

Rom 4:9

(ESV)
Is this blessing then only for the circumcised, or also for the uncircumcised? For we say that faith was counted to Abraham as righteousness.
(VulgCC)
Beatitudo ergo hæc in circumcisione tantum manet, an etiam in præputio? Dicimus enim quia reputata est Abrahæ fides ad iustitiam.

Rom 4:11

(ESV)
He received the sign of circumcision as a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. The purpose was to make him the father of all who believe without being circumcised, so that righteousness would be counted to them as well,
(VulgCC)
Et signum accepit circumcisionis, signaculum iustitiæ fidei, quæ est in præputio: ut sit pater omnium credentium per præputium, ut reputetur et illis ad iustitiam:

Rom 4:13

(ESV)
For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law but through the righteousness of faith.
(VulgCC)
Non enim per legem promissio Abrahæ, aut semini eius ut heres esset mundi: sed per iustitiam fidei.

Rom 4:22

(ESV)
That is why his faith was “counted to him as righteousness.”
(VulgCC)
Ideo et reputatum est illi ad iustitiam.

Rom 5:17

(ESV)
For if, because of one man’s trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ.

(VulgCC)
Si enim unius delicto mors regnavit per unum: multo magis abundantiam gratiæ, et donationis, et iustitiæ accipientes, in vita regnabunt per unum Iesum Christum.

Rom 5:21

(ESV)
so that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord.

(VulgCC)
Ut sicut regnavit peccatum in mortem: ita et gratia regnet per iustitiam in vitam æternam, per Iesum Christum Dominum nostrum.

Rom 6:13

(ESV)
Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness.
(VulgCC)
Sed neque exhibeatis membra vestra arma iniquitatis peccato: sed exhibete vos Deo, tamquam ex mortuis viventes: et membra vestra arma iustitiæ Deo.

Rom 6:16

(ESV)
Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness?
(VulgCC)
Nescitis quoniam cui exhibetis vos servos ad obediendum, servi estis eius, cui obeditis, sive peccati ad mortem, sive obeditionis ad iustitiam?

Rom 6:18

(ESV)
and, having been set free from sin, have become slaves of righteousness.
(VulgCC)
Liberati autem a peccato, servi facti estis iustitiæ.

Rom 6:19

(ESV)
I am speaking in human terms, because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness leading to sanctification.

(VulgCC)
Humanum dico, propter infirmitatem carnis vestræ: sicut enim exhibuistis membra vestra servire immunditiæ, et iniquitati ad iniquitatem, ita nunc exhibete membra vestra servire iustitiæ in santificationem.

Rom 6:20

(ESV)
For when you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness.
(VulgCC)
Cum enim servi essetis peccati, liberi fuistis iustitiæ.

Rom 8:10

(ESV)
But if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is life because of righteousness.
(VulgCC)
Si autem Christus in vobis est: corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus vero vivit propter iustificationem.

Rom 9:30

(ESV)
What shall we say, then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained it, that is a righteousness that is by faith;
(VulgCC)
Quid ergo dicemus? Quod gentes, quæ non sectabantur iustitiam, apprehenderunt iustitiam: iustitiam autem, quæ ex fide est.

Rom 9:31

(ESV)
but that Israel who pursued a law that would lead to righteousness did not succeed in reaching that law.
(VulgCC)
Israel vero sectando legem iustitiæ, in legem iustitiæ non pervenit.

Rom 10:3

(ESV)
For, being ignorant of the righteousness of God, and seeking to establish their own, they did not submit to God’s righteousness.
(VulgCC)
Ignorantes enim iustitiam Dei, et suam quærentes statuere, iustitiæ Dei non sunt subiecti.

Rom 10:4

(ESV)
For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.

(VulgCC)
Finis enim legis, Christus, ad iustitiam omni credenti.

Rom 10:5

(ESV)
For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them.
(VulgCC)
Moyses enim scripsit, quoniam iustitiam, quæ ex lege est, qui fecerit homo, vivet in ea.

Rom 10:6

(ESV)
But the righteousness based on faith says “Do not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’” (that is, to bring Christ down)
(VulgCC)
Quæ autem ex fide est iustitia, sic dicit: Ne dixeris in corde tuo: Quis ascendet in cælum? id est, Christum deducere:

Rom 10:10

(ESV)
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.
(VulgCC)
Corde enim creditur ad iustitiam: ore autem confessio fit ad salutem.

Rom 14:17

(ESV)
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.
(VulgCC)
Non est enim regnum Dei esca, et potus: sed iustitia, et pax, et gaudium in Spiritu Sancto:

1Cor 1:30

(ESV)
And because of him you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God righteousness and sanctification and redemption,
(VulgCC)
Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est nobis sapientia a Deo, et iustitia, et sanctificatio, et redemptio:

2Cor 3:9

(ESV)
For if there was glory in the ministry of condemnation the ministry of righteousness must far exceed it in glory.
(VulgCC)
Nam si ministratio damnationis gloria est: multo magis abundat ministerium iustitiæ in gloria.

2Cor 5:21

(ESV)
For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.

(VulgCC)
Eum, qui non noverat peccatum, pro nobis peccatum fecit, ut nos efficeremur iustitia Dei in ipso.

2Cor 6:7

(ESV)
by truthful speech, and the power of God; with the weapons of righteousness for the right hand and for the left;
(VulgCC)
in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma iustitiæ a dextris, et a sinistris,

2Cor 6:14

(ESV)
Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?
(VulgCC)
Nolite iugum ducere cum infidelibus. Quæ enim participatio iustitiæ cum iniquitate? Aut quæ societas luci ad tenebras?

2Cor 9:9

(ESV)
As it is written,

“He has distributed freely, he has given to the poor;
his righteousness endures forever.”
(VulgCC)
sicut scriptum est: Dispersit, dedit pauperibus: iustitia eius manet in sæculum sæculi.

2Cor 9:10

(ESV)
He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.
(VulgCC)
Qui autem administrat semen seminanti: et panem ad manducandum præstabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum iustitiæ vestræ:

2Cor 11:15

(ESV)
So it is no surprise if his servants, also, disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds.

(VulgCC)
Non est ergo magnum, si ministri eius transfigurentur velut ministri iustitiæ: quorum finis erit secundum opera ipsorum.

Gal 2:21

(ESV)
I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose.

(VulgCC)
Non abiicio gratiam Dei. Si enim per legem iustitia, ergo gratis Christus mortuus est.

Gal 3:6

(ESV)
just as Abrahambelieved God, and it was counted to him as righteousness”?

(VulgCC)
Sicut scriptum est: Abraham credidit Deo, et reputatum est illi ad iustitiam.

Gal 3:21

(ESV)
Is the law then contrary to the promises of God? Certainly not! For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law.
(VulgCC)
Lex ergo adversus promissa Dei? Absit. Si enim data esset lex, quæ posset vivificare, vere ex lege esset iustitia.

Gal 5:5

(ESV)
For through the Spirit, by faith, we ourselves eagerly wait for the hope of righteousness.
(VulgCC)
Nos enim spiritu ex fide, spem iustitiæ expectamus.

Eph 4:24

(ESV)
and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness.

(VulgCC)
et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia, et sanctitate veritatis.

Eph 5:9

(ESV)
(for the fruit of light is found in all that is good and right and true),
(VulgCC)
fructus enim lucis est in omni bonitate, et iustitia, et veritate:

Eph 6:14

(ESV)
Stand therefore having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness,
(VulgCC)
State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam iustitiæ,

Phil 1:11

(ESV)
filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God.

(VulgCC)
repleti fructu iustitiæ per Iesum Christum, in gloriam et laudem Dei.

Phil 3:6

(ESV)
as to zeal a persecutor of the church; as to righteousness under the law blameless.
(VulgCC)
secundum æmulationem persequens Ecclesiam Dei, secundum iustitiam, quæ in lege est, conversatus sine querela:

Phil 3:9

(ESV)
and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith
(VulgCC)
et inveniar in illo non habens meam iustitiam, quæ ex lege est, sed illam, quæ ex fide est Christi Iesu: quæ ex Deo est iustitia in fide

1Tim 6:11

(ESV)
But as for you O man of God flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness.
(VulgCC)
Tu autem, o homo Dei hæc fuge: sectare vero iustitiam, pietatem, fidem, charitatem, patientiam, mansuetudinem.
Copyright information for ESV, VulgCC