Joshua 8

Safita 8:1-9:27 ige fu izege e Josua fu e Isureroko kaenamiana e Kenanaetiko bu uruo ijia karinoeva ijene kaniakiro vaema ijene. Bu va e sidove Ai ijia kariva ije kaniakuriana areme bue e Gibioniko ijena besu kafaekuae kuaena mareva ijene isoe.1

Copyright information for `BBB