1 Corinthians 2

Paulo 'ina guguya

1Tasigwao, wanuwatuhu tutaina mwalo Yehoba tetelina ya'eweyawa ma yahepwaileya 'oimiya, geya 'igu gwae waiwaiyega, gide 'abehega taugu tosanapu moisa. 2Ta hesi nuwanuwagu ma Yesu Kelisomo weyahina yada guguya 'oimiya tauna silohe'amasiya kelose 'oina. 3Coinega 'igu latuma 'oimiya gide towe'a, ma'igu dedela ta ma'igu 'ateyoho. 4Ma wete 'igu guguya 'oimiya geya gwae waiwaidi nuwana sanapu 'oidiyega, ta hesi Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega. 5Coinega 'igu guguyaina wahesagoheya ma wada hemisae 'abehega geya tomota 'idi sanapu 'oinega, ta hesi Yehoba 'ina waiwaiyega.

Sanapu moisa

6Sanapu moisa Yehoba 'oinega yahehepwaile tohemisa pa'alidi 'oidiya, ma hesi geya gogo gabulena bewa 'ana sanapu bo toloinao bewa tuwa 'idi sanapu, taudi simiyamiya tuta to'uto'upana tuwa. 7Ma hesi sanapuina Yehoba 'oinega mwalo dahwadahwaina, ta bewa tuwa 'i'abilatuheya, weyahina muliyetega ma gogo gabulena 'ihemasaleheya, nugeta nuwanuwana ma 'ida 'ebeyaliyayaina 'ida 'ebwaegita. 8Ta gogo gabulena bewa 'ana toloinao sanapuina geya sisanasanapu, ma 'eguma nuwana sida sanapu nugeteya, sahena 'ida Bada galewega silolohe'amasi kelose 'oina.

9Ta hesi 'ida yaliyayaina weyahina Buki He'asisi 'ina hepwaila 'igwaeya,

“Sahena tagwaegwae Yehoba 'ana tohelauwao 'adi lema bwebwe'ana hedadena 'i'atububuya. Geya 'eta loheya 'ida 'iteya bo 'ihesagohe ma 'ida nuwasabwalena lemaina, weyahina bwebwe'ana hedada.”
10Ta hesi Yaluyaluwa Tabuna 'oinega Yehoba sanapuina 'i'abilatuheya 'oida, weyahina Yehoba Yaluyaluwana ginaula mabwaiyana 'isanapudiya. Coinega Yehoba 'ina nuwatuhu dahwadahwaidi wete 'isanapudiya. 11Tanuwatuhuyahi tauda tomota weyahida, 'eguma taiya loheya ma'ina nuwatuhu dahwadahwaina loheyaina tauna yaluyaluwana 'isanasanapu hile. Gidemusa wete Yehoba Yaluyaluwana 'iboinamo 'ina nuwatuhu 'isanasanapu hile. 12Yehoba Yaluyaluwana geya gogo gabulena yaluyaluwadi gide, ma hesi Yehoba 'i'ebwaegita Yaluyaluwanaina, 'oinega tanuwa sabwalena 'ina helauwedi taudi 'iheguyaiyediya.

13Coinega 'ida gwae, nuwana 'ida he'ita, geya gogo gabulena 'idi sanapu 'oinega, ta hesi Yehoba Yaluyaluwanega. Coinega taiyewedi taudi Yaluyaluwaina 'oidiya 'imiyamiya sowasowahidi ma gwaeyedi sihesagohedi ma wete sisanapudi. 14Ta hesi 'eguma geya, geya'abwa wete sisanasanapu, weyahina 'oidiya 'abehega ginaula yauyauledi tuwa. Coinega geya sowasowahidi ma ginaulaedi sisanapudi, weyahina Yehoba Yaluyaluwana geya 'i'abihenuwa sabwalenidi. 15Ta hesi tauda ginaula mabwaiyadi tasanasanapudi, to'aha bwebwe'ana ma to'aha galana, 'oinega geya 'eta taiya sowasowahina ma 'i'ahwa galagalaegita.

16“Moisa, geya 'eta taiya Yehoba 'ina nuwatuhu 'isanapu ma 'abehega 'ida he'ita,” ma tauda hesi Keliso 'ina nuwatuhu 'oinega tanuwanuwa.
Copyright information for `BDD