1 Corinthians 3

Yehoba 'ina topaihowao

1Ma tasigwao, geya sowasowahina ma sanapu moisa yahehepwaile 'oimiya, weyahina yaluyaluwami geya simatuha, ta 'imi nuwatuhu 'abwa tuwa gogo gabulena 'idi nuwatuhu gidemusa. Weyahina 'omi wahegaina tuwa Keliso 'ana hemisa 'oina, gide sedaseda 'i'iudi. 2Coinega geya sowasowahimi ma 'e'ahai ya'ebwaegomi ma hesi susumo 'oinega yahe'aigomiya, weyahina mwalona ma nige geya sowasowahina 'e'ahai wa'ai. 3Moisa, mumugami 'abwa tuwa gogo gabulena gidemusa, weyahina 'abwa wahe'ohe'ohe ma wahe'ipi'ipi tuwa. 4Ta tupwami wagwae, “Tauma Paulo 'ina boda.” Ta tupwami wete wagwae, “Tauma Apolosa 'ina boda.” Cimi gwaeyedi gidemusa gogo gabulena 'idi gwae.

5Togidega taugu ma Apolosa weyahima wahehe'ohe'ohe? Tauma topaihowa tuwa, 'ida Bada weyahina. Cida Badaina 'ima paihowa 'i'ebwaemaiya hagadi ma hagadi 'apaipaihowadi, ma 'oinega 'omi Keliso wahemisaeya. 6Taugu 'igu paihowa todauna tuwa, ma Apolosa to'itayahi. Ma Yehoba hesi 'iboimo 'ina waiwaiyega 'e'ahai 'iyada. 7Coinega Yehoba 'iboimo tahepwatuwe, ma tauma sahena. Weyahina tauma todauna ma to'itayahina. 8Ma hesi 'abwa tauma tanoha 'ana topaihowao 'ama maisa 'aigeda 'aigeda 'ada loba gidemusa 'ima hetapewa 'ana madou. 9Bewa tuwa Yehoba ba'idamai 'ina tanoha 'apaipaihowa, ta 'ina tanohina beno 'omi tomota tuwa. Ma wete 'omi Yehoba 'ina hada.

10Weyahina Yehobaina 'ihelauwegauwa ma 'ihesumanegauwa ma 'abehega 'ina to'abi hada, 'oinega 'ohola yalagu bwaibwainidiya ma 'oinega tupwadi topaihowa 'oholaedi 'oidiya ma si'abi, 'ilobwainediya ma sida 'abi bwaibwaina.

11Cida 'oholaina 'imiyamiya, tauna Yesu Keliso, 'oinega geya sowasowahina ma hali 'ohola tahetoholo. 12Ma hesi 'oholaina tabwanina 'ida yowayowana talagudi. Tupwadi tomota 'idi yowayowana bwebwe'adi si'ewedima, gidemusa 'ulabwa nuwana sagumo nuwana kasikasi, ma tupwadi 'idi yowayowanedi we'adi si'ewe'ewedima, gidemusa keipoki bo 'aulaha bo mulumulu. 13Coinega 'abwa bwa'omatana 'ana sabwelo 'oina 'ida Badaina hadaedi 'ihadadadi ma 'ida tohodi, nuwana bwebwe'adi bo galadi.

14Taudi si'abi bwaibwaina 'adi maisa si'ewa. 15Ma taudi 'idi 'abi galadi, 'idi hadaedi 'igabu yahuledi ma loheloheyamo 'i'abihetedi, ma gesowana 'eta wete 'idi tobwatobwa 'itupwatupwa. 16Eema wanuwatuhuyahi 'abehega tauda Yehoba 'ina Hada He'asisi, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'oida 'imiyamiya. 17Ceguma taiyawedi Yehoba 'ina hadaina si'abihegaleya, Yehoba wete 'ida 'abihegaladi. Weyahina 'ina hadaina 'asi'asilalana ma taudi si'abi hegaleya. Cina hadaina tauda.

18Gesowana taiya 'owa 'uboi 'u'abowego 'abehega 'owa 'aigeda tosanapu, weyahina 'eguma bale'u bewa 'ana sanapumo 'usanapuya, 'ilobwainegowa ma sanapuina 'ulogwahate ma 'oinega sanapu moisa Yehoba 'oinega 'uloba. 19Weyahina sanapu bewa bale'uwa gide yauyaule Yehoba matana. Weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila gidemusa 'igwaeya,

“Yehoba tosanapuwao 'i'onediya ma sida hesilae siboi 'idi gomanega.”
20Ma wete 'igwaeya,

“Badaina tosanapuwao 'isanasanapudi 'abehega sinuwatuhu besobeso.”
21Ma sahena wagwaegwae hanehane 'imi tohanugetaowedi bale'uwa weyahidi, weyahina Keliso ginaula mabwaiyadi 'i'ebwae pwaigomiya. 22Gidemusa taugu ma Apolosa ma Pita wete 'ilagumaiya 'ami to'abihetenao, ma bale'u wete mabwaiyana 'i'ebwaegomiya, ma wete yawasimi ta 'imi 'amasa, wete ginaula mabwaiyana tuta bewa 'oina ma tuta sinaonaoma 'oidiya 'i'ebwaegomiya. 23Weyahina 'omi Keliso 'ina tomotaiyao, ta Kelisoina Yehoba 'oinega.

Copyright information for `BDD