1 John 5

Yesu 'ana hemisa mumuga bale'u 'ihewaiwai sinena

1Ceguma mabwaiyada Yesu tahemise 'abehega tauna To'abihetena, tauda Yehoba natunao. Ma wete 'eguma Tamana tahehelauwe, natuna gidemusa tahelauwe. 2Ceguma Yehoba tahelauwe, ma 'eguma 'ina loinao tahematamatanedi, beno tasanapu 'abehega Yehoba natunao wete tahelauwedi. 3Weyahina Yehoba 'ana helau ma 'ina loina 'ana hematamatana mahemahetena, ma 'ina loinaedi geya mwaudi, ma hesi meyameyahadi. 4Coinega 'eguma Yehoba 'ihenatunegita mumuga bale'u tahewaiwaisine, ma 'ida 'ebe hewaiwaiina sanina hemisa. 5Weyahina 'eguma Yesu Keliso tahemisae 'abehega Yehoba Natuna, bewa 'oinega mumuga bale'u tahewaiwai sinedi.

Yehoba Natuna 'ana hepwaila weyahina

6Natunaina 'ina tauyama 'oida beno bwasiyega ma wete bweyahega, tauna Yesu Keliso, geya bwasimo 'oinega, ma hesi bwasi ma bweyaha wete 'oidiyega. Bewa weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'ihepwaila moisa, weyahina Yaluyaluwana mumugana dumwadumwaluna. 7Weyahina Yesu 'ana tohepwailao 'etoi simiyamiya, 8beno Yaluyaluwa ma bwasi ma bweyaha, ta 'idi he'ita mahemahetena.

9Ceguma tomota 'idi hepwailao tahemisaedi, sawasawahina ma Yehobaina 'ina hepwaila tahemise, weyahina Yehoba tauna Tohewaiwai, ta Natuna weyahina 'ihepwaila pwaiya 'oida. 10Ceguma tauna tahemisae 'ateda talotoho 'abehega tauna Yehoba Natuna, ma hesi 'eguma geya tahemihemisae, bewa 'oinega ta'ahwa 'abo'abowe, weyahina 'ina hepwaila Natuna weyahina geya tahemise. 11Ma 'ina hepwailaina 'abehega Natuna 'oinega yawasida miyamiya hatayana 'i'ebwaegita. 12Ceguma taiya Yehoba Natuna 'oina 'imiyamiya, loheyaina yawasina bwebwe'ana 'iloba pwaiya, ma 'eguma taiya geya Yehoba Natuna 'oina, tauna geya.

Yawasi miya hataya weyahina

13Cimi leta bewa yalele pwaiyawa ma 'ane wasanasanapu 'abehega 'eguma Yehoba Natuna saninega wahemihemisae, yawasimi miyamiya hatayana waloba, 14ma wete matana tayaliyaya weyahina 'ida 'ahwanoi 'ihesagohediya ma 'i'ebwaegita to'aha ma to'aha weyahidi ta'ahwa'ahwanoi, 'eguma tauna 'ina nuwatuhu wete gidemusa. 15Moisa tuwa, 'ida 'ahwanoiyao mabwaiyadi 'ihesagohediya, 'oinega tasanapuya 'abehega 'ida 'ahwanoiyedi nata 'ihemaisedi.

16Tupwana pui 'adi maisa 'amasa ma tupwadi geya, 'oinega 'eguma taiya 'owa tasiu 'u'iteya 'ipuiya, ma puiina 'i'iuna geya 'ana maisa 'amasa, 'oinega 'eguma topuiina weyahina 'u'ahwanoi Yehoba 'oina, Yehoba 'ino 'ahwanoi nata 'ihesagohe, ma tasiu yawasina 'itagwale. Ma hesi puiyedi 'adi maisa 'amasa geya'abwa weyahidi wa'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. 17Pui mabwaiyadi galadi, ma tupwadi 'adi maisa geya 'amasa.

18Ma hesi tasanapuya 'abehega 'eguma Yehoba 'ihenatunegita geya'abwa tapuipui, weyahina tauna Yehoba 'ihenatuna nugeteya 'i'ita'ita yahigita, ma geya'abwa topuiina 'i'abi'abi tohogita.

19Ma wete tauda tasanapuya 'abehega Yehoba 'ihenatunegita, ma bale'u mumugaina 'ana topaihowao mabwaiyadi topuiina 'ina bodao.

20Ma wete tasanapuya 'abehega Yehoba Natuna 'itauya pwaima, ta 'igihenuwa sabwalenigita ma Yehoba tasanapu 'abehega tauna Todumwalu, ta 'oina tamiyamiya, weyahina tauda Yehoba Natuna Yesu Keliso mahetenao. Yesuina Yehoba moisa, ma yawasida miyamiya hatayana huhuna tauna.

21Natugwao, wa'ita yahigomi hali 'ebe hemisao 'oidiyega, ma wadena sinedi.

Copyright information for `BDD