1 Peter 2

Logidiina mayawasina

1Eeta 'imi galao ma 'imi 'e'abo'abowao gwaeyega bo paihowega ma 'imi he'ipi'ipiyao ma 'imi 'ahwa galagalao waguipailedi, 2ma hesi yaluyaluwami 'ana susu bwebwe'ana wa'ebese, gidemusa taudi gwagwama hauhaudi susu nuwanuwadi, eeta susuina yaluyaluwami 'adi 'abihetena weyahina.

3Comi 'ida Badaina 'ina 'atemuyamuya walotoho pwaiya, 4'oinega wanaoma 'oina, tauna logidi mayawasina, mebale'u silososomaneya, ma hesi Yehoba nuwanuwana eeta 'ihesinuweya.

5Coinega 'omi wete gide yowayowana mayawasina, yaluyaluwami watagwaledi, ma 'oimiyega Yehoba 'ina Hada 'ida 'abi, ma nage 'oina wahetopwaoli 'ehaumi, ma Yesu Keliso 'ilemegomi ma yaluyaluwamiyega wahetopwaoli bwebwe'ana Yehoba 'oina. 6Gidemusa wete Buki He'asisi 'oina 'igwaeya,

“Wa'ita logidi bewa bwebwe'ana ma hesihesinuwaina yalagulagu nugete hada 'ana 'abi weyahina 'asa Saiyoni 'oina. Ceguma taiyawedi sihemisa tauna 'oina geya'abwa sideba mwadina.”
7Ma 'omi taiyawedi logidi bewa wahemisaeya, tauna 'oimiya 'abehega logidi bwebwe'ana hedade, ma hesi taudi geya 'oina sihemisae taudi weyahidi Buki He'asisi 'oina 'ihepwaileya, 'igwae,

“Logidiina mwalo to'abi hada silogwahateya, ma bewa tuwa sihetoholo pwaiya ma 'ihelogidi nugeta, ma logidi mabwaiyadi 'iloinaedi.”
8Ma wete 'igwae,

“Logidi bewa tomota 'idi 'ebetupa, 'abwa 'oina situpa ma sibe'u.”
Ma situpa 'oina weyahina gwae geya sihemisae. Bewa gide Yehobaina 'ina loina nugenugetana taudi weyahidi.

9Ma 'omi geya gide taudi, ma 'omi hesi Yehoba 'ina boda hesihesinuwaimi, 'omi Kiniina 'ina topwaoli ma 'ina tomotaiyao 'ehaumi, weyahina tupwa guguyou 'oinega 'ibwauwegomiya eeta 'ina 'asilala tobwebwe'ana hedada 'oina 'ilagugomiya, ma 'abehega 'ina paihowa bwebwe'anaina wahepwaile.

10Tuta mwalo 'oidiya 'omi geya waheboda 'aigeda, ma sauga bewa Yehoba 'oina waheboda 'aigeda pwaiya, ma mwalo wete Yehoba 'ina 'atemuyamuya geya 'oimiya 'imiyamiya, ma sauga bewa waloba pwaiya.

Yehoba 'ina topaihowao

11Ciyagwao 'oimiya yahepwaila 'abehega tauda bale'u bewa 'oina tohetautaumana, 'oinega 'imi nuwa'ubunaowedi 'atemiya simiyamiya walogwahatedi, weyahina yaluyaluwami silo'alehedi. 12Ma wamumuga bwebwe'ana taudi geya meYudiya 'oidiya. Weyahina bewa tuwa 'abwa si'ahwa'ahwa galagalaegomi, ma tuta muliyetega 'imi paihowa bwebwe'ana si'ita, ma 'oinega tutaina Yehoba 'ilatuma Yehobaina sihepwatuwe.

13Comi Badaina 'ina boda, 'oinega 'ilobwainegomiya ma loina mabwaiyana bale'uwa wahe'asisiyanedi, gidemusa kini 'ina loina 'oina watagwalegomi, weyahina tauna toloina madouna, 14ma wete gabemaniyao wahe'asisiyanedi, weyahina kiniina 'ihesinuwediya ma gabemaniyedi togala siloinaedi, ma tobwebwe'ana si'ahwa bwebwe'anedi. 15Ma Yehoba 'ina nuwatuhu bewa ma 'eguma tomata'u'upao sigwae besobeso weyahimi, ma 'iyamo 'imi paihowa bwebwe'ana 'abwa si'ita ma gesowana to'aha weyahimi sigwaegwae.

16Ma 'omi hesi Yehoba 'ilihasi pwaigomiya ma 'abehega waboi waloinaegomi, ma hesi geya'abwa paihowa galadi 'oidiya watautauya, ma wapaihowa tuwa gidemusa 'omi Yehoba 'ina topaihowao. 17Coinega tomota mabwaiyadi wahe'asisiyanedi, ma taudi Yesu 'ana tohemisao wahelauwedi. Yehoba 'oina wahe'asisi madouna, ma wete toloinaina kini wahe'asisiyane.

Keliso weyahida 'i'ehuyala

18Ma 'omi topaihowao 'imi babadao wahe'asisiyanedi ma 'oidiya wahematamatana, ma geya 'abehega babadao bwebwe'adimo 'oidiya, ma wete taudi 'idi loina waiwaidi wete wahe'asisiyanedi. 19Weyahina 'eguma geya 'aigeda 'imi paihowa galana, ma sigihemuya daisigomi ma Yehoba weyahina wanuwanuwatuhu madouna eeta wa'alama'i'itana, beno mumuga bwebwe'ana Yehoba matana. 20Ma wanuwatuhuyahi 'abehega 'eguma 'ida paihowa galana 'oinega sigihemuyegita ma ta'alama'i'ita, beno geya ginaula madouna. Ma hesi 'eguma 'ida paihowa bwebwe'ana 'oinega sigihemuyegita, ma ta'alama'i'itana, Yehoba weyahida 'iyaliyaya.

21Ma 'eda bewa weyahina Yehoba 'ibwau pwaigita, weyahina Keliso tauna weyahida 'i'emuyamuya eeta 'ebe'ita 'ilaguya 'oida ma 'abehega leleyana tamuliyedi. 22Weyahina tauna geya 'ina galamo ma wete geya 'eta 'abo 'ahwanega 'ida latuwa. 23Ma tutaina si'ahwa galagalaeya geya wete 'oidiya 'ihe'isa, ma wete si'ehemuyeya, geya wete 'igamwasowaledi, ma hesi Yehoba 'ihemiseya moisa, weyahina tauna Toloina dumwadumwaluna.

24Ma weteyage Keliso tauna wahinega 'ida galao 'i'ahalidiya kelose 'oina, ma nage 'oinega 'ida mumuga galadi sigumwala, ma mumuga dumwaluna 'oinega tatauya. Tauna 'ana badi 'oinega 'imi bwebwe'ana walobeya. 25Moisa, 'omi gide sipi hehebe'uina, eeta sipi 'adi to'itayahina 'itoe hilegomima 'oina, tauna yaluyaluwami 'ana to'itayahina.

Copyright information for `BDD