1 Peter 3

Haihaiyedi 'adi loina

1Gidemusa 'omi wete tohai mewahinemi mwanemiyao wahe'asisiyanedi, eeta 'eguma taudi geya Yehoba 'ina gwae sihemisae, 'omi 'imi paihowa bwebwe'ana he'asisiyega wahe'itadi, ma 'oinega taudi wete sihemisa. 3Ma geya'abwa wahe'aupasegomi 'ahupasa hapwehapwesadi 'oidiyega, gidemusa debami wapaihowa bwaibwainidi, nuwana ginaula goula 'oidiyega wahepasegomi, nuwana 'ami 'wamao 'ausaladi wa'otedi, 4ma hesi 'atemi wahepasadi pasaedi miyamiya hatayadi 'oidiyega, taudi gidemusa mumuga nuhana ma nuwadobi 'oidiyega, Wanuwatuhuyahi mumugaedi 'abehega ginaula madouna Yehoba matana.

5Gidemusa mwalo taudi wahiwahine totapwalolo Yehoba sihemisaeya eeta 'atedi sihe'ahupaseya mumuga nuhana ma nuwadobi 'oidiyega eeta mwanediyao sihe'asisiyanediya. 6Gidemusa wete Sela mwanena Ebalahamo 'enana 'ihematamataneya eeta 'i'ahwa badaeya. Ma 'eguma 'omi wamumuga bwebwe'ana ma geya 'eta to'aha wamatamataute, 'omi Sela natunao.

7Ma 'omi wete tohai meloheyami mamwanemiyao wamiyamiya, wanuwatuhuyahi 'abehega taudi we'awe'adi, 'oinega wahe'asisiyanedi ma wa'itayahidi, weyahina 'omi mamwanemiyao mahetemiyao yawasimi Yehoba 'i'ebwaegomiya. Bewa gidemusa wamumuga 'esa ma 'oinega geya'abwa to'aha galana 'imi 'ahwanoiyao 'i'abihewe'adi.

Paihowa bwebwe'ana muya 'oina 'imiyamiya

8Bewa 'igu gwae 'ana 'ebelosaloha 'oimiya 'abehega 'imi nuwatuhuwega ma 'ami lotohonega wahe'aigeda ma wahelau hilegomi, ma ma'imi nuwadobi wa'atemuya muyaegomi.

9Ma 'eguma tupwadi 'oimiya sipaihowa galana, geya'abwa 'oidiya wahehemaisa, ma 'eguma wete siheliyegomi geya'abwa waheheliyedi. Ma hesi wahemaisedi gwae bwebwe'ana 'oidiyega, weyahina Yehoba 'igwae hemisa pwaiya 'abehega 'ihelauwegomi, 'eguma 'omi gwae bwebwe'anega 'oidiya wahemaisa. 10Gidemusa Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila, 'igwaeya,

“Ceguma taiya tauna nuwanuwana ma 'iyaliyaya sabwelo mabwaiyana 'oidiya, 'ilobwaineya ma gwae besobeso ta 'abo 'ilolagu.
11Wete paihowa galadi 'ilogwahatedi ma 'ipaihowa bwebwe'ana hali tomota 'oidiya, ma wete 'ihetapewa waiwai nuwadaumwala weyahina.
12Weyahina 'ida Bada tuta mabwaiyana tobwebwe'anao 'ilomatayahidi, ma wete 'idi 'ahwanoiyao 'ihesagoha bwaibwainidi, ma taudi togala 'ilogwahatedi.”
13Moisa tuwa, geya sawasawahina 'eta taiya 'i'ehemuyegomi, 'eguma ginaula bwebwe'ana nuwami 'i'ewa'ewa, ma tuta mabwaiyana 'oina wapaipaihowa.

14Ma geya'abwa tomota wamatamatautedi bo nuwana wanuwanuwa mwau 'oidiya, ma hesi wayaliyaya, 'eguma ginaula bwebwe'ana wapaipaihowa ma si'ehe'ehe muyegomi, 15ma hesi 'atemiyega 'ida Bada Keliso wahe'asisiyane. Ma 'eguma taiya 'ihesilalegomi ma 'igwae, “To'aha weyahina 'uhemihemisa?” nata 'omi wagwaehila ma'imi hepwaila bwebwe'ana 'oidiya, ma ma'imi mumuga nuhana 'oinega wahegwaedi.

16Ma to'aha wanuwatuhuya bwebwe'ana, tuta mabwaiyana gidemusa wapaipaihowa 'esa, 'oinega 'eguma taiyawedi si'ahwa galaegomi weyahina 'abehega 'omi Keliso 'ana tomuliyao, 'abwa sideba mwadina, 'eguma 'imi mumuga bwebwe'ana wahe'itedi.

17Ceguma Yehoba 'inuwatuhuya 'abehega muya taloba, 'ilobwainegita ta'emuyamuya 'ida paihowa bwebwe'ana weyahina, ma hesi geya 'ana 'ita bwebwe'ana 'eguma paihowa galana weyahina ta'emuyamuya.

18Gidemusa tuwa, Keliso ma'aigeda 'i'amasa 'ida galao weyahidi, ma tauna loheya bwebwe'ana, ma tauda galagalaida ma weyahida 'i'amasa, ta 'oinega 'itoegita Yehoba 'oina. Ma Keliso wahinamo silohe'amasiya, ma yaluyaluwana geya.

19Coinega yaluyaluwana 'ilatuwa ta 'itauya yaluyaluwa paipainidi 'oidiya 'ilohatotowa. 20Yaluyaluwaedi tomota yaluyaluwadi, taudi mwalohene Nowa 'ina tuta Yehoba weyahidi 'ihe'alama'i'itana ma 'abehega 'oina sihemisa, ta geya. Coinega mabwaiyadi yagewa 'oinega sidamana, ma tupwadimo bwasiyega 'i'abihetediya, beno nima 'aigeda ma 'etoi, 'i'abihetedi wagaina Nowa 'i'abiya 'oinega.

21Bwasiina 'ihe'ita moisa 'oida 'abehega bewa tuwa bwasi 'ebe babitaiso 'i'abihetegita. Ma babitaisoina geya 'abehega wahida 'ana deulamo, ma hesi 'ida 'ahwanoiyega Yehoba 'ateda 'igihe 'ehaudi, Yesu Keliso 'ina toholo hila 'oinega, 22tauna 'ihane pwaiya galewa, eeta bewa tuwa Yehoba 'ina 'ebeulega 'imiyamiya, ma aneloseyao ma toloinao mabwaiyadi galewa 'oina 'iloiloinaedi.

Copyright information for `BDD