1 Thessalonians 1

Loyauwedo

1Taugu Paulo ma Sailasa ma Timoti ba'idagwao bewa 'imi leta 'aleleyawa, 'omi tohekalesiyao Tesalonaika 'oina, 'omi Tamada Yehoba ma Bada Yesu Keliso 'adi tohemisao. Taudi 'idi helauwega tuwa wamiya daumwala.

MeTesalonaika simumuga bwaibwaina

2Sauga baibaiwana 'aloloyauwedo Yehoba 'oina, mumugami bwebwe'ana weyahina, ma wete tuta mabwaiyana Tamada Yehoba 'oina 'a'ahwa'ahwanoi weyahimi. 3Cimi hemisa ma 'imi paihowa bwebwe'adi 'anuwatuhu yahidi, ma wete 'imi paihowao helauwega, ma'imi 'alama'i'ita, wete ma'imi hemisa ma 'ane 'ida Bada Yesu Keliso 'i'abihetegomi.

4Moisa tuwa, 'iyamayao, Yehoba bo'i 'ihelauwegomiya ta 'ihesinuwegomiya. 5Coinega tutaina tetela bwebwe'ana ya'ebwaegomiya, geya 'abehega gwae namo, ma hesi Yaluyaluwa Tabuna gwaeina 'i'abihe pa'aliya 'oimiya, ma 'ane gwaeina wa'ahwa moisae, ta tauma wete 'ima paihowa weyahimi wa'iteya, beno paihowa dumwaluna.

6Coinega bo'i wahe'au'aunawemaiya, ma wete 'ida Badaina wahe'au'aunaweya, ta wamiya mwauwa, ma hesi tetelaina wa'eweya ma'imi yaliyaya, ta yaliyayaina Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'itauyama. 7Coinega 'omi 'ebe'ita bwebwe'ana, ma Keliso 'ana tohemisao tupwa Masidoniya ma Akaya 'oidiya sihe'au'aunawegomiya wete.

8Moisa, 'ida Bada tetelina bo'i 'oimiyega 'idabalala Masidoniya ma Akaya 'oidiya, ma wete 'omi 'imi hemisa Yehoba 'oina tetelina bo'i 'idabalala tupwa mabwaiyana 'oidiya, 'oinega 'eguma to tupwa 'oina 'atauya, geya sowasowahima weyahimi 'ahegwaegwae, 9weyahina taudi 'oima sihegwaegwaeya, 'omi 'imi tagwala mwalo 'oima weyahina, 'abehega 'imi 'ebe hemisaedi miyamiyaidi walogwahatediya, ma Yehoba 'iboi 'oina watagwalegomiya, weyahina tauna tuwa 'iboi Yehoba moisa ma mayawasina, 'oinega tauna weyahina wapaipaihowa, 10ma Natuna wayamwayamwa ma to tuta 'oina ma galewega 'isuluma, tauna tuwa Yesuina Yehoba 'amasega 'i'abihetoholo hileya ma 'i'abihetegita, ma 'ane sahena 'ebe yatala 'oina talatulatu.

Copyright information for `BDD