1 Thessalonians 5

1Ciyamayao, geya sowasowahina ma 'imi leta bewa 'oinega 'ahegwaegomi to tuta 'oina Kelisoina 'ihilama, 2weyahina bo'i wasanapuya, 'abehega geya tasanapu, ma hesi 'ina tauyama 'abwa gide toyagaha 'ina tauyama gide nihuwanega, 3ma 'eguma tomota sigwae, “Cida miya mabwaiyana bwebwe'ana tuwa,” ma muliyetega hesilae taudi 'ilohesalutuidi, gide wahine 'ina 'abihelolo 'ina henatuna 'oina. Coinega nage gide hesilaeina, ma geya sowasowahina sidenasine.

4Ma 'iyamayao 'omi geya tupwa guguyou 'oina wamiyamiya, 'oinega Bada 'abwa 'ina hilama sahena wa'ate'ateyoho, ma hesi guguyou 'ana tomiyanao 'ilohe'ateyohodi, gide tuwa toyagaha. 5Weyahina 'omi maedana 'oina wamiyamiya, 'oinega maedanega tatauya, ma sahena guguyou 'ina 'edega. 6Coinega sahena ta'eno'eno, gide tomota mabwaiyadi si'eno'eno 'esa, ma hesi Yesu tayamwayamwa 'ida nuwatuhu dumwalunega. 7Ma sahena tauda gide taudi tomata'eno'eno, ma bwasi galana 'ana tonumao, taudi guguyou 'idi 'ebepaihowa.

8Ma tauda hesi gide 'asi'asilalada, 'oinega taboi ta'itayahigita, ma yaluyaluwada tahabodebode, Yehoba 'ana hemisa ma 'ana helau 'oidiyega, ma wete 'ida nuwatuhuyahi 'ada 'abihetena 'abwa taloba 'oinega. 9Weyahina Yehoba geya 'abehega 'iloinegita ma tatauya 'ebeyatala 'oina, ma hesi nuwanuwana 'ida Bada Yesu Keliso 'ina paihowega 'i'abihetegita. 10Coinega Kelisoina weyahida 'i'amasa, ma nuwana mayawasida bo 'ama'amasida, ta 'eguma 'ihilama 'i'ewegita ma ba'idada tamiya hataya. 11Coinega 'ilobwainegomiya ma waboi wa'abihepa'ali hilegomi ma wete wahelemalema hilegomi, beno paihowaedi gide sauga bewa wapaipaihowa 'esedi.

Cina 'ebegumwala

12Ciyamayao, 'ima 'ahwanoi 'oimiya sowasowana 'imi tohanugetao wahe'asisiyanedi, ma wahelau bwaibwainidi, weyahina 'ida Bada 'ina paihowa sipaipaihowa, beno si'ita'ita yahigomi ma siloguloguguya 'oimiya. Ma wete 'aigeda, sahena he'ahwa lasalasa, ma hesi daumwalega wamiyamiya.

14Ma 'iyamayao, sowasowana wete tolowahi'watao walohatotodi, wete to'ateyoho wa'abihe 'atepatuwedi, ma wete towe'a wa'abihetedi, bewa ginaulaedi 'alama'i'itega wapaipaihowadi.

15Wa'itayahigomi, sahena 'eta 'oimiyega galana 'ihehemaise galana 'oinega, ma hesi tuta mabwaiyana wahelau hilegomi ma wa'abihetena ma wete tomota hagadi wa'abihetedi.

16Wayaliyaya tuta mabwaiyana. 17Wete gide 'ahwanoi Yehoba 'oina sahena walololagu. 18Ma wete tuta mabwaiyana waloyauwedo Yehoba 'oina, 'eguma 'imi miya bwebwe'adi 'oidiya ma wete miya galadi 'oidiya, 'imi yaliyayaina beno Yehoba 'ina nuwatuhu, tauda Yesu Keliso 'ina bodao weyahida.

19Ma sahena Yaluyaluwa Tabuna 'ina paihowa wa'eto'etobode. 20Coinega 'eguma toguguya 'eta 'ipalopisai*, sahena 'ina gwae nugeta walologwahate, 21ma hesi gwaeina watoho, ma 'eguma bwebwe'ana wa'abiyahi, 22ma 'eguma galana beno mabwaiyana walogwahate.

23Yehoba tauna daumwala huhuna, 'oinega yaluyaluwami ta nuwami ta wahimi 'i'abihe'ehau bwaibwainidi ma si'asilala, ma 'ane mumugami bwebwe'ana wamiyamiya 'ana siga Yesu Keliso 'ihilama. 24Yehobaina 'ihesinuwegomiya, tauna ma'ana hemisa, eeta to'aha 'ihegwaegita, nata 'ipaihowa.

25Ciyamayao, wa'ahwanoi weyahima Yehoba 'oina.

26Ma wete tohekalesiyao mabwaiyadi helauwega wa'atusapwala hiledi.

27Ta yaloinaegomi Yehoba saninega leta bewa wahasili 'iyadao matadiya.

28Cida Bada Yesu Keliso 'ina helau 'oimiya.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD