1 Timothy 3

Tohanugetao 'idi paihowa

1Moisa tuwa, 'eguma taiya nuwanuwana ma tapwalolo 'oina 'ihanugeta, beno paihowa bwebwe'ana, 2ma 'ana loina bewa: mumugana bwebwe'ana, mwanena 'aigeda tuwa, totoholo pa'ala ma'ina sanapu ta ma'ina he'asisi, ma tauna wete taumanao 'adi to'itayahi, ma wete tohe'ita bwebwe'ana, 3ma sahena bwasi galana 'inumanuma yauyaule, ma wete sahena 'ihehegamwagamwagu, ma hesi mumugana nuhana, ma geya 'ida 'ahwa panapanawa, wete sahena wasawasa nuwana 'i'ewa'ewa.

4Cilobwaineya tauna 'ina hada 'adi tomiyanao 'ihanugete bwaibwainidi, ma 'ane natunao 'ina gwae sihesagohe ma'idi he'asisi. 5Ceguma loheya geya natunao 'iloina hedumwaludi, tauna geya sawasawahina ma Yehoba 'ina tohekalesiyao 'iloina hedumwaludi, 'awa?

6Ma sahena tohemisa hauhauna wahehesinuwe ma 'ihetohanugeta, nata gide 'ina nuwahane 'oinega 'ibe'u, gide mwalo Seitani 'ina nuwahane 'oinega 'ibe'uwa.

7Tohanugetaowedi 'ilobwainediya 'adi 'ahwa bwebwe'ana siloba taudi geya totapwalolo 'oidiyega, ma hesi 'eguma tomota tohanugetao si'ahwa galagalaedi mumugadi weyahina, beno gide Seitani 'ina si'wa 'oina tohanugetaowedi sisi'wa.

8Dikoniyao wete 'ilobwainediya ma mumugadi 'ausalana ma'idi nuwatuhu dumwaludi, ma sahena bwasi galana sinumanuma hedada, ma sahena wasawasa 'oina sihehemisa. 9Ma 'idi tapwalolo 'ana sanapu dahwadahwaina si'abiyahi, 'idi nuwatuhu bwebwe'anega. 10Ma 'eguma taiyawedi loheloheya nuwanuwami wahesinuwedi ma sihedikoni, nugeta wa'ita 'idi hematamatana ma 'eguma mumugadi 'ausaladi taudi beno walagudi, ma sihedikoni.

11Mwanediyao wete gide ma'idi nuwatuhu dumwadumwaluna, ma sahena 'iyadiyao si'ahwa'ahwa galagalaedi, sahena bwasi galana sinumanuma hedade, ma hesi siguibiga moisa. 12Dikoni mwanena 'aigeda tuwa, ma natudiyao ma 'idi susuwao sihanugete bwaibwainidi.

13Dikoniyedi 'eguma siguibiga, beno nata tomota si'ahwa bwebwe'anedi, ma wete Yesu 'ana hemisa 'oina sitoholo pa'ala.

14Yanuwatuhuya nata muhemuhena ma yatauyawa 'oiuwa, ma nugeta 'ino leta bewa yaleleyawa, 15ma 'eguma yaheheboi, leta bewa 'oinega 'usanapu to mumuga tauda totapwalolo 'ilobwainegita, beno tauda 'ida Yehoba mayawasina 'ina boda 'alona, weyahina tauda tohekalesiyao 'ina he'ita moisa 'ana to'ita'ita yahinao. 16Moisa tuwa, 'ida tapwalolo 'ana sanapu dahwadahwaina, ma hesi madouna, beno Keliso weyahina:

Tauna 'ihetomotai masiha,
ma Yaluyaluwana 'oinega 'ihewaiwaiya,
ma aneloseyao si'iteya,
ma wasana tupwa mabwaiyadi sihesagoheya,
ma gogo gabulena tomiyanao sihemiseya,
ma 'ihaneya tupwa wasawasa 'oina.
Copyright information for `BDD