2 Corinthians 12

Paulo 'ina 'eno'ita'ita

1Sowasowahigu ma yagwae gagasa, ma gagasa geya wete 'eta 'ina lemamo, ma hesi tuwa yagwae gagasa 'igu 'eno'ita'ita weyahina 'ida Bada 'oinega.

2Caigeda Keliso 'ina loheya yasanasanapu, tauna bolime potini sigumwala 'oina Yehoba 'itoeya galewa, nuwana 'wapina bo yaluyaluwanamo, 'iyamuge, Yehobamo 'isanasanapu. Citoeya ta 'ihaneya galewa 'aigeda 'oina, ta 'ihaneya wete galewa heluwena, ma wete 'ihaneya galewa hetoina 'oina. 3Yasanapuya 'abehega Yehoba loheyaina 'itoeya 'ina tupwa bwebwe'ana ta wasawasaina 'oina, ma nuwana 'wapina bo yaluyaluwanamo, geya yasanapu. Yehobamo 'isanasanapu. 4Ma loheyaina megalewa 'idi gwae tupwana 'ihesagohediya, ma geya sowasowahina ma 'igwae latuwedi weyahina he'ahe'asisidi.

5Sanapuina weyahina yagwae gagasa, ma sahena taugu weyahigu yagwaegwae gagasa. Beno namo 'igu we'ao weyahidi yada gwae gagasa.

6Ma hesi 'eguma to tuta yagwae gagasa, beno gwae moisa ma geya gwae yauyaule. Ma tuwa sahena yagwaegwae gagasa, weyahina nuwanuwagu ma wanuwanuwatuhu to'aha 'igu paihowa wa'itediya, nuwana 'igu gwae wahesagohediya, bewa namo weyahidi, ma sahena to'aha wete weyahigu.

7Ma Yehoba geya nuwana ma yanuwahane 'igu 'eno'ita'ita bwebwe'adi weyahidi. Coinega ginaula 'aigeda Seitani 'oinega 'i'ebwaegauwa, ta 'alogu 'ana lotohona gide ma'ana 'aliliya, ta yanuwanuwagala, ma geya sowasowahigu yanuwahane. 8Mwauina bewa weyahina matoi Yehoba ya'ahwanoiyeya ma 'i'ewayahule. 9Ma 'igu 'ahwanoiina 'ihemaiseya 'igwaeya,

“Sahena. Ma hesi 'igu helaumo sowasowahiu, ta 'ino we'a 'oina 'igu waiwai 'ulotohoya 'abehega sowasowahina.”

Coinega 'igu we'ao weyahidi yayaliyaliyaya ma yada gwae gagasa, weyahina 'igu tuta we'a 'oidiya Keliso 'ina waiwai 'oiguwa 'imiyamiya.
10Coinega Keliso weyahina yatagwatagwala mwau baibaiwana 'oidiya, gide we'a 'ahwa galagala, tuta mwau, 'aleha, hesilae. Weyahina 'eguma yawe'a bewa 'igu 'ebehewaiwai!

Paulo 'ina nuwatuhu meKolinita weyahidi

11Moisa, 'omi 'imi gwae weyahina yahepwaila pwaiya gide yauyauleigu. Cilobwainegomiya wa'ahwa bwebwe'anegau, ma hesi wa'ahwa galegalegauwa, eeta 'imi tohepwailao hauhaudi wa'ahwa bwebwe'anediya. 12Cila'ilalaedi matamiya ma'igu he'alama'i'ita yapaihowediya, beno ginaula 'ebehenainaida ma paihowa waiwaidi, ma 'oidiyega wada sanapugau 'abehega taugu Keliso 'ana tohepwaila moisa. 13Wete 'igu paihowa weyahimi tuwa gide 'igu paihowa hekalesiyao mabwaiyadi weyahidi, ma 'aigedamo ginaula geya 'oimiya yapaihowa, 'agu lema mane ya'ewa'ewa hekalesiyao baibaiwadi 'oidiyega, ma 'omi 'oimiyega geya. Ciyagwao, ya'ahwanoi 'oimiya ma 'igu pui bewa wanuwasam.

14Tuta 'i'iuna ma yatauyawa 'oimiya. Mwalo sauga 'eluwa yahabo'enegomiya, ma bewa nata hetoina yatauya, ma sahena 'aigeda wete mwau yalagulagu 'oimiya 'agu lema weyahina, ma hesi 'omi tuwa nuwanuwagu, ma geya nuwagu 'imi tobwatobwa. Gwagwama geya lema sida 'ebwaediya tamadiyao 'oidiya, ta tamadiyao hesi si'e'ehele natudiyao 'oidiya, 'oinega taugu 'ilobwainegauwa ma 'omi natugwao 'oimiya yada 'e'ehele. 15Yatagwala pwaiya ma 'igu tobwatobwa ma 'igu tuta mayawasigu wete yada 'eheleya yaluyaluwami sabi 'abihetedi. Taugu 'igu helau 'oimiya madouna, 'oinega togidega ta 'oinega 'omi 'imi helau 'oiguwa 'i'iuna tuwa?

16Ma tupwami wagwae, “Paulo 'ima tobwatobwa geya 'ida 'ewediya, ma hesi 'ina sanapu madouna 'oinega 'i'abowemaiya.”

17Geya! Loheloheyaedi yahesumanediwa, 'igu loinega togidega si'abo 'esa? Geya, 'awa?

18Mwalo Taito yaloineya ta tasidai 'aigeda ba'idana yahesumanediwa 'oimiya. To'aha Taito 'ina 'abo 'oimiya? Taito ma taugu 'ima nuwatuhu ta 'ima mumuga 'oimiya mahemahetena 'awa?

19Ciyagwao, sahena wanuwanuwatuhu 'abehega 'igu gwae bewa 'oidiyega ya'ahwa bwebwe'anegau matamiya. Geya, ma hesi mabwaiyana Yehoba matana Keliso 'ina gwae yagwaegwaeneyawa sabi 'abihe waiwaiyegomi.

20Moisa, ya'ateyohowa, ta geya nuwagu yatauyawa ma 'imi mumuga ya'ita lobeya 'abehega geya bwebwe'ana, ma 'igu tauyawa weyahina wanuwagala, 'eguma taumimo wahe'ohe'ohena ma wahe'ipi'ipi ma wagamwasowala, nuwana walotobwatobwa hedade, ma 'iyamiyao wa'ahwa galagalaedi, ma wanuwahane, nuwana wapaihowa bwagabwaga. 21Cigu 'ateyohoina 'abehega 'eguma yatauya hilawa 'oimiya ma Yehoba 'ebedeba mwadina 'i'ebwaegau matamiya, ma taudi mwalo sipuiya, ma 'idi mumuga bi'ibi'ina ta pui ta ganawala 'oidiyega geya wanuwabui, taudi si'abihenuwa mwauwegau, ma weyahidi yada dou.

Copyright information for `BDD