2 Corinthians 13

Cebelosaloha

1Nata yahabo'enegomi, beno hetoina 'igu habo'ena 'oimiya. Ceguma taiyawedi nuwanuwadi ma 'iyadaina 'aigeda 'oina siyatala, 'ilobwaineya ma tomota 'eluwa bo 'etoi sihepwaila mahemahetena 'ina pui weyahina.

2Mwalo 'igu habo'ena heluwena 'oina 'imi topuiyedi ma baibaiwami yalohatotogomiya, gidemusa tuwa bewa bwaga yamiyamiya ma yahenuwa laguwegomi 'abehega 'eguma yatauya hilawa 'oimiya loina mwauna ya'ebwaedi topuiyedi mwalo ma tupwadi wete ba'idadiyao. 3Beno 'ebe'ita 'oimiya ma 'oinega wasanapugau 'abehega Keliso 'oiguwega 'igwaegwae. Tauna Kelisoina 'ina paihowa 'oimiya geya we'ega ma hesi waiwaina. 4Moisa si'abi hekeloseya gide loheya we'awe'ana, ma hesi Yehoba 'ina waiwaiyega mayawasina 'imiyamiya. Tauma wete wahima we'adi tauna wahina gide, ma Keliso yawasina 'oinega sowasowahima 'aloinegomi, Yehoba 'ina waiwaiyega.

5Coinega waboi watohogemi, togidega Keliso 'ana hemisa wa'abiyahiya, bo geya. Togidega, wasanapuya 'abehega Keliso 'atemiya 'imiyamiya, ma 'eguma geya, beno weyahina geya 'imi hemisamo. 6Yahemisa wete ma 'eguma watohomai wasanapumai 'abehega geya 'ada we'a.

7Tauma 'a'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina ma 'abehega sahena wapuipui, geya 'abehega wa'ahwa tohepwaila moisemai, ta 'eguma tomota geya si'ahwa tohepwaila moisemai, 'ada yaliyaya tuwa 'omi 'imi mumuga dumwaluna weyahina. 8Weyahina tauma geya sowasowahima mumuga dumwaludi 'a'etobodedi, ma hesi ginaula dumwaludi weyahidi 'apaipaihowa.

9Coinega 'ima we'ao 'oidiya 'ayaliyaliyaya 'eguma 'omi wahewaiwai, ma wete 'a'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina ma watoholo pa'ala bwaibwaina.

10Cimi leta bewa bwagega yalelediwa ma 'eguma tutaina yatauyawa sahena yaloiloina pa'ala 'oimiya, weyahina loinaina 'ida Badaina 'i'ebwaegauwa geya sabi 'abihegalegomi, ma hesi sabi 'abihe waiwaiyegomi.

11Ciyagwao kaiyoni. Cigu lohatoto wada hesagohe ma wanuwabui. Wete 'imi nuwatuhu 'aigeda 'oinega wada miya siwaloha, ma Yehoba tauna helau ma nuwadaumwala huhudi ba'idamiu wada miya yaliyaya. 12Ciyamiyao ba'idamiyao wa'atusapwaligomi lotohona bwebwe'ana 'oinega. 13Keliso 'ana tohemisao 'ebwa 'idi helau 'oimiya.

14Bada Yesu Keliso mabwaiyami 'i'atemuyemuyegomi ma Yehoba 'ihelauwegomi ma Yaluyaluwa Tabuna wete ba'idamiu wahe'iya'iyagu moisa.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD