2 Corinthians 9

Cehele tohekalesiyao wewelohedi weyahidi

1Sahena leta 'oinega yahenuwa laguwegomi 'imi 'ehele tohekalesiyao weyahidi, weyahina wasanapu pwaiya, 2ma wete yasanapugomiya 'abehega 'eheleina weyahina wayaliyaya, 'oinega 'omi ya'ahwa bwebwe'anegomiya meMasidoniya 'oidiya, yagwaeya, “Tupwa Akaya 'oina taudi meKolinita sihetapewa pwaiya ta 'idi helau si'atububuya bolime 'igumwala 'oina.” Coinega baibaiwadi 'oidiyega wete gide sipaipaihowa 'ese. 3Geya nuwagu ma 'igu hepwatu weyahimi tomota si'ahwa 'abo'abowegau, 'oinega tasidaowedi yahesumanediwa sabi 'abihetegomi ma 'imi helauina wa'atububu, gide 'imi hetapewa yahepwaileya 'oidiya. 4Ceguma 'abwa tupwana meMasidoniya ba'idagwao 'atauyawa ma si'italobegomi 'imi helau geya wa'atububu, bewa 'ebedeba mwadina 'oiguwa ma wete 'oimiya, 'igu hepwaila nugetaina weyahina.

5Coinega yanuwatuhuya 'abehega 'ilobwaineya ma tasidaowedi sida tauyawa nugeta sabi 'abihetegomi 'imi helauina wagwae hemisaeya 'ana 'atububu weyahina, ma taugu tuta muliyetega wete yatauyawa. Weyahina sahena lohesuhesumana 'oinega wahehelau ma hesi 'atetagwalega.

6Cehele 'ana nuwatuhu gide tanoha. Tauna 'idauna 'i'iuna 'i'etahi 'i'iuna, ma tauna 'idauna madouna 'i'etahi madouna.

7Coinega 'omi 'aigeda 'aigeda tauna 'ina nuwatuhu 'oinega 'i'ehele, geya 'abehega lohesuhesumanega nuwana he'i'imega, ma hesi 'atetagwalega, ta bewa Yehoba 'ina 'ebe yaliyaya.

8Ma Yehobaina sowasowahina ma 'ehele mabwaiyana 'ida losiwa 'oimiya, eema tuta baibaiwana sowasowahimi, ma wete ma'ana tupwa madouna 'imi 'ehele weyahina. 9Caigeda gwae lelelelena Buki He'asisi 'oina Yehoba weyahina 'igwaeya,

“Ceheleyao 'isaweyaneya towewelohe hali tupwa ma hali tupwa 'oidiya,
tauna mumugana dumwaluna ta miyamiya hatayana.”
10Tauna hewana ma 'e'ahai 'adi To'ehele 'imi ginaulao 'i'ebwaegomi ma simadou bwaibwaina, ma mumugami bwebwe'ana 'oinega 'etahi madouna waloba, 11ma 'imi wasawasa 'oinega sowasowahimi tobwatobwa madouna waheguyaiyedi, ma wete 'imi helauina tauma 'abwa 'a'ehele tohewewelohe 'oidiya, ta 'oinega taudi siloyauwedo madouna Yehoba 'oina. 12Cimi helau bewa 'oinega tohekalesiyao wewelohedi 'adi lema silobaloba, ma wete Yehoba 'ana hepwatu madouna 'ilatu.

13Ma toweweloheyedi sida yaliyaya 'adi lema weyahina, ma hali boda wete 'adi lema 'ausaladi 'oimiyega weyahina, ma 'imi hematamatana Keliso wasana 'oina weyahina sida 'ahwa moisa, ma wete Yehoba sida hepwatuwe, 14ma wete sida 'ahwa'ahwanoi ma'idi nuwa'ewa weyahimi, Yehoba 'ina helau madouna 'atemiya 'ilaguya weyahina.

15Moisa, Yehoba 'oina taloyauwedo 'ina helau madou hedade weyahina.

Copyright information for `BDD