2 Thessalonians 2

Loheya 'aigeda galana weyahina

1Ciyamayao, nuwanuwama wada sanapu 'ida Bada Yesu Keliso 'ina latuhilama ma 'ida miya'auta 'oina weyahina. 2Ma 'oinega sahena wa'ate'ateyoho, ta 'eguma tomota sigwae, “Bada 'ina latu hilama 'ana tuta bewa,” sahena wahehemisa, ma 'eguma sigwae 'abehega sanapu silobeya 'idi nihiyega bo Yehoba 'ina gwae 'oidiya, bo nuwana taugu 'idi leta yaleleya 'oidiya weyahina, 3sahena wete 'idi 'abowedi wahehemisaedi, ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega nugeta tomota baibaiwa hedada Yehoba silo'alehe ma loheya galana 'ilatu, ta mulina 'abwa Yesu 'ihilama. Moisa, loheyaina loheya galana ta guguyou loheyaina, 4Yehoba 'ana 'aleha ma wete 'ebehemisa mabwaiyadi 'adi 'aleha, 'oinega tauna 'i'abihanehe ma Yehoba 'ina Hada He'asisi 'oina 'imiyatoi, ma 'ihetoloina gide Yehoba.

5Wanuwatuhu yahiya taugu mwalo ba'idamiu tamiyamiya ta ginaulaedi weyahidi yahegwaegomiya. 6Ta 'omi loheyaina galanaina 'ina tauyama 'iheheboi lamuna wasanapu pwaiya, 'abehega 'eguma 'ina tauyama 'ana tuta 'iloba ee nata 'ilatuma.

7Moisa, bewa tutaina loheyaina galanaina 'ina paihowao silatulatu dahwana bale'uwa, ma loheya hagana paihowaina galanaina 'i'eto'etobode ma 'ana siga to'etobodaina 'itoholo wasi, 8ta 'oinega topaihowa galanaina 'ilatuma, muliyetega 'ida Bada Yesu Keliso 'ilatuma, ma loheyaina galanaina 'ilohegumwali ginaula 'eluwa 'oidiyega, 'aigeda 'ina waiwai ma heluwenaina 'ahwanega 'aiwe 'iganiganinisa.

9Ma tutaina loheyaina galanaina 'ilatu, nata Seitani 'ina waiwai 'oinega ma hedehedede ma ginaula 'ebehenainaida 'oidiyega tomota 'i'abowedi. 10Ma taudi tetela moisa 'adi tologwahatao 'idi tupwa 'asa 'ala'alatana, Yehoba 'itagwaledi ma Seitani 'ina 'e'abo'abo mabwaiyana sihemisaedi, ma taudi yatala siloba, weyahina geya nuwadi he'ita moisa, ma hesi silogwahateya, 12ta mumuga galana nuwadi 'i'eweya. Ceguma mwalo tetela moisa sihemisae, Yehoba 'ida 'abihetediya, ma hesi geya.

Yehoba 'ana tohesinuwao

13Ciyamayao, 'ida Bada 'ihelauwegomiya, weyahina tuta nugeta 'oina 'ihesinuwegomiya ma 'ane Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'i'abihe 'ehaugomi, ma tetela moisa wahemisae 'ami 'abihetena weyahina, 'oinega sowasowana tuta mabwaiyana weyahimi 'aloyauwedo Yehoba 'oina. 14Tetelina mwalo 'aguguyaeya 'oimiya ta wahemiseya, ma bewa 'oinega 'ida Bada Yesu Keliso 'ina 'asilala 'i'ebwaegomiya. 15Ciyamayao watoholo pa'ala, ma 'ami he'itaedi, 'ima gwaeyega bo 'ima letao 'oidiyega wa'abiyahidi.

16Yehoba Tamada 'ihelau moisa 'oida, 'oinega tuta mabwaiyana 'i'abihe yaliyayegita, weyahina tanuwatuhuya ginaulaedi 'abwa tauda weyahida 'ipaihowadi. 17Yehoba tauna ta 'ida Bada Yesu Keliso sida 'abihe yaliyayegomi, ma sida 'abihe waiwaiyegomi, ma 'ane waguibiga 'imi paihowa 'oidiya, ta tuta mabwaiyana 'imi hegwaegwae sibwebwe'ana.

Copyright information for `BDD