3 YONI Yoni 'ina lele hetoina

Yoni 'ina leta bewa 'alona 'ihe'ote'otetela mumuga bwebwe'ana weyahina.

3 John

Loyauwedo

1Taugu 'imi bada, leta bewa yaleleyawa 'owa 'iyagu Geyo 'oiuwa. Moisa, 'ateguwega yahelauwegowa.

2Ciyagu, 'igu 'ahwanoi Yehoba 'oina wahiu 'ina miya bwebwe'ana weyahina, yasanapuya weyahina yaluyaluwau 'ina miya bwebwe'ana, eema ma'ina yaliyaya. 3Mwalo tupwadi tasidao sitauyama 'ebwa, ta 'ino mumuga dumwaluna tetelina 'oinega sigihe yaliyayaegauwa, weyahina 'eda dumwaluna 'oinega 'utautauya.

4Bewa 'igu 'ebe yaliyaya madouna 'eguma natugwao wasadi yahesagohe 'abehega 'eda dumwadumwaluna 'oinega sitautauya.

Cada tolemao ma 'ada 'alehao weyahidi

5Ciyagu, 'ino lema eema 'ino paihowa tasidao ma taumanao 'oidiya, tutaina 'eguma 'ino 'asa sihapwesawa, weyahina yayaliyaya. 6Ma tasidaowedi 'eguma sihilama 'ino helau 'oidiya weyahina sihehepwaila tohekalesiyao 'oima. Moisa tuwa, taudi Yehoba 'ina topaihowao, 'oinega 'ilobwaineya 'eguma si'ebe'ebesinegomi nima'abiyadi wete wa'ebwaedi. 7Taudi Keliso 'ina paihowa weyahina sisakosakowasi, ma lema geya sida lobeya taudi geya Yehoba 'ana tohemisao 'oidiyega. 8Coinega 'ilobwainegita ma tauda talemedi, eema taudi mahetedao tahetopaihowa mahemahetena 'eda dumwadumwaluna weyahina.

9Cami hemataluwa ya'etoladi pwaiyawa, 'omi tohekalesiyao, ma loheyaina sanina Diotilipi nuwanuwana ma taunamo 'ida loina, 'oinega taugu 'igu loina 'i'ausiya, 10ma 'igwae hesihesinuwegauwa, ma wete 'iyadao 'ilososomanediya, ma 'eguma tupwadi 'oimiyega nuwanuwadi ma silemedi 'i'ausidi, ma tohekalesiyaowedi 'ipa'ipa'idi. Coinega 'eguma 'abwa yalatuwa beno 'ina mumugaedi yahegwaegwae weyahidi.

11Ciyagu, geya'abwa mumuga galana 'umulimuliye, ma mumuga 'ausalana hesi. Tobwebwe'anao taudi Yehoba 'ina bodao, ma topuiyao geya Yehoba sida sanapuya.

12Ma Dimitilo tauna loheya bwebwe'ana. Tomota mabwaiyadi 'idi hepwaila gidemusa, weyahina taudi he'ita moisa 'ana tomuliyao sihehepwaila 'abehega Dimitilo loheya bwebwe'ana, ma taugu wete 'igu hepwaila gidemusa, ma 'igu hepwaila wasanapuya 'abehega gwae moisa.

Gwae 'ana 'ebelosaloha

13Nuwatuhu baibaiwadi simiyamiya ma nuwanuwagu yaleleyawa weyahidi, 14ma tuwa, weyahina yanuwatuhu yahiya 'abehega 'abwa yatauyawa ma 'owa mahetegu tahegwaegwae.

15Yauwedo 'owa. Ciyadao 'ebwa 'idi helau 'oiuwa. Ma 'iyadao nobwa sanidi 'aigeda 'aigeda wete 'oidiya 'igu helau 'uhepwaile.

Copyright information for `BDD