Acts 1

Yesu 'ana tohepwailao 'idi paihowa

1Cae Tiyopilo, mwalo bukiina yalele nugeteya 'alona Yesu 'ina paihowao ma 'ina he'itao, 2tutaina 'ina miya gogo gabulena 'ana siga Yehoba 'itoe haneheya galewa, Yesuina 'ina 'amasa mulina, mayawasina 'ilatuwa 'ana tohepwailao hesihesinuwadi 'oidiya, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'adi loina 'i'ebwaediya. 3Sabwelo poti 'alodiya 'ilatulatu 'oidiya, ta 'ebe'ita baibaiwadi 'ihe'itediya, 'oinega 'ina toholohila si'ahwa moiseya, ma Yehoba 'ina loina weyahina 'ihe'itediya.

4Cabwa ba'idadiu simiyamiya ta 'adi loina 'i'ebwaediya, 'igwae, “Sahena Yelusalema wa'ebe'ebesine, ma hesi Tamadai 'ina gwae hemisaina mwalo yahegwaegomiya weyahina wayamwayamwa. 5Wanuwatuhuyahi 'abehega Yoni we'ahega 'i'abi'abihe babitaisowegomi ma sabwelo geya baibaiwana simiyamiya ma 'omi 'imi babitaiso Yaluyaluwa Tabuna 'oinega waloba.”

Yesu 'ina hane galewa

6Caigeda sauga Yesu ma 'ana tomuliyao simiya'auta, ma sihesilala 'oina, sigwae, “Bada, sowasowahina ma sauga bewa tauda meIsileli 'uhanugetegita ma taboidamo taloina hilegita?”

7Ma Yesu 'igwae, “Tamagu tauna 'iloiloina, ma geya sowasowahina ma 'omi wasanapu to sauga 'ina loinaedi 'ipaihowadi. 8Ma 'omi hesi 'abwa Yaluyaluwa Tabuna 'inaowa 'oimiya ma 'i'abihe waiwaiyegomi, ma taugu weyahigu wahetohepwaila Yelusalema 'oina, ma Yudiya ma Sameliya* gogonao mabwaiyadi 'oidiya, ta wete gogo gabulena mabwaiyana 'oidiya.” 9Cina gwaeyaowedi bewa 'ilosalohidiya, ta matadiyega Yesu si'iteya 'ihane galewa, ma yaloha 'alona 'i'waiha.

10Ci'ebesine pwaidiya, ta 'abwa hene si'e'ebubuna galewa, ma loheya 'eluwa ma'adi 'ale'o wa'ewa'e'edi deidiya sitoholo, 11ta sigwae, “MeGalili he, to'aha weyahina wa'e'ebubuna galewa? Yehoba Yesuina 'itoe pwaiya galewa, ma 'abwa 'isulu hilama, ma 'ina suluma 'ana 'ita 'abwa gide 'ina haneina nige wa'iteya.”

Yudasa miyalaena

12Coyaina sanina Olibe* 'oinega sihila ta sitauya Yelusalema, beno geya bwaga, gide loheloheya siyawayawala sabwelo Sabati 'oina. 13Ta siluhuwa 'idi hada ta sihaneya 'aigeda tupwa 'aliupa 'oina, taudi Pita ma Yoni ma Yemesa ma Andulu ma Pilipi ma Tomasi ma Batolomiu ma Madiu ta hali Yemesa (tauna Alipiyo natuna), ma Saimoni (tauna mwalo to'ohe Isileli* 'ina miyawasi Loma weyahina), ma Yudasa (tauna Yemesa natuna). 14Mabwaiyadi bewa sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oina 'idi 'atetagwala 'oinega si'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, wahiwahine mahetediyao, ma Meli tauna Yesu sinana, ma Yesu tasinao wete mahetediyao.

15Bodaedi 'adi baibaiwa gidemusa wani handeledi ma tuweniti, ma 'aigeda sabwelo 'oina Pita gamwagamwanidiya 'itoholowa ma 'ihegwaediya, 'igwae:

16“Tasigwao, mwalo Yaluyaluwa Tabuna Debida* 'ina gwae 'i'ebwaeya Yudasa weyahina, ma Buki He'asisi 'oina 'imiyamiya. Yudasaina mwalo mahetedai tahetohepwaila Yesu weyahina, ma hesi 'ida Bada 'itebaeya ta 'i'ebwayaeya Yesu 'ana 'alehao nimadiya. Ta 'aigeda wali Buki He'asisi 'alona Debida 'ina gwae Yudasa weyahina, bewa gide 'igwaeya,

'Cina gogo 'ibisula ma gesowana 'eta taiya loheya 'oina 'imiya.’
Ma wete 'igwaeya,

'Miyalaena tauna 'ina paihowa 'i'ewa.’
Coinega 'ilobwaineya 'ilatu gide gwae bewa 'igwae 'ese.”

Pita 'ina gwae bewa gide, weyahina Yudasa 'i'amasa pwaiya. Tauna mwalo 'ina paihowa galana 'ana maisa 'i'eweya ma 'aigeda bale'u 'igimwaneya, ta bale'uina 'alona 'ibe'u talutalubu'iya, ta gamwana 'ilosabuweya, ma sinaena mabwaiyana 'ilatuwa ta tetelina meYelusalema mabwaiyadi sihesagoheya, ta 'enadiyega bale'uina sibwauweya “Akeladama,” ma 'ana sanapu “Bale'u Bweyaha.”

21Ma Pita wete 'igwaeya, “Coinega Yudasa miyalaena tabese, ma 'ilobwaineya ma loheyaina mwalo mahetedai tamiyamiya sauga mabwaiyana, 22Yesu 'ina babitaiso Yoni 'oinega 'ana siga 'ina hane galewa, 'ina sakowasi mabwaiyana 'oidiya, ma 'ane loheyaina mahetedai tahehepwaila Yesu 'ina toholohila weyahina.”

23Coinega loheya 'eluwa sanidiyao si'abi lagasidiya, 'aigeda Yosepa, tauna sibwauweya Basaba, tauna wete sibwauweya Yusito, ma heluwena loheya sanina Mataya. 24Coinega si'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, sigwaeya, “Bada yo, 'owa tomota mabwaiyama 'ima nuwatuhu 'usanasanapudi, 'oinega 'ino hesinuwa loheloheya 'eluwa bewa 'oidiyega 'uhe'itae 'oima, 25ma Yudasa miyalaena, ma tauna 'ihetopaihowa ma 'ihetohepwaila Yesu weyahina, weyahina Yudasa paihowaina 'i'ebesineya ta 'itauya tauna 'ina tupwa.”

26Coinega dimwa 'eluwa 'oidiya sanidi silelediya ma siula hanehedi ma sibe'uwa, ta Mataya sanina 'inugeta, 'oinega tauna 'iluhu Yesu 'ana tohepwailao site lebeniyedi ba'idanao, ta mahetediyao sipaihowa.

Copyright information for `BDD