Acts 11

Paihowa bewa weyahina Pita 'ihehepwaila

1Ma Yesu 'ana tohepwailao ma wete tohekalesiyao, taudi Yudiya 'ana tomiyanao, wasa sihesagoha pwaiya 'abehega tupwadi tomiya ganamuli Yehoba 'ina gwae sihemisaeya. 2Coinega tutaina Pita 'ihane hila Yelusalema 'oina, tohekalesiyao taudi Mosese 'ina loinao 'ana tomuliyao Pitaina silomugiyeya, 3sigwae, “Togidega ma 'owa 'uluhuwa taudi geya meYudiya 'idi hadai ma ba'idamwao wa'ai?”

4Ta Pita 'ihegaina ma paihowaina mabwaiyana 'ihewasa bwaibwainiya, 'igwaeya, 5“Mwalo taugu Yopa 'oina yamiyamiya ta ya'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, ma 'enomata'ite'itega 'aigeda ginaula ya'iteya gide 'ale'o madouna ma papalina matadiyao powa 'oidiyega galewega sihedawedawe suluheyama 'oiguwa. 6Ginaulaina 'alona ya'e'ebubuya, ma ya'iteya hebaiyao, ma hebai bosasa ma mwata ma wete bwasumowao 'ale'oina 'alona simiyamiya. 7Ma 'aigeda gwae yahesagoheya 'ihegwaegauwa, 'igwae, 'Pita, 'utoholo ma 'a hebai 'uhunudi ma 'u'ai.’

8“Ma taugu yagwaeya, 'Bada tuwa! Weyahina geya 'aigeda wete ginaula hehe'asisina yada 'aidiya.’

9“Ta 'enanaina galewega 'igwae hila, 'igwaeya, 'Yehoba hebai beno 'i'abihe bwebwe'anediya, 'oinega gesowana 'u'ahwa'ahwa galagalae.’

10“Ginaulaina matoi 'oiguwa 'ilatuma, ma 'enanaina wete matoi 'ihegwaegauwa, ta muliyega mabwaiyana 'ihaneya ta 'i'waiha galewa. 11Ma nage tutaina 'oina loheloheya 'etoi silatuma hadaina 'oina yamiyamiya, Sisaliya 'oinega sitauyama weyahigu.

12“Ma Yaluyaluwa Tabuna 'ihegwaegauwa 'igwae, 'Cutoholo ma sahena 'uhehenuwanaluwa, ma tuwa hesi taudi ba'idamwao watauya.’ Ma 'iyadao site sikisi bewa si'wayabugauwa, ma 'atauya Konilio 'ina hada 'aluhuwa.

13“Ma loheyaina 'oima 'ihe'ote'otetela, 'igwaeya, 'Mwalo 'aigeda anelose ya'iteya 'igu hada 'alona 'itotoholo ma 'igwaeya, “Konilio, 'ino 'ali'eyao 'uhetunedi Yopa 'oina ma Saimoni tauna sihesaniyeya Pita, sitoeyama, 14ma tauna wasaina 'abwa 'ihegwaegomi ma 'oinega 'omi ma'imi susuwao helau waloba.” '

15“Coinega yahegaina ma yahehegwaegwae, ta Yaluyaluwa Tabuna 'oidiya 'isuluwa gidemusa mwalo tauda 'oida 'isuluma.

16“Ma Bada mwalo 'ina gwae yanuwatuhu yahiya 'igwaeya, 'Yoni tomota we'ahega 'i'abihe babitaisowediya ma 'omi 'abwa Yaluyaluwa Tabuna 'oinega wababitaiso.’ 17Yehoba 'ina 'ebwayaina 'oidiya gidemusa tauda 'oida tutaina tagimi hemisa Bada Yesu Keliso 'oina. Ma taugu geya sosowagu Yehoba 'ina paihowa bewa ya'etobode.”

18Pita 'ina gwae bewa sihesagoheya ma geya 'idi 'ebe gwaemo, ta Yehoba sihepwatuwe, sigwaeya, “Moisa tuwa, Yehoba tauna 'itagwatagwala taudi tomiya ganamuli 'oidiya 'abehega sinuwabui, ta taudi wete yawasi hataya siloba.”

Tohekalesiyao 'asa Anitioki 'oina

19Mwalo tohekalesiyao 'adi 'alehao Sitibeni silohe'amasiya, ma wete sitoho ma tohekalesiyao mabwaiyadi sida mutudi, 'oinega tohekalesiyaowedi sidena hali 'asa ma hali 'asa 'oidiya, ma tupwadi silatuwa Pinisiya ma Saipilosi ma Anitioki 'oidiya, ma wasa bwebwe'ana sihehepwaila meYudiya 'oidiya, ma hesi geya sihepwaila taudi tomiya ganamuli 'oidiya. 20Ma muliyega tupwadi tohekalesiyao taudi meSaipilosi ma meSailini silatuwa 'asa Anitioki 'oina ma Bada Yesu wasana siloguguyaeya taudi meYudiya ma taudi geya meYudiya wete 'oidiya, 21ma Badaina 'i'abihe waiwaiyediya ma tomota tupwana baibaiwana 'idi gwae sihemisaeya ma sitehinowa Badaina 'oina.

22Tupwadi taudi tomiya ganamuli sihemisa Badaina 'oina, 'oinega wasadi 'i'elelewana, ta tohekalesiyao Yelusalema 'oina sihesagoheya, 'oinega Banaba sihewasaeya ma 'ihabo'enedi. 23Ta tutaina Banaba 'itauyama Anitioki 'oina, Yehoba 'ina helau tohekalesiyaowedi 'oidiya 'i'iteya ma 'iyaliyaya madouna, ta 'ilohatotodiya ma gesowana sihehenuwanaluwa, ma hesi sida toholo pa'ala ma'idi hemisa 'idi Bada 'oina. 24Weyahina Banaba loheya bwebwe'ana, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ilohemaheya, ma ma'ina hemisa madouna. Ta 'ina loguguya 'oinega tomota tupwana baibaiwana sihemisaeya, ma tohekalesiyao 'idi boda 'ihehemadou.

25Muliyetega Banaba 'itauya Tasisi ma Saulo 'i'ebeseya, 26ma 'ilobeya, ta ba'idana sihila Anitioki 'oina. Eeta bolime 'aigeda 'alona siloguguya tohekalesiyaedi 'idi 'eto'auta 'oidiya, ma tomota mabwaiyadi sihehe'itadi. Casaina Anitioki 'oina Yesu 'ana tomuliyao tutaina 'oina sihesani nugetediya Kelisitiyanao.

27Tuta nage 'oina tupwadi palopitao Yelusalema 'oinega sisuluma Anitioki 'oina, 28ma 'aigeda 'oidiyega, sanina Agabu, 'idi 'eto'auta 'oina 'itoholo, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'ihepwaila nugeta 'abehega 'abwa gomale madouna 'ihapwesa gogo mabwaiyadi 'oidiya, eeta muliyetega Sisa Kalodiu 'ina tuta hetoloina 'oina gomale madouna 'ihapwesa.

29Ta tutaina Yesu 'ana tomuliyao Agabu 'ina hepwailaina sihesagoheya taudimo siloina ma 'abehega 'aigeda 'aigeda sitoho ma si'ehele ma lema mane sihewasae 'iyadiyaowedi tupwa Yudiya 'oina simiyamiya. 30Coinega si'ehele nugeta ta mane silobeya, ma tutaina gomale 'ilatuwa 'oina si'ebwaediya Banaba ma Saulo taudi sitauyeya Yelusalema 'oina, tohekelasiyao 'idi babadao 'oidiya.

Copyright information for `BDD