Acts 19

Paulo 'ina paihowa Epeso 'oina

1Apolosa 'abwama Kolinita 'oina 'imiyamiya, ma Paulo 'isakowasiya tupwa pwatula 'oidiya, ma Epeso gadowa 'oina 'ilatuma. Epeso nage 'oina, Yesu 'ana tomuliyao tupwadi 'ilobediya, 2ma 'ihesilalediya 'igwae, “Ciyagwao, tutaina Yesu wahemisaeya Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai walotohoya bo geya?” Ma sihegwaeya sigwae, “Geya. Geya 'asanapu 'abehega Yaluyaluwa Tabuna 'imiyamiya.”

3Ma Paulo 'igwaeya, “To babitaiso hede 'oinega wababitaiso?” Ta sigwae, “Yoni 'ina babitaisowega.”

4Ta Paulo 'ihegwaediya, “Yoni 'ina babitaiso beno nuwabui mumuga galana weyahina, ma 'ihemataluwegomiya ta 'abehega Yesu wahemisae, tauna 'abwa 'imulimuliyama.”

5Gwae bewa meEpesowedi sihesagoheya ma sinuwa sabwalena moisa, 'oinega Bada Yesu saninega sibabitaiso. 6Ma Paulo 'i'abi debediya, ma Yaluyaluwa Tabuna 'iluhuwa 'oidiya, ta 'ina waiwaiyega hali 'enana ma hali 'enana 'oinega sigwae latuwa, ma Yehoba 'ina gwae sipalopisai latuweya. 7Ta mabwaiyadi 'adi baibaiwa gide tuwelo.

8Ma wai'ena 'etoi 'oidiya meYudiya 'idi hada tapwalolo 'alona Paulo 'iluhuluhu, ma Yehoba 'ina hetoloina weyahina ma'ina 'atepatu 'igwaegwae, ta 'i'ohe'ohe 'i'i'i'imidi.

9Ma tupwadi deba pa'apa'alidi ma geya sihemihemisa, ta Yesu 'ina 'edaina si'ahwa galagalaeya tohegogonaowedi matadiya. Coinega Paulo 'itoholowa ta 'ana tomuliyao ba'idanao silatuwa, ma siluhuwa Tilano 'ina hada 'ebe se'ulu 'oina, ma nobwa sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya Paulo 'ilologuguya.

10Cina paihowaina bewa gidemusa tuwa 'ipaipaihowa bolime 'eluwa 'oidiya, ma tupwa Esiya 'ana tomiyanao mabwaiyadi, meYudiya ma taudi geya meYudiya, Bada Yesu wasana sihesagoheya.

Sikiba natunao

11Ta Yehoba hedehedede hagadi 'i'abi latuhediya Paulo 'ina paihowega, 12ta 'ana 'amweyahi 'ana 'ebe sauwao ta 'ana 'ale'owao si'ewediya ma tolohalao 'oidiya si'abihe pa'idiya, ta 'adi lohala sigumwagumwala, ma wete hi'ahi'a siula latuhediya. 13Ma tupwadi meYudiya 'adi to'obao nobwa simiyamiya, ma taudi sisakosakowasi, ma 'oba 'oinega hi'ahi'a siulaula latuhedi. Ta tupwadi Yudiyaedi Paulo 'ina paihowa wasana sihesagoheya, taudi Topwaoli Madouna, sanina Sikiba, natunao site sebeni. Ma site sebeniyedi sitoho 'abehega Bada Yesu saninega hi'ahi'a tolohalao 'oidiyega sida ulalatuhedi, ta 'aigeda buwa sihegwaeya sigwae, “Yesuina Paulo 'iloguguyaeya, tauna saninega 'aloinego ma loheya 'u'ebesine ma 'utauya.”

15Ma hi'ahi'aina 'ihegwaediya, “Yesu ma Paulo yasanasanapudi, ma taiyawedi 'omi?” 16Coinega loheyaina 'igihebuweya, 'isopila ma to'obaedi 'ilo'alehediya, ta 'adi 'ale'o 'isabu yahulediya, ma 'ihunudiya, ta 'wahi daisidi hadega sidena.

17Ma wasa bewa Epeso 'ana tomiyanao mabwaiyadi sihesagoheya ta simatauta, taudi meYudiya, ma taudi geya meYudiya, ta Bada Yesu sanina si'ahwa waiwaiyeya.

18Ma tohemisa hauhaudi baibaiwadi sitauyama ta boda matadiya 'idi mumuga guguyou sihepwailediya, 'abehega taudi wete si'oba'oba. 19Ta 'idi 'obao bukidi sihegogonedima, ma boda matadiya sigabu yahulediya, ma bukiyedi 'adi maisa sisahwa hegogonediya, ma pipiti tausani kina gidemusa.

20Nage 'oinega Yehoba 'ina gwae 'idabalala ta 'ihewaiwai tomota baibaiwadi 'oidiya.

MeEpeso silo'aleha

21Muliyetega Yaluyaluwa Tabuna Paulo 'ihenuwa laguweya 'abehega Masidoniya ma Akaya 'oidiyega 'ida tauya ma Yelusalema 'oina 'ida latu, ma 'igwaeya, “Yanugenugeta Yelusalema, ma 'abwa muliyetega yatauya Loma. Gide 'igu nuwatuhu.”

22Ta hesi Pauloina 'imiyamiya Esiya tuta to'uto'upana 'oina, ta 'ana tolemaowedi Timoti ma Elasito 'ihewasa nugetediya, ma sitauya Masidoniya. 23Ma tuta nage 'oina he'ohe'ohe madouna 'ilatuwa Yesu 'ina 'eda weyahina, ta bewa gidemusa 'ilatu 'esa.

24Loheya 'aigeda sanina Dimitilo, tauna dayagi 'ana topaihowa siliba 'oinega, ma meEpeso 'idi yehoba wahinena sanina Dayana 'ina hada tapwalolo 'alu'aluwana 'i'iudi 'ipaihowediya, ma 'ihehegimwaneyedi tomota 'oidiya. Ma'ina topaihowao 'idi wasawasa madouna dayagiyedi 'oidiyega silobaloba. 25Ma Dimitilo 'ina topaihowao 'ibwau 'autediya, ma tupwadi wete 'idi paihowa tauna gidemusa, ta 'ihegwaediya 'igwae, “Ciyagwao wanuwatuhuyahi 'abehega paihowa bewa 'oinega 'ida wasawasa talobaloba. 26Ma Paulo 'ina he'ita 'oinega tomota baibaiwadi 'ihe'itediya 'igihe nuwabuidiya, ma 'ina gwaegwae 'abehega Yehoba tomota nimadiyega si'abidi geya Yehoba moisa. Ta bewa gidemusa geya Epesomo 'oina ma hesi tupwa baibaiwadi Esiya 'alona. Ta 'omi wasanapu pwaiya, ma wa'iteya Pauloina 'ina paihowa, 'awa?

27“Bewa 'oinega yamatauta, 'abwama nuwana tomota gesowana 'ida tobwatobwao sigimwanedi, ma 'abwa wete 'ida Yehoba madouna Dayana 'ana he'asisi ta 'ina hada tapwalolo siheginaula besobesowe. Weyahina meEsiya ma mebale'u mabwaiyada Dayana 'ana to'etuluhao.”

28Ma bodaowedi Dimitilo 'ina gwae sihesagoheya, ta Paulo 'ina paihowa weyahina sigamwasowala madouna, ta sibwaubwau, “Tauda meEpeso 'ida yehoba Dayana tabwana moisa.”

29Coinega tomota baibaiwadi sipili 'autama ma siwuiwui, ma hedagadaga besobeso sipaipaihowa, ta meMasidoniya 'eluwa si'abiyahidiya, taudi Paulo 'ina sakowasi 'oidiya 'ana to'wayabuwao, sanidi Geyo ma Alisitako, ta sipilihediya hada 'ebe 'eto'auta 'oina.

30Ma Paulo nuwanuwana ma tohedagadagaowedi 'oidiya 'itautauya ma tohekalesiyao si'etobodeya, 31ta tupwadi wete Paulo 'iyanao, taudi meEsiya babadao, gwae sihewasaeya ta Paulo si'ahwanoiyeya ma 'abehega gesowana 'ida luhu hada 'ebe 'eto'autaina 'oina.

32Ma bodaedi gide sibuwa ma sibwaubwau, ta mabwaiyadi 'idi wui hagana, ma hedagadaga huhuna baibaiwadi geya sisanapu.

33Ta meYudiya 'aigeda loheya sanina Alekisana silohetu hetuneya, ma 'ida laga 'oidiya ma 'ida gwae. Coinega 'itoholowa matadiya ma tupwadi tomota 'idi nuwatuhuwedi sibwau latuhediya 'oina, 'oinega nimanega 'ihegwaediya 'abehega hedagadaga sida lolagu, ma meYudiya 'idi gwae 'ida hepwaila latuhe. 34Ma bodao si'inaneya 'abehega tauna gwama Yudiya, 'oinega sibwauwa madouna, ma 'idi hedagadaga tuta dudulena geya silolagu, ma sibwaubwau mahemahetena, sigwaegwae, “Tauda meEpeso 'ida yehoba Dayana tabwana moisa.”

35Coinega 'asaina 'ana tohanugeta 'itauyama, ta hedagadaga 'igihelolaguya, ta 'ihegwaediya, 'igwae, “MeEpeso yo, mabwaiyada tasanapuya 'abehega Dayana tabwana hedada 'ina hada tapwalolo 'ana to'itayahina tauda, ma wete 'ina da'ule tabu galewega 'ibe'uma. 36Ta gesowana wete taiya 'isinasinaligita 'ida tapwalolo bewa weyahina. Coinega 'ilobwainegomiya ma wahenonomo ta sahena wahehedagadaga besobeso, nige gidemusa.

37“Ma wa'ita loheloheyaowedi watoedima, taudi geya 'ida hada he'asisi 'oinega sida yagaha, bo nuwana 'ida Yehoba mewahinena sida 'ahwa galagalae, 'awa?

38“Ta 'eguma Dimitilo ma'iyanao nuwanuwadi ma taiya siheyatalae, beno bwebwe'ana. Cebe yatala ma toloinao simiyamiya, ma sosowahidi 'imi yatala sihesagohe ma sinuwanuwatuhu weyahimi. 39Ma 'eguma wete hali nuwatuhu weyahina 'abehega wada yatala, delihegogona madouna 'oina nuwatuhuina 'abwa weyahina taloina.

40“Ta nige 'imi hedagadaga besobeso weyahina 'ana 'ita nata loina taloba, weyahina geya 'ida huhumo.”

41Cina gwae 'ilosalohiya, ta bodao 'ihewasaediya, ma siliya sawala 'idi hada.

Copyright information for `BDD