Acts 9

Saulo 'inuwabui

1Ma Saulo 'abwa tuwa Bada Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya 'ilolo'alehedi, nuwanuwana 'ilohe'amasidi. Coinega 'itauya Topwaoli Madouna 'oina, 2nuwanuwana 'ina letao 'ileledi ma 'itauyedi meYudiya 'idi 'eto'autaina Damasiko 'oina, ma letaedi 'oidiyega 'abehega 'eguma Yesu 'ina 'eda 'ana tomuliyao 'ilobadi loheloheya ma wahiwahine, 'i'abiyahidi ma 'i'ewedima Yelusalema, sabi heyatalaedi. Eema letaedi 'i'ewediya ma 'itauya. 3Citautauya ta Damasiko 'oina 'i'iunamo 'ilatu, ma maedana galewega 'i'asilalama, 4ta 'ibe'uwa bale'uwa, ma 'aigeda 'enana 'ihesagoheya 'igwaegwae, “Saulo, Saulo, to'aha weyahina 'ulolo'alehegau?”

5Ma Saulo 'igwaeya, “Bada taiya hede 'owa?” Ma 'enanaina 'igwaeya, “Taugu Yesu 'ulolo'alehegau. 6Ma hesi 'utoholo ma 'uluhu 'asai ma nobwa 'a hemataluwa 'uhesagohe ma 'abehega 'upaihowa.”

7Ma tomotaiyedi Saulo ba'idanao sitautauya nuwadi 'ihepwanopwanowa ta sitoholo henonowa, ma 'enanamo sihesagoheya, ma geya 'aigeda wete taiya si'ita.

8Coinega Saulo bale'uwega 'itoholo hilama ta nuwanuwana ma matana 'iyahali, ma hesiyage geya sowasowahina to'aha 'i'ita, weyahina matana sihogahoga, ma hesi Saulo si'abinimeya ma siluhuweya Damasiko 'oina. 9Ta nobwa sabwelo 'etoi geya to'aha 'ida 'iteya, ma geya 'ida 'aiya ma wete geya 'ida numa.

10Ma Damasiko 'oina, Yesu 'ana tomuliya 'aigeda 'imiyamiya, sanina Ananaiyasi, ta 'ina 'enomata'ite'itega Yehoba 'ihegwaeya, 'igwae, “Ananaiyasi.” Ma Ananaiyasiina 'igwaeya, “Taugu Bada.”

11Coinega Yehoba 'igwaeya, “Cutoholo, ma 'asa gamwagamwanega 'utauya 'eda sanina Dumwaluna 'oinega, ma Yudasa 'ina hada loheya 'aigeda 'uhesilala, tauna gwama Tasisi sanina Saulo, ma sauga bewa 'i'ahwa'ahwanoi, 12ma 'aigeda loheya sanina Ananaiyasi 'i'iteya 'itautauyama sabi 'abitohoina ma 'oinega matana si'asilala hila.”

13Ma Ananaiyasiina 'igwaeya, “Bada, loheyaina tetelina tomota baibaiwadi sihegwaegauwa 'abehega loheya galana, ta 'ino tohemisao Yelusalema 'oina 'ilolo'aleha hedadadi, 14ma wete topwaoli madoudi sitagwaleya ma sauga bewa 'itauyama ma 'a bodao mabwaiyama sabi paimai, 'eguma saniuwega 'a'ahwa'ahwanoiwa.”

15Ma Badaina 'ihegwaeya, “Tuwa, ma 'utauya 'oina. Weyahina Sauloina yahesinuwa pwaiya ma teteligu 'ihepwaile tomiya ganamuli 'oidiya, ma toloinao madoudi matadiya ma meIsileli wete 'oidiya. 16Ma 'abwa taugu yahe'itae muyao madoudi nata 'ilobadi 'agu hepwaila weyahina.”

17Coinega Ananaiyasi 'itoholowa ma 'itauya Yudasa 'ina hada, 'iluhuwa ta Saulo 'i'abidebeya, ma 'igwaeya, “Tasigu Saulo, Badaina Yesu 'edai 'ilatuwa 'oiuwa, tauna bewa 'ihewasegauwa matau 'ana 'abihe'asilala weyahina, ma wete 'abehega Yaluyaluwa Tabuna 'oinega 'ilohemahego.” 18Coinega Saulo matanega gide 'wenahi sibe'uwa mwayamwayauwa ta 'i'ebubuna hila. Ma 'itoholoma, 'ibabitaisowa, 19ma wete 'e'ahai 'i'eweya ta 'ilohepa'ala.

Saulo 'iguguya Damasiko 'oina

Ma tupwana sabwelo 'oidiya Saulo Yesu 'ana tomuliyao ba'idanao simiyamiya Damasiko 'oina.
20Ma meYudiya 'idi hada tapwalolo* 'oidiya Sauloina 'ihegaina 'iloguguya 'abehega Yesu tauna Yehoba natuna moisa. 21Ma 'ana tohesagohao nuwadi 'ihenainaida madouna ma sigwaeya, “Ciya, 'ina guguya bewa wada hesagohe? Tauna mwalo Yesu 'ana tomuliyao Yelusalema 'oina 'ilolo'alehedi, ta wete bewa 'ina tauyama huhuna 'abehega Yesu 'ana tomuliyaedi 'ebwa simiyamiya 'i'abiyahidi ma 'ipaidi ma 'ihiledi Yelusalema, topwaoli madoudi 'oidiya, ma togidega 'ina nuwabui 'iloba 'eseya?”

22Ma Saulo 'ina guguya nage 'oina 'ihewaiwai hedadeya, ma meYudiyaedi Damasiko 'oina simiyamiya 'ihe'itediya 'abehega Yesu tauna To'abihetenaina, ma geya wete 'idi 'ebe gwaemo.

Saulo meYudiya 'idena sinediya

23Saulo Damasiko 'oina 'imiyamiya, ma meYudiya siloiloina ma sida lohe'amasi, 24ma Saulo hesi 'idi loina dahwana 'ihesagoheya 'abehega 'asa 'ana 'ahwa'edao silomatayahidi ma 'ane to tuta Saulo 'ilatu sida lohe'amasi. 25Coinega hinuwana Saulo 'ana tomuliyao kodo madouna 'oina sido'oya, ma 'asa 'ana 'abwalu tabwanega sihedawedaweya gwahunega, ma 'itauya.

Saulo 'ina tauyama Yelusalema

26Ta Sauloina 'ihila Yelusalema ma 'itoho ma 'iluhu Yesu 'ana tomuliyao 'oidiya, ma simatauteya, weyahina geya sihemise 'abehega 'inuwabui pwaiya. 27Ma Banaba 'iboimo 'ilemeya Saulo, ma 'itoeya Yesu 'ana tohemisao 'oidiya, ma 'ihe'ote'otetela 'abehega Saulo 'edai 'idi Badaina 'ilobeya ma 'enana 'ihesagoheya, 'oinega Damasiko 'oina ma'ina 'atepatu Yesuina weyahina 'iguguya.

28Coinega sitagwala Saulo 'oina ta 'iluhuwa 'adi boda 'oina. Ma 'idi paihowa mabwaiyana Yelusalema 'oina tauna ba'idanao simiyamiya. Ma Sauloina ma'ina 'atepatu 'ihewaiwai Bada Yesu 'ana loguguya weyahina.

29Ma meYudiya taudi to'ena Gilisi* Saulo ba'idadiu sihegwaegwae ma sihe'ohe'ohena, 'oinega taudimo siloiloina ma togidega ma silohe'amasi 'ese. 30Ta 'idi loinaina tohekalesiyao sihesagoheya ta Saulo sitauyeya Sisaliya, ma nage 'oinega sihewasaeya, 'itauya Tasisi.

31Nage 'oina tohekalesiyao meYudiya ma meGalili ma meSameliya 'asaedi 'oidiya simiya daumwala, ma sipa'ala, ma'idi he'asisi 'idi Badaina 'oina, ma Yaluyaluwa Tabuna 'ina 'itayahina 'oinega 'adi boda 'imadouwa.

Pita 'ina sakowasi Lida ma Yopa 'oidiya

32Ma Pita 'isakosakowasi tohekalesiyao 'oidiya ma 'idobi 'aigeda 'asa sanina Lida 'oina, 33ta 'aigeda loheya topeu 'ilobeya, sanina Iniya, tauna bolime 'eit 'ina 'ebe'eno 'oina 'i'eno'eno ma geya sowasowahina ma 'iyawala. 34Ma Pita 'ihegwaeya, 'igwae, “Iniya, Yesu Keliso 'igihe bwebwe'anego, 'oinega 'utoholo ma 'ino sita 'u'atububudi.” Ta 'itoholo mwayamwayauwa. 35Ma tomotaedi Lida ma Seloni 'adi tomiyanao si'iteya, ta sinuwabuiya, ma 'oinega Bada Yesu sihemiseya.

36Ma 'asa Yopa 'oina, Yesu 'ana tomuliya 'aigeda wahine 'imiyamiya, sanina Tabita, ta 'ana bui Dokasa, 'ana bui hebai sanina diya, ma wahineina 'abihetena ta helau huhuna. 37Ma 'ilohala ma 'i'amasa. Coinega wawaninamo si'eweya ma sihehatuiya, ma hada tabwana 'alona silaguya.

38Ta 'asaina Yopa, Lida 'oinega geya bwaga, ma tohekalesiyao sihesagoheya 'abehega Pita 'asa Lida 'oina 'imiyamiya, 'oinega tomota 'eluwa sihewasaediya Lida 'oina Pita sabi toeina, ma Lida 'oina silatuwa, ma Pita si'ahwanoiyeya, sigwae, “Bada, 'unaoma talomwayamwayau 'ima 'asa.”

39Ma Pita 'igogona ma ba'idanao sitauyama Yopa 'oina, ta tohekalesiyao Pita sitoeya hadaina 'alona. Ma hiwapeyao baibaiwadi Pita sitoholo 'wabu'wabuya ma sidoudou ta 'adi 'ale'o sihe'itaeya, weyahina mwalo Dokasa tutaina mayawasina 'adi 'ale'owedi 'ipaihowediya, ma 'i'ebwaediya, ma sigwae, “Cale'owedi bewa tauna Dokasa 'ana sahisahilao mwalo mayawasina ba'idamai 'amiyamiya.”

40Ma Pita 'iloinaediya ta hadega sihapwesa, ma taunamo 'imiyamiya ma 'i'ahetulasa ma 'i'ahwanoi Yehoba 'oina, 'oinega 'i'ita hila ma wawanina 'ihegwaeya, 'igwae, “Tabita 'utoholo.” Ta Tabita matana 'iyahaliya ma Pita 'i'iteya, 'oinega 'eno'enowega 'imiyatoiya. 41Ta Pita nimana 'i'abiyahiya ma 'i'abihe toholoya. Ci'abihe toholoya ma hiwahiwape ta tohekalesiyaowedi 'ibwauwedima, ma Tabita mayawasina 'ihe'itaeya 'oidiya. 42Ma wasaina 'i'elelewana tupwa Yopa mabwaiyana 'oidiya, ta tomota mabwaiyadi Bada Yesu 'oina sihemisa. 43Ma Pita Yopa 'oina 'imiya 'amana, loheya sanina Saimoni 'ina hada, tauna 'ina paihowa hebai 'wapidi 'oidiyega tobwatobwa 'ipaipaihowadi.

Copyright information for `BDD