Colossians 3

1Yehoba Keliso ba'idamiu 'ihetoholo hilegomiya, 'oinega galewa ginaulaedi wa'ebesedi, nobwa Kelisoina Yehoba 'ina 'ebeulega galewa 'imiyamiya. 2Wete 'imi nuwatuhuwao walagudi galewa ginaulaedi 'oidiya ma sahena gabula ginaulaedi 'oidiya. 3Weyahina bo'i wa'amasa, ma bewa tuwa yawasimi Keliso ba'idamiu Yehoba 'oina. 4Weyahina yawasida bwebwe'ana Keliso 'oinega ta'eweya, 'oinega 'abwa tutaina Keliso 'ilatuma, 'omi wete Keliso ba'idamiu walatu 'ina 'asilala wasawasa 'oina.

5Coinega gogo gabulena mumugana 'oimiya walohe'amasidi, beno logwali, pui, ma henuhenuwa galadi ma hewasawasa, beno hali 'ebehemisao 'adi tuluha. 6Ma nuwatuhuwedi bewa weyahidi 'abwa Yehoba 'igamwasowalegita. 7Moisa, mumuga galadiyedi mwalo wapaihowediya. 8Ma hesi sauga bewa 'oina 'ilobwaineya ma walogwahatedi, beno 'aleha ma gamwasowala ma he'ipi'ipi, ma sinala, ta 'ahwa galagala. 9Ma wete sahena wa'e'abo'abo 'iyamiyao 'oidiya, weyahina bale'u mumugana walogwahateya. 10Ta mumuga 'ehauna walobeya, weyahina 'ada topaihowaina sauga mabwaiyana 'i'abihe 'ehaugita, ma 'ane tauna wasanasanapu ma mumugana wahe'au'aunaowe.

11Coinega geya 'eta wataha 'imiyamiya ma 'abehega wagwae “Yudiya boda hagadi ma tauma boda hagama,” bo wagwae, “Taudi meYudiya 'adi 'ila'ilala si'upweya 'wapidiya boda hagana, ma taudi geya si'upwa boda hagadi,” nuwana taumanao bo tomiya pwatula boda hagadi, nuwana wete topaihowao ma babadao hali bodao. Ma tuwa Keliso 'ina boda mabwaiyada. Ma 'ateda Keliso 'iboi 'ilohegogonegita.

12Ta 'omi Yehoba 'ina helauwega 'ihesinuwanegomiya tauna weyahina, 'oinega 'ilobwainegomiya ma wa'atemuyamuya, ma wahehelau hilegomi ma wanuwasulu ma'imi hohobiga ta wete ma'imi 'alama'i'ita. 13Ma wahe'abi 'abihetegomi 'aigeda 'aigeda 'oimiya, ta sahena 'iyamiyao wa'ahwa'ahwa yaliyedi, ma hesi 'idi pui wanuwasamudi. Weyahina 'ida Bada tauna wete 'imi pui mabwaiyadi 'inuwasamudiya.

14Ma 'ilobwainegomiya mumugami wahehelau hilegomi, weyahina helau 'oinega paihowa mabwaiyana sidumwalu. 15Ta wete Keliso 'ina nuwadaumwala nuwami 'iloinaedi. Bewa weyahina Yehoba mabwaiyada 'ibwauwegita ma taheboda 'aigeda, ma weyahina taloyauwedo 'oina.

16Wete Kelisoina 'ina gwae bwebwe'adi 'atemiya sibwala moisa, ma 'aigeda 'aigeda 'oimiya wahehe'ita ma walolohatoto sanapu moisa 'oinega, ta wete 'ami wali ma Same walinao 'oidiyega, wete walibui 'oidiyega, Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, ma'imi loyauwedo Yehoba 'oina 'atemiyega.

17Ma mumugami mabwaiyadi, beno 'imi gwaeyao nana 'imi paihowao mabwaiyadi 'ida Bada Yesu saninega wapaihowa ma'imi loyauwedo Yesu saninega, Tamada Yehoba 'oina.

Hali boda ma hali boda 'adi loina

18Cida Bada 'ina tomotaiyao tauda, ta 'ilobwaineya ma wahiwahine haihainimi mwanemiyao 'idi gwae wahematamatanedi. 19Wete gide 'omi loheloheya, mwanemiyao wahelauwedi ta sahena waheheliyedi. 20Gwagwama 'omi wete sauga mabwaiyana tamamiyao ma sinamiyao 'enadi wamuliyedi, bewa 'ida Bada 'ina 'ebeyaliyaya. 21Ma 'omi hehenatunimi, sahena natumiyao wa'abi'abihe gamwasowalidi, nata gide 'adi wahi'wata walagu.

22Comi topaihowao wete 'imi babadao bale'uwa 'idi gwae wahematamatanedi nuwatuhu mabwaiyadi weyahidi. Ma sahena sigwaegwae yahigomi 'abwa wapaihowa ma'imi hohobiga, ma 'oinega 'abehega wa'abi heyaliyayadi. Ma hesi sauga baibaiwana ma'imi tagwala Yehoba 'ana he'asisiyega. 23Ta 'imi paihowa mabwaiyana 'oidiyega wagwahubiga, geya 'abehega tomota weyahidi, ma hesi Yehoba weyahina. 24Ma muliyetega Badaina 'oinega 'ami maisa wa'ewa, weyahina 'ida Bada Keliso weyahina tapaipaihowa. 25Ma hesi taudi togalaedi nata 'ihemaisedi ginaula galadi 'oidiyega, weyahina 'ina loina 'aigeda tuwa tomota mabwaiyada 'oida.

Copyright information for `BDD