Colossians 4

1Ma 'omi babadao waloina dumwalu 'imi topaihowao 'aigeda 'aigeda 'oidiya, weyahina wanuwatuhuyahi 'abehega 'omi 'imi Bada 'imiyamiya galewa.

Loguguya 'ahwanoi weyahina

2Wa'itayahigomi ma sahena 'imi 'ahwanoi siwe'awe'a, ma hesi waloyauwedo Yehoba 'oina, ma wahe'alama'i'itana 'imi 'ahwanoi 'oidiya. 3Tauma wete weyahima wa'ahwanoi, ma 'oinega Yehoba 'ima 'eda 'i'abilatuhe 'oima, ma 'oinega Keliso wasana dahwadahwaina 'ahepwaila latuhe tomota 'oidiya. Tauna wasaina bewa 'ana hepwaila weyahina silagu luhuwegauwa deliya. 4Coinega wa'ahwanoi weyahigu, ma wasaina 'ana sanapu ya'abilatuhe ma 'i'asilala, 'igu paihowa gide 'ana lobwaina. 5Wete taudi geya Keliso 'ana tohemisao 'oidiya wapaihowa dumwalu, ma sahena 'imi sauga wamudamudali. 6Catemuyemuyega sauga mabwaiyana wagwaegwae ma'imi sanapu moisa, eeta 'eguma 'iyamiyao sihesilalegomi, wahemaise gwae dumwaluwega.

Lokaiyoni

7Cabwa Tikiko 'itauyawa ma 'igu paihowa mabwaiyana 'ihepwailedi 'oimiya. Tauna 'iyadai bwebwe'ana, ma Yehoba 'ina topaihowa dumwadumwaluna, ma ba'idamai mahemahetena 'apaipaihowa. 8Beno bo'i yahewaseyawa 'oimiya, ma tauma 'ima miyaina 'ihepwaile 'oimiya ma wete 'ina gwaeyega 'i'abihe pa'aligomi.

9Ma tasidai Onesimo Tikiko ba'idana sitautauyawa, ta Onesimoina tauna tuwa 'imi 'asa loheyaina, ta loheya bwebwe'ana, ma'ana hemisa. Ma taudi to'aha 'ebwa silatulatuwa sihegwaegwae 'oimiya.

10Alisitako ba'idagu deliya 'amiyamiya, ta 'ina loyauwedo 'oimiya bewa yahepwaileyawa. Ma wete Maki, tauna Banaba nibaina. (Mwalo yahenuwa laguwegomiya Maki weyahina, 'eguma 'itautauyawa wabwauwe 'imi hada.) 11Ma wete Yesu, tauna sanina heluwena Yusito, taudi sitetoi 'idi loyauwedo 'oimiya. Sitetoiyedi meYudiya 'ebwa ba'idagwao 'apaipaihowa Yehoba 'ina 'ebeloina weyahina. Ma taudi 'igu miya mwauna 'oinega si'abi'abihe waiwaiyegau.

12Epapila wete 'ina loyauwedo 'oimiya, tauna 'aigeda 'imi boda 'oimiyega. Ta 'ipaipaihowa To'abihetena Yesu weyahina, ma wete 'ina 'ahwanoi 'oidiya 'i'ahwa'ahwanoi waiwai ma 'ane watoholo pa'ala, ma'imi mumuga mabwaiyana bwebwe'ana, gide Yehoba nuwanuwana. 13Moisa, Epapilaina bo'i 'ihehetapewa 'omi weyahimi, ma wete taudi Leodisiya ta Hiyelapolowedi weyahidi. 14Wete 'iyadai Luke, tauna to'abilohala, ma Dimasa 'idi loyauwedo 'oimiya. 15Ciyadao Leodisiya tupwaina 'oina simiyamiya 'igu loyauwedo wahepwaila 'oidiya, ma wete tohekalesiyaowedi wahineina Nimpa 'ina hada sitapwalolo 'oidiya.

16Bewa 'imi leta 'omi tohekalesiyao wahasili nugete, ma muliyetega wahewase tohekalesiyao tupwa Leodisiya 'oidiya, ta wete Leodisiya 'idi leta wete sihewasaeyawa 'oimiya ma wahasili.

17Ma Alikipo wahegwae 'abehega, “Paihowaina Badaina 'i'ebwaegowa 'uhetapewa ma 'ulosalohi.”

18Loyauwedo bewa taugu nimaguwega yaleleya, wanuwatuhu yahigau 'abehega deliya yamiyamiya.

Cigu helau madouna 'oimiya.
Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD