Ephesians 2

Camasa ta'ebesine ma yawasi bwebwe'ana taloba

1Ma 'omi mwalo gide 'ama'amasimi 'imi puiyao 'oidiyega ma Yehoba 'igihetoholo hilegomiya. 2Moisa, mwalo mumuga bale'u wapaipaihowadi, weyahina yaluyaluwa galadi ma waiwaidi 'idi bada, tauna tomiya 'atamana 'awawa wahematamataneya. Ma tauna yaluyaluwaina taudi loina 'ana toligehao simulimuliye ma 'atediya 'imiyamiya. 3Mwalo wete tauda gidemusa, ta wahida 'ina nuwa'ubuna tamulimuliyedi, ma to'aha tauda 'ida nuwatuhuwega tapaipaihowadi. Coinega 'ana lobwaina ma Yehoba 'igamwasowalegita, weyahina mumugada tauda galagalaina, gidemusa mebale'u mabwaiyadi.

4Eema 'oinega 'ida puiyao silohe'amasigita, ma hesi Yehoba 'ina 'atemuyamuya tomadou hedada, ta 'ina helau 'oida madouna wete, ma 'oinega 'igihetoholo hilegita, Keliso mahetedai. Yehoba tauna 'ina 'eheleina 'oinega 'i'abihetegita, 6ma wete Keliso mahetedai, 'igilagasigita, eeta 'ebemiya galewa Yesu Keliso 'oinega 'i'ebwaegita, tauna Yehobaina mahetedai. 7Bewa 'ipaihoweya ma 'abehega tuta sinaonaoma 'oidiya 'ina 'ehele madou hedadena 'ihe'itae, beno 'ina 'atemuyamuya ma 'ina 'abihetena Yesu Keliso 'oinega.

8Moisa, 'ina 'eheleina 'oinega 'i'abihetegomiya 'imi hemisa weyahina ma geya waboi 'imi paihowa 'oidiyega, ma hesi Yehoba 'ina helau 'oinega. 9Cida 'abiheteina geya hene 'ida paihowa 'oinega taloba, nata gide tanuwahane 'abehega tauda tuwa 'ida waiwaiyega. 10Ma hesi Yehoba 'iboimo 'ina paihowa 'ateda 'i'atububudiya Yesu Keliso 'oinega, ma 'abehega tapaipaihowa paihowaedi bwebwe'adi Yehoba mwalo hene 'ihesinuwediya weyahida.

Keliso 'oinega taheboda 'aigeda

11Comi geya meYudiya ta 'asa ganamuli tomotainao, ma meYudiyaedi taudi natudiyao loheloheyadi 'wapidi si'upwa'upwadi, 'adi 'ila'ilala sipaipaihowa, ma sisinaligomiya, weyahina geya wahimi 'adi 'ila'ilalamo. 12Wanuwatuhuyahi 'abehega tutaina mwalo Keliso 'oinega wamiya wasiya, ma Isileli 'ina 'ebeloina 'oinega wamiya ganamuliya, ma ginaula bwebwe'adi Yehoba 'igwae hemisaeya Buki He'asisi 'alona geya 'eta to'aha 'omi weyahimi 'i'inana, 'oinega geya'abwa 'eta to'aha bwebwe'ana 'abwa walobaloba ma 'abehega tauna weyahina wada hemisa, geya wete 'imi Yehobamo tutaina bale'uwa wamiyamiya.

13Mwalo wamiya wasiya, ma bewa tuwa Yesu Keliso 'oinega, beno Kelisoina bweyahinega 'itoegomiya deina. 14Tauna weyahida daumwala 'ipaihoweya, weyahina 'aliupa sanina lo'aleha 'ihwategita ma Keliso 'aliupaina 'iligeha yahuleya eeta 'ina 'amasa 'oinega taheboda 'aigeda pwaiya. 15Tauna wahina 'ana lohe'amasa 'oinega Mosese 'ina 'etobodao mabwaiyadi 'igibodeya, eeta tauna 'ihegogonegita ma taheboda 'aigeda tauna mahetedai, ta geya gidemusa mwalo boda 'eluwa simiyamiya, eema bewa tuwa tamiya daumwala, 16ma wete 'ida wataha 'oidiyega 'ilihasigita ta 'itoegitama Yehoba 'oina, ma tauna mahetedai tahe'iya'iyagu hila; ee 'ina paihowaina, tauna wahina 'aigeda tuwamo kelose 'oina situtu hepa'ineya, eeta 'oinega lo'alehaedi sigumwala.

17Coinega Yesuina 'itauyawa ta daumwala 'iloguguyaeya 'omi tomiya bwagabwaga 'oimiya, ma tauma wete deina 'amiyamiya 'oima. 18Eeta tauna 'oinega, 'omi ma tauma Yaluyaluwa 'aigeda 'oinega 'itoegita Tamada 'oina.

19Comi mwalo taumanao wamiyawasiya, ma sauga bewa hesi wahetoni'asa pwaiya Yehoba 'ina bodao mahetemiyao, ta waheboda 'aigeda Yehoba 'ina susu 'oina. 20Comi wete si'abigomiya, 'oinega tauda gide tuwa hada, ma Yesu Keliso tauna 'ida wahuwahu, tauna 'oina logidi madoudi beno Yesu 'ana tohepwailao ma palopitao, 21ma 'oinega tauda mabwaiyada tahehada 'ana yowayowana, ma Yesu 'i'abigita ma tahehada madouna ma 'ehauna, 22ma wete 'omi geya meYudiya gide wahe yowayowana, ta 'oimiyega hadaina 'i'abi'abi, ma 'abehega hadaina 'oina Yehoba Yaluyaluwana 'ilo'asa.

Copyright information for `BDD