Hebrews 13

Mumuga bwebwe'ana

1Coinega wahelau hilegomi taumimo 'oimiya. 2Ta wete taumanao wabwauwedi 'oimiya, gide mwalohene tupwana tomota taumanao si'ita'ita yahidiya, ma hesi taumanaedi taudi aneloseyao, ta geya si'inanedi. 3Wete 'iyamiyao wanuwatuhu yahidi taudi deliya simiyamiya, ma wa'abihetedi gide tuwa 'omi ba'idamiyao deliya wamiyamiya. Ma wete 'iyamiyao taudi simiya mwauwa wanuwatuhu yahidi ma wa'abihetedi, weyahina 'omi tomota tuwa, gide taudi!

4Mabwaiyami hai 'ana loina wahe'asisiye ma sahena wanuwanuwa 'ubuna, weyahina tolopuiyao ta tologwaliyao 'abwa Yehoba 'iloinedi. 5Sahena wasawasa bale'uwa nuwami 'i'ewa'ewa, ta hesi wayaliyaya to'aha waloba pwaidiya weyahidi, ma sahena hali ginaula ma hali ginaula weyahidi wahehetapewa, weyahina Yehoba 'igwaeya,

“Geya'abwa yanuwanuwa naidego. Geya'abwa ya'ebe'ebesinego. Geya!”
6Coinega ma'ida 'atepatu moisa tagwae,

“Bada tauna 'agu To'abihetenaina, 'oinega sahena yamatamatauta to'aha gide tomota 'idi loina galana 'oiguwa.”
7Cami tohanugetao wanuwatuhu yahidi, weyahina mwalo Yehoba 'ina gwae si'ebwaegomiya, ta wete wanuwatuhuyahi 'idi hemisa huwaina 'abehega bwebwe'ana silobeya, eeta wahe'au'aunawedi.

8Yesu Keliso 'ina mumuga mwalohene ta nige, ta tuta 'inaonaoma 'oidiya, geya 'ida 'abihedumedumeya. 9Coinega sahena loina hauhaudi ma hagahagadi wahehesagohedi, weyahina 'ateda 'ihewaiwai Yehoba 'ina helaumo 'oinega, ma geya 'e'ahai 'oidiyega. Loinaedi 'e'ahai weyahina gesowana si'abihetegita. 10Ma tauda ma'ida 'ebepwaoli, ma hesi Hada He'asisi bale'uwa 'ana topwaoliyao geya sawasawahina ma si'ai 'ida 'ebe pwaoliina 'oina. 11Moisa, 'idi Topwaoli Madouna hebai bweyahidi 'i'ewe'ewedima Tupwa He'asisi Hedade 'alona, ta mumuga galana weyahina 'ipwaopwaoli Yehoba 'oina, ta 'oinega muliyetega hebaiyedi 'wapidi sigabu yahuledi 'asa tuluhana 'oina. 12Coinega Yesu wete 'asa 'ana 'ahwa'eda tuluhana muyamuya 'ilobeya, ma 'ane bweyahinega 'i'abihe 'ehaugita.

13Tauda wete sowasowana tatauya 'asa tuluhana Yesu 'oina, ma 'ebe mwadina taloba tauna gide.

14Weyahina 'ebwa bale'uwa geya 'aigeda 'ida 'asa miyamiya hatayana, 'oinega 'ilobwainegita ma 'asa miyamiya hatayana tuta 'inaonaoma weyahina ta'ebese.

15Eeta Yesu 'ina lema 'oinega tuta baibaiwana 'oidiya Yehoba tahepwatuwe. Bewa 'ida pwaoli nonohana, 'eguma tauna sanina ta'ahwa madouwe.

16Caigeda pwaoli wete Yehoba nuwanuwana madouna, beno helau tomota weyahidi ma'ida 'atemuyamuya.

17Cimi tohanugetao 'oidiya wahematamatana ma watagwalegomi 'idi loinao 'oidiya, weyahina yaluyaluwami si'ita'ita yahidi, ma 'oinega tuta 'inaonaoma 'oina 'imi mumuga weyahina sihepwaila Yehoba 'oina. Coinega 'ilobwainegomiya watoho ma wasami weyahina ma'idi yaliyaya Yehoba 'oina sihepwailegomi, ma hesi sahena ma'idi mwadina, 'amuge ma loina mwauna waloba.

18Nuwanuwama wete tauma weyahima wa'ahwanoi Yehoba 'oina. Bewa tuwa 'anuwatuhuya 'abehega 'ima mumuga 'ausalana, ta nuwanuwama mumuga 'ausalanaina 'oina 'atoholo hataya. 19Ta 'ateguwega ya'ahwa'ahwanoi 'oimiya ma 'imi 'ahwanoiyega 'igu 'eda 'ibwebwe'ana ma 'oimiya yahila mwayamwayauwa.

Lokaiyoni

20Yehoba miya daumwala 'ana to'ehele, ma tauna wete 'ida Bada Yesu 'amasega 'i'abihetoholo hileya, ta Yesuina 'ina tohekalesiyao tauda 'ada To'itayahina moisa, ta tauna bweyahinega 'ada loina 'ausalana ta miyamiya hatayana 'i'ebwaegita.

21Ma Yehoba sowasowana ginaula baibaiwadi 'ausaladi 'i'ebwaegomi ma 'oidiyega 'ina nuwatuhu wamuliye moisa, ma 'oinega Yesu Keliso 'ina paihowega Yehoba 'i'abihe bwebwe'anigomi to'aha gide 'ina nuwatuhu, ma weyahimi 'iyaliyaya. Coinega Kelisoina tada hepwatu hatae. Emeni.

22Ciyagwao, 'imi leta bewa to'uto'upana tuwa, ma ya'ahwanoi 'oimiya ta ma'imi 'alama'i'ita 'igu lohatoto bewa wada hesagohe.

23Nuwanuwagu wete 'iyadaina Timoti wasana wahesagohe, weyahina deliyega silihasa pwaiya, 'oinega 'eguma 'ilomwayamwayauma 'abwa ba'idagu 'atauyawa 'oimiya.

24Cima helau yahewaseyawa 'ami tohanugetao ma tohekalesiyao mabwaiyami 'oimiya. Ma meItali wete 'idi helau sihesumaneyawa 'oimiya.

25Yehoba 'ina helau mabwaiyami 'oimiya.

Emeni.

Copyright information for `BDD