Hebrews 7

Topwaoli Melikisedeki

1Ma Melikisedekiina* meSalema 'idi kini, ta Yehoba Tolohanena moisa 'ina topwaoli. Mwalo hene Melikisedekiina Ebalahamo 'ilobeya, tutaina lo'aleha 'oinega 'ihilama. Ta Ebalahamoina toloinao baibaiwadi ma 'adi bodao 'ipe'udiya, 'oinega Melikisedeki gwae hemisa bwebwe'ana 'i'ebwaeya Ebalahamo 'oina. 2Coinega Ebalahamo 'ina tobwatobwa 'iwatahidiya he'une 'adi baibaiwa nima luwaluwa, ta he'une 'aigeda Melikisedeki 'i'ebwaeya ta Ebalahamo tauna naeni 'i'ewediya. Ta Melikisedeki sanina 'ana gibui “Toloina dumwaluna,” ta 'ina tupwa sanina Salema, 'ana bui “Daumwala,” 'oinega tasanasanapu 'abehega Melikisedeki tauna 'ina loina daumwalina.

3Melikisedekiina geya tamanamo ta geya sinanamo, ma wete geya 'ina susumo ta 'ina li'u ma 'ina 'amasa geya 'adi tosanapumo, ma hesi gide tuwa Yehoba natuna 'ihetopwaoli hataya Yehoba 'oina.

4Moisa, Melikisedekiina 'aigeda bada lohanena, ta Ebalahamo 'ilohane sineya, weyahina Ebalahamo 'ina tobwatobwa 'oinega tupwana 'i'ebwaeya Melikisedeki. 5Ta topwaoli taudi Libai 'ina bodao si'ewa'ewa 'idi tobwatobwa tupwana tauda Ebalahamo tubunao 'oidega. Taudi ma tauda susu 'aigeda, ta hesi 'adi loina 'imiyamiya sowasowana tobwatobwa si'ewa'ewa 'idi tomota 'oidiyega.

6Melikisedeki hali susu, ta 'ina miya lohanenamo, 'oinega tobwatobwa tupwana 'i'eweya Ebalahamo 'oinega. Coinega wete Melikisedeki 'ina gwae hemisa Ebalahamo 'i'ebwaeya. Ebalahamoina loheya madouna, weyahina mwalo Yehoba 'ina gwae hemisa 'i'ebwaeya, 7ta hesi Melikisedeki Ebalahamo 'ilohane sineya, weyahina taudi sanidi madouna 'idi gwae hemisa si'e'ehele tomota taudi sanidi 'i'iudi 'oidiya, 'oinega wanuwatuhuyahi 'abehega Melikisedeki 'ina gwae hemisa 'i'ebwaeya Ebalahamo 'oina.

8Bewa tuwa Libai 'ina bodao 'ida tobwatobwa tupwana si'ewa'ewa. Taudi tomota tuwa 'ama'amasidi, ta hesi Melikisedeki wasana 'abehega tauna miyamiya hatayana. 9Bewa tuwa 'ida tobwatobwa tupwana ta'e'ehele Libai tubunao 'oidiya, ta mwalo 'ana 'ita gide Melikisedeki 'ina tobwatobwa tupwana 'i'eweya Libai 'oinega, 10weyahina Libai 'abwa tubuna Ebalahamo 'alona, saugaina Ebalahamo Melikisedeki 'edai 'ilobeya, ta 'ina tobwatobwa tupwana 'i'ebwaeya.

11Libai tubunao taudi 'idi paihowa beno Yehoba 'ina loinao meIsileli tauda sihe'itegita, ta loinaina geya sawasawahina 'i'abihedumwalu bwaibwainigita, 'oinega nuwanuwada 'aigeda topwaoli hauhauna ma 'i'abihe dumwalugita, topwaoliina gide Melikisedeki, ma geya Eloni matubunao gide. 12Eeta 'eguma topwaoli hagana talagu, loina wete hagana talagu.

13Tasanapuya 'abehega Keliso tauna 'ida topwaoli hauhauna, geya Libai 'ina susuwega 'inaoma, 14ta hesi Yuda 'ina susuwega 'inaoma, taudi geya hesinuwa siloba Mosese 'oinega ma sihetopwaoli.

15Coinega 'ida topwaoli hauhauna gide Melikisedeki. 16Geya Mosese 'ina loinega 'ihetopwaoli, ta hesi yawasina miyamiya hatayana ma waiwaina 'oinega. 17Tauna Yesu, ma weyahina Buki He'asisi 'igwaeya,

“Cowa 'uhetopwaoli hataya, gide Melikisedeki.”
18Moisa, Mosese 'ina loinao geya sawasawahidi ma 'aigeda to'aha si'abihe dumwalu bwaibwaini. Coinega loina nugenugetana ta'ebesineya, weyahina we'ana, ma 'oinega hemisa hauhauna ta bwebwe'ana 'ilatuma, ta hemisaina 'oinega Yehoba 'oina talohoho. 20Ta tauda 'ida hemisa Keliso 'oina 'imiyamiya.

Yehoba mwalo Kelisoina 'oina 'i'eta'wata'walulu, ta 'igwae hemisaeya, ma hesi topwaoliyao nugenugetadi geya gwae hemisa Yehoba 'oina siloba.
21Ta Yesumo weyahina 'igwaeya,

“Bada 'igwae hemisa pwaiya ta 'owa 'uhetopwaoli hataya, ma 'ina gwae hemisaina geya'abwa 'iligeligehi.”
22Coinega Yesu 'ina loina hauhauna tasanapu bwaibwainiya 'abehega loina miyamiyaina 'ibwebwe'ana sineya.

23Mwalo topwaoli nugenugetadi baibaiwadi sipaipaihowa 'ana siga si'amasa ta muliyetega hauhaudi sihemiyalaenedi. 24Ta hesi Yesu tauna 'ida topwaoli hataya, 'oinega geya 'ana miyalaenamo. 25Yesuina tuta mabwaiyana sawasawahina 'i'abihetegita 'eguma 'ana hemisega taluhu Yehoba matana, weyahina Yesu miyamiya hatayana, ta tuta baibaiwana weyahida 'i'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina.

26Moisa, Yesuina sawasawahina ma 'ihetopwaoli weyahida, weyahina tauna mumugana mabwaiyana 'ausalana tuwa, ta geya gide togala tauda, 'oinega Yehoba Yesuina 'i'abilagasiya ta galewa 'ana tomiyao 'ilohane sinediya.

27Ta topwaoliyao nugenugetadi sabwelo 'aigeda 'aigeda Yehoba 'oina sipwaopwaoli, taudi 'idi puiyao, ma tomota wete 'idi puiyao weyahidi. Ta hesi Yesu ma'aigedamo wahina 'itagwaleya ta 'ipwaoliyeya Yehoba 'oina weyahida.

28Tuta nugenugetaidi 'oidiya Mosese 'ina loinega tomota we'awe'adi sihetopwaoli madouna, ta muliyetega Yehoba 'ina gwae hemisa 'oinega Natuna 'ihetopwaoli, ma tauna mumugana bwebwe'ana miyamiya hatayana.

Copyright information for `BDD