Hebrews 8

Loina hauhauna 'ilatu pwaima

1Cigu gwae mabwaiyana huhuna bewa 'abehega 'ida Topwaoli Madouna, bewa tuwa 'imiyamiya galewa Tolohaneina 'ina wagahata wasawasa 'ebeulanega. 2Ma tauna 'ihetopaihowa Yehoba 'ina hada moisa 'oina. Hadaina tomota geya si'abi, ta hesi Badaina 'i'abiya.

3Bale'u 'ana topwaoliyao mabwaiyadi 'idi paihowa beno 'ehele ma pwaoli si'ebwa'ebwae Yehoba 'oina, 'oinega 'ida topwaoliina hauhaunaina 'ilobwaineya ma tauna wete 'aigeda 'ehele 'i'ebwae Yehoba 'oina. 4Ma tauna 'eguma bale'uwa 'imiyamiya geya'abwa 'ihehetopwaoli weyahina topwaoli baibaiwadi simiyamiya, ta tuta mabwaiyana sipwaopwaoli, gide Mosese 'ina loina 'igwae 'esa ta 'abehega 'ehele si'ebwae Yehoba 'oina.

5Ma 'idi 'ebe pwaoliina Hada He'asisi 'alona, Yelusalema 'oina. Ma Hada He'asisiina 'ebe'ita bo ma'ama'ayau tuwa, ta hesi Hada He'asisi moisana galewa 'imiyamiya. Weyahina mwalohene Mosese geya Hada He'asisi nugenugetana 'i'abiya ta muliyetega Yehoba 'ihenuwa laguweya 'igwaeya,

“Mosese, 'unuwatuhuyahi hadaina 'ana 'ita mabwaiyana yahe'ita pwaigowa 'oyai, mabwaiyana 'uhe'au'aunawe, ta 'igu Hada He'asisiina 'u'abi.”
6Ma bewa tuwa Keliso 'ina paihowa, paihowa miyamiyaina 'ibwebwe'ana sinediya, gide wete 'ina loina, loina nugenugetana 'ibwebwe'ana sineya, weyahina 'ina loinaina gwae hemisa hauhauna 'oinega 'ilatuma. Ta gwae hemisaina, gwae hemisa nugenugetana 'ibwebwe'ana sineya.

7Ceguma loina miyamiyaina tomota mabwaiyadi 'i'abihetediya, sahena tanuwanuwatuhu loina hauhauna weyahina. Ma geya 'ilemedi, 'oinega hauhauna nuwanuwada. 8Mwalohene Yehoba 'isanapuya 'abehega meIsileli 'idi mumuga geya bwebwe'ana, 'oinega weyahidi 'igwaeya,

“Cabwa loina hauhauna yalagu meIsileli ma meYuda weyahidi.
9Geya gide loinaina yalaguya tubudiyao weyahidi, tutaina mwalo yahanugetediya ta Itipita 'oinega silatuwa ta sitauya taudi 'idi tupwa. Weyahina loina yalaguya siligehiya, 'oinega nimagu 'oidiyega yalisi'eweya! 10Bada wete 'igwaeya, 'igwae, ‘Cabwa 'igu loina hauhauna meIsileli nuwadiya yalagudi ma 'atediya yaleledi, ta 'oinega taugu 'idi Yehoba ma taudi 'igu tomotaiyao. 11Coinega geya sawasawahina ma tasidiyao sihe'itadi, nuwana sigwae, “Yehoba wada sanapu,” weyahina mabwaiyadi sisanapu pwaigauwa, taudi sanidi madoudi ta wete taudi towewelohe. 12Eeta ya'atemuyamuyaedi, ta 'idi mumuga galadi yanuwasamudi ta yanuwanaidedi.’”
13Yehoba loina hauhauna 'ilaguya weyahina loina miyamiyana 'iwe'a pwaiya, ta nata 'ilohesahesawala.

Copyright information for `BDD