James 1

Gwae Helau

1Yauwedo 'omi Yehoba 'ina tomotaiyao susu tuwelo 'oidiyega wamiya lelewana 'asa baibaiwadi 'oidiya. Bewa 'imi leta yaleleyawa, taugu Yehoba ma Bada Yesu Keliso 'idi topaihowa, sanigu Yemesa.

Hemisa ma sinasinapu

2Tasigwao, tuta sinaonaoma 'oidiya 'eguma 'ebe tohona baibaiwadi ma wete mwaudi walobadi, weyahidi wayaliyaya, 3ma wasanapu 'abehega 'ebe tohonaedi 'imi hemisa weyahina eema 'oidiyega watoholo pa'ala. 4Coinega wa'ita yahigomi ma watoholo pa'ala moisa eema 'oinega 'imi mumuga mabwaiyana 'ibwebwe'ana.

5Ta 'eguma taiyawedi 'omi Yehoba 'ana sanapu moisa geya 'oimiya, Yehoba 'oina wa'ahwanoi, ma 'oimiya 'i'ebwaya, weyahina tauna Totagwala ma To'ebwaya moisa. 6Wa'ahwa'ahwanoi ma'imi hemisa moisa ma geya'abwa ma'imi henuwanaluwa, weyahina taudi ma'idi henuwanaluwa taudi gidemusa bagodu silasalasa ni'u 'awawa, 'eguma yaumai 'isihesiheyedi. 7Taudi wete geya'abwa sinuwanuwatuhu 'abehega to'aha siloba Bada 'oinega, 8weyahina ma'idi henuwanaluwa 'idi paihowa baibaiwadi 'oidiya.

Tohewasawasao ma toweweloheyao

9Ta tohekalesiyao wewelohedi 'eguma Yehoba 'igihanehedi siyaliyaya madouna. 10Ma wete tohekalesiyao tohewasawasao 'ilobwainediya ma siyaliyaya 'eguma Yehoba 'ilagu suluhedi, weyahina tohewasawasao 'abwa sigumwala gide pwatula dididiyao. 11Weyahina 'eguma sinenuga 'ihala 'oidiya nata 'ina waiwaiyega didiyaowedi siwelai ma sigubala, wete 'adi 'ita bwebwe'ana sigumwala. Gide tuwa wasawasaowedi 'abwa sipaipaihowa ma 'idi 'amasa 'ilomwayamwayau.

Cebe tohonao

12Ceguma taiya 'owa 'ebetohonao 'oidiyega 'utoholo pa'ala, 'uyaliyaya, weyahina 'a maisa bwebwe'ana Yehoba 'oinega 'abwa 'uloba, beno yawasi hataya. Bewa Yehoba 'ina gwaehemisa mabwaiyada 'oida, 'eguma tahelauwe.

13Ma 'eguma taiya 'owa 'ebe tohonedi 'ulobadi, sahena 'unuwagala ma 'ugwae 'abehega, “Yehoba 'itohotohogau.” Weyahina tomota geya sawasawahidi ma Yehoba sitoho ma 'abehega tauna nuwatuhu galadi 'ida paihowadi, ta Yehoba wete geya tomota 'ida tohodiya ma nuwatuhu galadi sida paihowediya, 14ma hesi taboi 'ida pui dahwana 'oinega nuwatuhu galadi 'ilisilisigita, 15ta 'ida pui dahwanaedi 'oinega paihowa galana 'ihapwesa, 'oinega wete muliyetega 'amasa 'ilatu.

16Yauwedo tasigwao, sahena 'imi nuwatuhu walagulagu puidi. 17Ma hesi wasanapu moisa helau 'ausaladi mabwaiyadi galewega silatuma Yehoba 'oinega, tauna 'asilala 'adi topaihowa, ma wete geya 'ida buiya, gidemusa logulogu sibuibuidi. 18Hesi tauna 'ina nuwatuhuwega, ta wete 'ina gwae moisa 'oinega 'ipaihowa nugetegita ma 'abehega tauda 'ana paipaihowao 'oidiyega tahemadou sinediya.

Gwae 'ana hesagoha ta 'ana paihowa

19Tasigwao, 'ilobwainegomiya ma gwae wahesagohe bwaibwaini, ma sahena gwaehila ma gamwasowala 'oidiyega wahehewaiwai. 20Weyahina tomota 'idi gamwasowala Yehoba 'ina 'eda dumwadumwaluna geya 'ilobwaine. 21Coinega 'imi mumuga bi'ibi'idi ta 'imi puiyao mabwaiyadi wa'ebesinedi, ma watagwalegomi Yehoba 'oina, ta wete gwaeina 'atemiya Yehoba 'ibeguliya wahemisae, ma wahematamatane, ta 'oinega 'i'abihetegomi.

22Geya'abwa wahesagohamo, beno tuwa wa'abo'abowegomi, ma wapaihowa wete. 23Weyahina 'eguma taiya 'ihesagohamo ma geya 'ida paihowa, tauna gide loheya 'aigeda gelasi 'oina manina 'i'iteya, 24ta muliyetega 'itauya, ta tuta 'i'iuna 'oina manina 'ana 'ita 'inuwanaideya. 25Ma Yehoba 'ina loina dumwadumwaluna 'oinega 'ida puiyao 'oidiyega 'ilihasigita. Ta 'eguma taiya loinaina weyahina 'inuwanuwatuhu ma 'ipaipaihowa, ma geya 'ida nuwanaideya, tauna loheyaina 'ina paihowa mabwaiyana yaliyayamo.

26Ma 'eguma 'aigeda loheya 'inuwa hanehane ta 'abehega tauna totapwalolo moisa, ma geya 'ina gwae 'ida 'itayahiya, tauna tuwa 'iboimo 'i'aboweya, nata 'ina tapwaloloina ginaula besobeso. 27Ma hesi tapwalolo 'asilalana ma dumwadumwaluna Yehoba Tamada matana bewa 'abehega taudi sinasinagehenidi ma hiwahiwapedi 'idi miyamwau 'oidiyega ta'abihetedi, ta wete geya'abwa mumuga bale'uwega ta'abi'abi hebi'igita.

Copyright information for `BDD