James 4

Bale'u 'ana nuwa'ewa

1To'aha weyahina 'aleha ma he'ahupanapanawa silatulatu 'oimiya? Nuwana waboi 'imi nuwa'ubuna 'oidiyega, weyahina tuta mabwaiyana hali mumuga ma hali mumuga 'alomiya sipaipaihowa.

2Ceta tuta nuwanuwami 'iyamiyao 'idi tobwatobwa wa'ewadi, ta geya sawasawahimi, 'oinega walohe'amasidi. Ta ginaulaedi wanuwatuhu dahwanedi geya sawasawahimi ma wa'ewadi, 'oinega 'iyamiyao 'oidiya wa'ala'ala 'ohe'ohe ma wahe'upwa. Ma ginaulaedi geya wada lobediya weyahina geya weyahidi wada 'ahwanoiya Yehoba 'oina. 3Ma 'eguma weyahidi wa'ahwanoi, geya wada lobediya, beno weyahina 'imi 'ahwanoi geya dumwaludi, weyahina 'imi 'ahwanoiyedi waboimo 'imi yaliyaya weyahina.

4Comi tohemisa 'abo'abowao! Ceguma bale'u mumugaina wahelauweya, beno Yehoba walo'aleheya, weyahina 'eguma taiya bale'u mumugaina nuwanuwana, tauna Yehoba 'ana 'aleha.

5Coinega sahena Buki He'asisi 'ina hepwaila wa'ahwa'ahwa muhemuheye tutaina 'igwae,

“Yaluyaluwaina Yehoba 'ilaguya 'oida nuwanuwana madouna tauda.”
6Ma hesi Yehoba 'ina lema 'oida 'imadou hedade, weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila 'igwaeya,

“Yehoba togagasa 'i'ausidi, ma hesi tonuwasulu 'oidiya 'itagwala ma 'ilemedi.”
7Coinega Yehoba 'oina watagwalegomi, ma Tomudulele walogwahate ma tauna 'i'ebesinegomi. 8Ta wanao Yehoba deina ma 'oinega tauna wete 'inaowa deimiya. Ta 'omi galami ma to'abo 'ilobwaineya ma nimami wadeulidi ma 'atemi wagihe'ehaudi. 9Ta wete 'imi mumuga galadi weyahidi wadou gwaegwae ma'imi nuwagala, eema 'imi hedagiyao wagibui ma wadou, ta wete 'imi yaliyaya wagibuidi ma wanuwagala, 10ta wanuwasulu Bada matana, ma 'oinega tauna 'igilagasigomi.

Cahwa galagala hali tomota weyahidi

11Tasigwao, sahena tasimiyao wa'ahwa galaedi, weyahina 'eguma taiya tauna tasina 'i'ahwagalae, nuwana 'iloinae, tauna geya Yehoba 'ina loina 'imuliye, ta hesi loinaina 'i'ahwa galaeya. 12Yehoba 'iboimo loina 'ana to'ebwaya, ma wete toloina, tauna sawasawahina 'i'abihete bo 'ilohe'amasa, 'oinega 'omi sahena 'iyamiyao wa'ahwa galagalaedi bo waloiloinaedi.

Sahena gwaehane

13Gwae bewa wahesagohe, 'eguma taiyawedi 'oimiyega wagwae gagasa ma wagwae, “Nata bo gona 'atautauya 'asa madouna 'oina, ta nobwa bolime 'aigeda 'amiyamiya ma tauma 'ima paihowa 'apaihowadi, ma 'ahewasawasa,” 14ma hesi geya wasanapu yawasimi 'ina tautauya gona weyahina, weyahina tauda tomota gidemusa hogahoga. Cihapwesa tuta 'i'iuna tuwa, ta wete 'ilohesawala hila.

15Ma hesi 'ilobwaineya ma wagwae, “Ceguma Bada 'itagwala, 'ada miyamiya ma ginaulaedi nuwanuwama 'ada paihowadi.” 16Nata bewa wagagasa ma wagwaehane, ma hesi gwae haneina galana.

17Coinega 'eguma taiya paihowa bwebwe'adi 'isanapudiya, ma geya 'ida paihowediya, beno 'ina pui.

Copyright information for `BDD