John 21

Yesu Hola Taibiliya 'oina 'ilatuwa

1Yesu wete 'iboinamo 'ihe'itae hileya 'ana tomuliyao 'oidiya, tutaina Hola Taibiliya 'oina sigomagomana. 14. Cina latuina bewa hetoina 'ana tomuliyaedi 'oidiya tutaina 'amasega 'itoholo hila. Bewa gidemusa 'ilatu 'esa 'oidiya: 2Tutaina 'oina Saimoni Pita, Tomasi tauna sanina Didiluwaluwa, Nataniyela tauna Kena loheyaina Galili tupwanega, ma Sebedi natunao, ma tomuliyao 'eluwa wete mahetediyao simiyamiya. 3Ma Saimoni Pita 'iyanaowedi 'ihegwaediya 'igwae, “Ciyagwao, yatautauya taugu yagomana.” Ma 'iyanaowedi sigwae, “Bwebwe'ana, tauma wete 'anaonaowa.” Coinega mabwaiyadi 'ewou 'aigeda sigeluya ma siwoseya sitauya. Nihuwanaina beno 'oina, sigomana masaliya, ma 'iyamo geya 'eta silahana si'onatoho.

4Gona 'i'adaleya, ma tomuliyaedi Yesu si'iteya 'oya'oya 'itotoholo, ma 'iyamo geya si'inana toho 'abehega tauna Yesu. 5Coinega 'ihegwaediya 'igwae, “Ciyagwao, hisa silahana wa'onediya?” Ta taudi sigwae, “Geya 'eta silahana 'a'onatoho.”

6Ma wete 'ihegwaediya 'igwae, “Cimi gomanina wa'abi ma 'ateyaniyega wayahuwe ma silahana wa'onadi.” Coinega 'idi gomanaina si'abiya ma 'ateyaniyega siyahuweya, ma silahana baibaiwadi si'onediya, ma gomana 'abina sigagadeya.

7Coinega loheyaina tauna Yesu 'iyana moisa Saimoni Pita 'ihegwaeya 'igwae, “Ciyagu, nage tauna tuwa 'ida Cinapwanaina.” Saimoni Pita gwae bewa 'ihesagoheya, ma 'ilomwayamwayauwa, 'ana 'ale'o 'i'ote hileya, weyahina tutaina 'oina 'i'elolowa ma 'igomagomana. Ee 'ana 'ale'oina 'i'ote hileya, ma 'i'eno hatuiya ni'uwa, ma 'ilaga 'oya'oya. 8Muliyetega 'iyanaowedi mabwaiyadi wagega gomana masilahaina silisi lagaheya 'oya'oya. Weyahina 'idi 'ebe gomanaina 'oya'oya deina.

9Silaga 'oya'oya, si'iteya 'aiwe 'i'ala ganiyala 'i'ala'alata ma wete ganiyalainaina 'oina si'iteya beledi ma silahana 'ibwasabwasadi.

10Ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Ceta wete silahana wa'ewedima ma talagu baledi.”

11Coinega Saimoni Pita wagai 'igelu hila, ma gomana 'i'abi lagaheya 'oya'oya. Gomanaina 'oina silahana 'imaha geyogeyoiya, silahanedi 'adi baibaiwa gide wani handeledi pipti teli (153) ma wete madomadoudimo. Ma 'iyamo gomanaina geya si'enosabu toho.

12Ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Wanaoma wa'ai.” Beno 'oina 'abwa hesi sisanapu bwaibwainiya 'abehega tauna tuwa 'idi Cinapwanaina. Coinega geya 'eta to'aha wete 'oina sigwaene, bo nuwana 'ihesilala ma 'igwae, “Taiya 'owa?”

13Coinega Yesu beledi ma silahana 'i'ewediya ma 'ana tomuliyaedi 'i'ebwaediya.

14Tuta bewa 'oina Yesu 'iboinamo 'ihe'itaeya hetoina 'ana tomuliyaedi 'oidiya tutaina 'ina 'amasa 'oinega 'itoholo hila.

Yesu ma Pita 'idi hegwaegwae

15Silohepa'ala 'igumwala, ma Yesu Saimoni Pita 'ihegwaeya 'igwae, “Saimoni, Yoni natuna, 'owa moisa 'uhelauwegauwa 'abwa bewa taudi?” Coinega Saimoni 'igwae, “Cinapwana, 'usanapu pwaigauwa 'abehega moisa tuwa yahelauwegowa.” Ma Yesu Saimoni 'ihegwaeya 'igwae, “Cigu lamiyao 'u'ita yahidi.” 16Muliyetega Yesu Saimoni wete 'ihesilala hileya 'igwae, “Saimoni, Yoni natuna, moisa 'uhelauwegauwa?” Coinega Saimoni wete 'igwae, “Cinapwana, 'usanapu pwaigauwa 'abehega yahelauwegowa.” Ma Yesu Saimoni 'ihegwaeya 'igwae, “Cigu sipi 'u'ita yahidi.”

17Coinega Yesu Saimoni Pita 'ihesilaleya hetoina 'igwae, “Saimoni, Yoni natuna, 'uhelauwegauwa?” Ta Saimoni Pita nuwana 'igala weyahina Yesu 'ina hesilala 'oina matoi, 'oinega Yesu 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Cinapwana, 'owa ginaula mabwaiyana 'usanasanapudi, ma 'usanapu pwaigauwa 'abehega yahelauwegowa.” Coinega Yesu wete Saimoni Pita 'ihegwaeya 'igwae, “Cigu sipi 'u'ita yahidi. 18Ma wete yagwae moisa 'oiuwa 'abehega 'ino tuta gwama 'oina, 'uboi 'a 'ale'o 'u'ote'ote, ma wete to 'asa 'oina 'eguma nuwanuwau, ma 'oina 'utau. Ma hesiyage tutaina 'eguma 'uhe'ina'inapwana, nata nimau 'uyasidi ma tomota hagadi 'a 'ale'o sihe'otego, ma wete to 'asa 'oina geya nuwau ma 'oina 'utauya, 'asainaina nata 'oina sitauyego.” 19Gwae bewa 'oinega Pita 'ina 'amasa weyahina Yesu 'ilihasa, ma 'ina 'amasaina 'oinega nata Yehoba sanina 'i'abi hanehe. Muliyetega Yesu Pita 'ihegwae hileya 'igwae, “Cumuliyegau.”

Yesu ma'ana tomuliyao Yoni weyahina sihegwaegwaeya

20Ma Pita 'i'ita lohihila loheyaina tauna Yesu 'iyana moisa 'i'iteya. Loheyaina tauna mwalona 'idi 'ai solana Yesu deina 'imiya toiya ma 'aneyage 'ihegwaeya 'igwae, “Cinapwana, taiya tauna nata 'itebaego?” 21Loheyainaina tauna Pita 'i'iteya mulinega 'itautauya, 'oinega Pitaina loheyaina weyahina Yesu 'oina 'ihegwaegwaeya 'igwae, “Cinapwana, loheya bewa togidega 'ana loina?”

22Coinega Yesu Pita 'enana 'ihemaiseya 'igwae, “Beno geya 'eta to'aha 'oiuwa, ma 'eguma nuwanuwagu ma loheyainaina tuwa 'imiyamiya 'ana siga yahilama, nata wete gidemusa 'ilatu 'esa. Ma hesiyage 'owa bewa tuwa 'umuliyegau.” 23Yesu 'ina gwaeina bewa 'ana tomuliyaedi sihesagoheya 'oinega siboidimo 'oidiya sihegwaegwaeya weyahina 'idi nuwatuhu 'abehega tomuliyaina geya'abwa 'i'ama'amasa. Ma hesiyage Yesu bewa geya gidemusa 'igwae 'esa. Ma hesi 'ina gwaeina 'igwae, “Loheyainaina 'eguma nuwanuwagu ma 'imiyamiya 'ana siga yahilama, beno geya 'eta to'aha 'oiuwa.”

24Tomuliyainaina beno taugu tuwa ginaula bewa weyahidi yahehepwaila ma yalelediya he'ote'otetela bewa 'oina. Coinega tasanapuya 'abehega 'igu hepwaila mabwaiyana gwae moisadi.

25Yesu 'ina paihowao baibaiwa hedadedi simiyamiya, ma 'eguma 'ina paihowaedi mabwaiyadi taleledi, yanuwatuhuya nata bale'u bewa buki 'imaha geyogeyoi.

Copyright information for `BDD