John 9

Yesu tomata gibugibu 'aigeda 'i'abi hebwebwe'aniya

1Hali sabwelo 'oina Yesu 'itautauya ta 'edai loheya 'aigeda mata gibugibuina 'ilobeya, loheyaina 'ina mata gibugibuina 'ina sauga li'u 'oinega. 2Ma Yesu 'ana tomuliyao sihegwae sigwae, “Tohe'ita, taiya 'ina pui 'oinega loheya nage 'ili'uwa mata gibugibuina? Ciboimo tuwa 'ina pui bo sinana ma tamana 'idi pui?”

3Coinega 'enadi Yesu 'ihemaiseya 'igwae, “Geya tauna 'ina pui 'oinega, bo nuwana sinana ma tamana 'idi pui 'oinega. Ma hesi tuwa nage gidemusa matana 'igibuwa ma 'oinega tomota mabwaiyadi Yehoba 'ina paihowa waiwaina si'ita, loheyaina 'oinega. 4Tauna 'ihesumanegauma 'ina paihowa sowasowana tapaihowadi sabwelo 'oina, weyahina nihuwana 'eguma 'ilatu, geya sowasowahina tapaihowa. 5Coinega tutaina taugu bale'uwa yamiyamiya, taugu tuwa bale'uina 'ana 'asilalaina.”

6Gwae bewa 'i'inanediya 'igumwala, ma bale'uwa 'i'esoha ma 'esohanaina 'oinega bale'u mahetena 'ihinisiya ta dobadoba'a 'ipaihoweya, ma 'oinega loheyaina mata gibugibuinaina matana 'oina 'i'e'abi'abiyeya. Cigumwala 7ma 'ihegwaeya 'igwae, “Cutauya Sailome we'ahina 'oina matauina 'ubuyo.” (Sailome 'ana bui beno hesumane.) Coinega loheyaina 'itauya Sailome we'ahina 'oina, matanaina 'ibuyoya ma 'ibwebwe'ana ma wete 'ihilama.

8Muliyetega loheyaina 'iyanaowedi ma wete tomotaedi taudi loheyaina sisanapuya 'abehega tauna tolo'ahwa'ahwanoi ta sigwae, “Tauna bewa tolo'ahwa'ahwanoi hedahedada sauga mabwaiyana 'imiyamiya ma 'ilolo'ahwa'ahwanoi, 'awa?”

9Coinega tupwadi sigwae, “Cehe, tauna tuwa beno loheyainaina.” Ma wete tupwadi sigwae, “Ciya, hagana, ma hesi loheya 'aigeda 'ana 'ita tauna gidemusa.” Ma 'iyamo loheyaina 'iboimo 'ihepwaila hileya 'igwae, “Geya, taugu tuwa tolo'ahwa 'ahwanoiina.”

10Coinega sihesilaleya sigwae, “Togidega matau 'ibwebwe'ana 'esa?” 11Ma loheyainaina 'enadi 'ihemaiseya 'igwae, “Loheya 'aigeda sanina Yesu dobadoba'a 'ipaihoweya ma matagu 'oina 'i'e'abi'abiyeya, ma 'ihegwaegauwa 'igwae, ‘Cutauya Sailome we'ahina 'oina matauina 'ubuyo.’ Coinega yatauya we'ahina 'oina mataguina yabuyoya, 'oinega nige bewa mataguina 'ibwebwe'ana.”

12Ta wete sihesilala hileya sigwae, “Ta'eha tauna loheyainaina?” Ma 'ihegwaediya 'igwae, “Cinamuge, geya yasanapu.”

Palisiyao nuwanuwadi ma ginaulaedi bewa sisanapudi

13Yesu loheyaina matana 'i'abi'abi hebwebwe'aneya Sabati 'ana sabwelo 'oina. Coinega tomata gibugibuina sitoeya ma sitauyeya Palisiyao 'oidiya. 15Ma Palisiyedi tomata gibugibuina wete sihesilala hileya sigwae, “Togidega matauina 'ibwebwe'ana 'esa?” Coinega 'ihegwaediya 'igwae, “Dobadoba'a 'ipaihoweya ma mataguwa 'i'e'abi'abiyeya ma we'aha 'oina yabuyoya ma mataguina 'ibwebwe'ana.”

16Coinega Palisiyedi tupwadi sigwae, “Matauina 'ana topaihowaina, tauna geya Yehoba 'oinega 'itauyama. Weyahina Sabati 'ana loina geya 'ida muliyediya.” Ma tupwadi wete sigwae, “Togidega, togala 'eta sowasowahina ma 'ila'ilala bewa gidemusa 'ipaihowa 'ese? Bo geya 'eta taiya sowasowahina, 'awa?” Bewa 'oinega wataha 'oidiya 'ilatuwa. Weyahina boda tupwadi 'idi gwae hagadi ma hali boda wete 'idi gwae hagadi.

17Muliyetega Palisiyedi wete tomata gibugibuina sihesilala hileya sigwae, “Cowa togidega 'ino nuwatuhu matau 'ana to'abi hebwebwe'anaina weyahina?” Coinega tauna 'igwaeya, “Tauna palopita 'aigeda.”

18Ma hesi meYudiyaedi loheyaina geya sihemisae 'abehega tauna moisa mata gibugibuina ma 'abehega bewa tuwa matana 'ibwebwe'ana hila. Coinega sinana ma tamana sibwauwediya 19ma sihesilalediya sigwae, “Tauna bewa moisa natumiu? Ma wete wasanapuya 'abehega mamata gibugibuina 'ili'uwa? Ma wete togidega ta matana 'ibwebwe'ana hila?”

20Coinega loheyaina sinana ma tamana Palisiyao 'enadi sihemaiseya sigwae, “Tauma bewa moisa natumai, ma wete 'asanapuya 'abehega mata gibugibuina 'ili'uwa. 21Ma hesi geya 'asanapu togidega matana 'ibwebwe'ana 'esa. Ma wete geya 'asanapu taiya matana 'i'abi hebwebwe'aniya. Ma mane hana tauna wahesilala. Tauna bo'iyage 'ihemadou pwaiya, sowasowahina ma 'iboi weyahina 'ihegwaegwae.”

22Sinanaina ma tamanaina gwae bewa si'inanediya weyahina meYudiya 'idi tohanugetao simatautediya. Weyahina meYudiya 'idi loina silaguya 'abehega taiyawedi 'eguma Yesu si'ahwa To'abihetena, taudi nata hada tapwalolo 'oinega sipa'idi. 23Bewa huhuna 'oinega loheyaina tamana ma sinana sigwaeya sigwae, “Mane hana tauna wahesilala ma 'iboi weyahina 'ihegwaegwae, weyahina 'ihemadou pwaiya.”

24Coinega wete tomata gibugibuina sibwau hileya ma sihegwaeya sigwae, “Cuhepwaila bwaibwaina 'oima, weyahina loheyaina 'asanapu bwaibwainiya tauna togala.” 25Ma 'igwaeya, “Geya yasanapu nuwana tauna togala, bo nuwana geya. Ma tuwa beno yasanapuya matagu 'igibuwa ma 'i'abihe bwebwe'anigauwa.”

26Coinega 'oina sihesilala, sigwae, “To'aha matauina 'oina 'ipaihoweya ma 'ubwebwe'ana?” 27Ma tauna wete 'ihegwaediya, “Nige heneyage yahegwae pwaigomiya ma 'enagu geya wahesagohe. To'aha weyahina 'abehega wahesagoha hila? Nuwana nuwanuwami ma 'abehega wamuliye, 'awa?”

28Ma hesi taudi siheliyeya sigwae, “Cowa tuwa 'ana tomuliyaina, taiya hedeyage. Ma tauma Mosese 'ana tomuliyao, 29weyahina 'asanapuya 'abehega Yehoba 'ina hepwailao 'i'ebwaeya Mosese 'oina. Ma hesi loheyaina beno geya 'asanapu ta'ehega 'itauyama.”

30Loheyaina 'enadi 'ihemaiseya 'igwae, “Cebe nuwa henainaida, weyahina loheyaina matagu 'i'abi hebwebwe'aneya, ma hesi geya wasanapu ta'ehega 'itauyama. 31Ta wete mabwaiyada tasanasanapu 'abehega Yehoba geya sowasowahina ma togala 'enadi 'ihesagohedi, beno tuwa 'eguma taiya Yehoba 'ihe'asisiyane ma 'ina nuwatuhu 'ipaihowadi, nata tauna 'enana Yehoba 'ihesagohedi. 32Ma wete tasanasanapu 'abehega bale'u 'ana hemasalaha hauhau 'oinega ta nige bewa, geya 'eta taiya wasana tahesagohe 'abehega tomata gibugibu 'i'abi'abi hebwebwe'anedi. 33Loheyaina beno 'eguma geya Yehoba 'oinega, geya sawasawahina ma 'ila'ilala bewa gide 'ipaihowa 'ese.”

34Ta Palisiyedi loheyaina sihegwaeya sigwae, “Cino li'u hauhau 'oinega 'itauyama 'owa 'aigeda topui. Ma bewa 'abehega 'utohotoho ma 'uhe'itemai, 'awa? Taiya 'owa nigeyage?” Coinega loheyaina hada tapwalolo 'oinega sipa'iya ma 'ilatuwa.

35Loheyaina wasana Yesu 'ihesagoheya 'abehega hada tapwalolo 'oinega sipa'iya, 'oinega 'itauya loheyainaina 'ibeseya, ta 'ilobeya, ma 'ihegwaeya 'igwae, “Loheyaina moisa 'uhemisaeya?” 36Ma loheyaina 'igwae, “Cinapwana, taiya 'abehega yahemisaeya?” 37Coinega Yesu wete 'ihegwae hileya 'igwae, “Loheyainaina 'u'ita pwaiya ta tauna bewa tuwa maheteu wahehegwaegwae.” 38Coinega loheyaina 'igwae, “Cinapwana, 'abwa hesi yahemisaegowa,” eeta 'i'etuluha Yesu 'oina.

39Muliyetega Yesu 'igwae, “Taugu yatauya pwaima bale'uwa ma yaloinaegomi ma 'oinega taiyawedi 'omi mata gibugibuimi, matami sibwebwe'ana hila. Ma hesi taudi sigwaeya 'abehega matadi bwebwe'ana, nata matadi sigibu.” 40Ta Palisiyedi Yesu deina sitotoholo 'ina gwaeina sihesagoheya ma sigwae, “Togidega ma tauma 'abehega wete mata gibugibuima, 'awa?” 41Ma Yesu 'ihegwaediya 'igwae, “Comi 'eguma mata gibugibuimi, geya'abwa 'imi mumuga galadi. Ma hesi wagwaeya 'abehega matami bwebwe'adi, 'oinega 'imi mumuga galadiyedi 'abwa tuwa simiyamiya.”

Copyright information for `BDD