Luke 2

Yesu 'ina li'u

1Yoni 'ina tuta hesedaseda 'oina toloina 'aigeda madouna sanina Sisa* Ogusito 'imiyamiya, ma 'ina loina 'ilaguya ma 'abehega gogo 'aigeda 'aigeda tomotaedi sanidiyao sileledi. 2Loinaina 'ihegaina tutaina Kuwilinio 'ina tuta hetoloina Siliya 'oina. 3Coinega tomota mabwaiyadi sitauya 'asa tamadiya ma 'ane sanidiyao sileledi.

4Yosepa wete Nasaletega 'itoholowa, beno Galili 'alonega, ma 'itauya Yudiya, Debida 'ina gogo sanina Bedeliyema 'oina, weyahina Yosepa tauna Debida 'ina susu 'aigeda. 5Coinega Meli mahetena sitauya ma 'abehega nobwa sanidi sileledi, ma Meliina magamwagamwana.

6Ma tutaina Bedeliyema 'oina simiyamiya ma 'ina wai'ena 'iloba pwaiya ta 'ihenatuna, 7'oinega gwamaina 'ale'owega 'iwaduya ma hebai 'idi 'ebe'ai 'oina 'ilaguya. Weyahina hada taumana 'imaha pwaiya, ta geya 'aigeda wete sawasawahina ma 'oina siluhu.

Sipi 'adi to'itayahinao Yesu sihabo'eneya

8Ma tupwaina 'oina sipi* 'adi to'itayahinao hinuwana si'o'oyatola pwatula, ma 'idi sipiyao si'ita'ita yahidi, 9ma Bada 'ina anelose 'ilohe'ate yohodiya ma 'ina 'asilalega mabwaiyadi simatauta.

10Coinega aneloseina 'ihegwaediya, 'igwae, “Sahena wamatamatauta, ma hesi wayaliyaya, weyahina wasa bwebwe'ana ya'eweyama 'oimiya, ma nata tomota mabwaiyadi wete 'idi 'ebe yaliyaya. 11Ma wasaina bewa, nige hinuwanaina Debida 'ina 'asa, 'ami To'abihetenaina 'ili'uwa, Tauna 'ida Bada Keliso. 12Coinega 'ana 'ebe lo'inanaina bewa, ma 'eguma gwamaina 'ale'o 'oinega siwaduya ma hebai 'idi 'ebe'ai 'oina 'i'eno'eno waloba, tauna tuwa beno gwamaina.”

13Ma tutaina 'oina anelose wete baibaiwadi galewega sihuhulaima, ma Yehoba sihehepwatuwe, 14sigwaegwae,

“Yehoba galewa tahepwatuwe, ma bale'uwa taudi 'ihelauwediya simiya yaliyaya.”
15Cigumwala ma aneloseyedi sihila pwaiya galewa, ma sipi 'adi to'itayahinao siboidimo 'oidiya sigwae, “Bedeliyema 'oina tatauya ma ginaulaina Bada 'ihepwaileya ta'ita.” 16Coinega silomwayamwayauwa ma sitauya, ma Meli ma Yosepa ta wete gwamaina hebai 'idi 'ebe'ai 'oina 'i'eno'eno silobeya. 17Nage 'oina si'iteya ma gwamaina tamana ma sinana sihegwaediya to'aha gide anelose 'ina gwae 'oidiya gwamaina weyahina. 18Ma tupwana tomota wete wasaina sihesagoheya ta nuwadi 'ihenainaida to'itayahi sipiyedi 'idi gwaeina weyahina.

19Ta Meli gwaeyedi mabwaiyadi 'inuwatuhu yahidiya ma nuwana 'ihenetediya weyahidi.

20Coinega to'itayahi sipiyedi sihila ma ma'idi hepwatu Yehoba sanina si'abilagasiya, weyahina anelose 'ina hepwaila 'oidiya 'ana moisa sihesagoheya, ma wete si'iteya.

21Ma 'ina wiki 'aigeda 'igumwala pwaiya, ma gwamaina 'ina 'ebeselolo 'wapina si'upwa yauleya ma sihesaniyeya Yesu, sanina beno mwalo anelose Meli 'i'ebwaeya tutaina 'abwa geya 'igamwa.

Yesu sitoeya Hada He'asisi* 'alona

22Ma 'ina tu'wau mulina Meli 'ana 'abihe'ehau 'ana tuta 'ilobeya, ta natudiuina sitoeya sihaneya Yelusalema, ma 'ane gwamaina si'ebwayae Yehoba 'oina gide Mosese 'ina loina 'abehega sipaihowa.

23Yehoba 'ina loinaina bewa gide sileleya, 'igwae,

“Gwagwama toli'u nugeta meloheyadi watagwaledi Bada 'oina.”
24Ma wete taudi 'idi pwaoli Yehoba weyahina sitauyedi, gidemusa 'ina loina 'ilaguya, 'igwae,

“Cimi pwaoli* bunetutu 'eluwa bo gabubu 'eluwa.”

Simioni 'ina gwae

25Ma nage tutaina 'oina Yelusalema 'oina 'aigeda bada sanina Simioni 'imiyamiya. Tauna loheya bwebwe'ana, ma wete Yehoba 'ihe'asisiyaneya madouna, ma 'iyamwayamwa meIsileli 'adi To'abihetena weyahina. Loheyaina Yaluyaluwa Tabuna 'oina 'imiyamiya. 26Ma Yaluyaluwa Tabunaina 'ihe'iteya ma 'abehega sahena 'i'ama'amasa ma 'ana siga To'abihetenaina Yehoba 'oinega 'i'ita nugeta.

27Ma Yaluyaluwa Tabuna 'ihenuwa laguweya, ma Simioniina 'iluhuwa Hada He'asisi 'oina, ta Yosepa ma Meli gwamaina Yesu si'ahaliyama Hada He'asisi 'oina, ma weyahina sipaihowa gide loina 'ina hepwaila. 28Coinega Simioni gwamaina 'i'ahaliya ma Yehoba 'oina 'iloyauwedowa, 'igwae,

29“Bada, 'ino gwae hemisa 'oiguwa yaloba pwaiya, 'oinega bewa tuwa 'utagwalegau ma ma'igu yaliyaya ya'amasa,
30Weyahina mataguwega 'ino To'abihetenaina ya'iteya,
31bewa Tauna 'ulagu latuheya mabwaiyama 'oima,
32ta taudi ganamuli 'idi To'abihe'asilala, ma tauma 'ino tomota meIsileli 'ima 'ebe hepwatu.”
33Ma tamana ma sinana nuwadi 'ihepwanopwanowa 'ina gwaeyedi natudiu weyahina. 34Coinega Simioni 'igwae helauwediya, ta 'igwae Meli 'oina, tauna Yesu sinana, ma 'igwaeya,

“Cu'ita gwama bewa Yehoba 'ihesinuweya ma 'oinega 'abwa meIsileli tupwana baibaiwadi 'i'abihe be'udi, ma tupwana baibaiwadi 'i'abihe toholodi, ma tauna tuwa 'abwa 'ihe'ila'ilala tomota 'oidiya, ma tupwadi si'ahwa 'abo'abowe,
35ma 'oinega 'idi nuwatuhu dahwadahwaidi 'i'abi latuhedi. Ma 'owa Meli nata 'ino nuwagala gide suna 'ibadibadigo.”

Ana 'ina gwae

36Nage 'oina 'aigeda wahine topalopisai 'imiyamiya, sanina Ana, tauna Penuwela natuna, ma wete Aseli 'ina susu 'aigeda. Wahineina 'ihe'ai'aihale pwaiya weyahina mwalo hene 'ihai ta mamwanena simiyamiya gide bolime sebeni. 37Ma mwanena 'i'amasa ta tauna 'ihiwapeya, ma 'imiyamiya 'ana siga 'ana bolime 'eitipowa. Ma wahineina tauna Hada He'asisi geya 'ida 'ebesineya sabwelo ma hinuwana 'oidiya, ma Hada He'asisi 'alona Yehoba 'ihehe'asisiye, ma 'i'ahwa'ahwanoi hegomaleyega. 38Tuta nage 'oina wahineina 'inaoma ma Yehoba 'oina 'iloyauwedowa, ma gwamaina weyahina 'igwae meYelusalema 'oidiya, 'igwaeya, “Gwama bewa tauna 'ada To'abihetena tayamweyamweya.”

Cidi hila Nasaleta 'oina

39Ma paihowa mabwaiyana silosaloha pwaidiya, to'aha gide Yehoba 'ina loina, ma sihila Galili 'oina, weyahina taudi meNasaleta. 40Ta gwamaina 'imadouwa ta ma'ina waiwai, ma wete ma'ina sanapu, weyahina Yehoba gwamaina 'ihelauweya madouna.

Gwamaina Yesu tohe'itao mahetenao sigwaegwae

41Bolime 'aigeda 'aigeda 'oidiya Yesu sinana ma tamana sihanehane Yelusalema, Hataona Guyaina* weyahina. 42Ma tutaina Yesu 'ina bolime tuwelo 'ilobeya ta mahetediu sihaneya guyaina 'oina.

43Coinega tutaina guyai 'igumwala ta mabwaiyadi sisawala 'idi gogowa, ma gwamaina Yesu tuwa Yelusalema 'oina 'imiyamiya. Tamana ma sinana geya sisanapu, 44ma 'idi nuwatuhu 'abehega tauna boda mahetenao. Coinega sitautauya ma 'ana siga 'iboiya, ma Yesu si'ebeseya 'idi bodao ma 'iyadiyao 'oidiya, 45ma geya siloba, 'oinega sihila Yelusalema, ma nobwa si'ebeseya, 46ta geya siloba 'ana siga sabwelo 'etoi sigumwala, ta silobeya Hada He'asisi* 'alona, meYudiya 'idi tohe'itao mahetenao simiyamiya, 'ihehesagohedi ma wete 'ihehesilala 'oidiya. 47Ma taudi 'ina hemaisao bwebwe'adi ma dumwaludi sihesagoheya ta mabwaiyadi nuwadi 'ihenainaida. 48Ta wete tutaina tamana ma sinana si'iteya nuwadi 'ihenainaida, ta sinana 'ihegwaeya, 'igwae, “Natugu, to'aha weyahina bewa gidemusa 'upaihowa 'eseya, ta 'oinega ma'ima nuwagala tamau ba'idagu 'abesebesego?”

49Coinega Yesu 'igwaeya, “To'aha weyahina wabesebesegau? Nuwana geya wasanapu 'agu lobwaina taugu Tamagu 'ina Hada yamiyamiya?” 50Tamana ma sinana geya nuwadi 'isabwalena 'ina gwaeina weyahina.

51Coinega mahetenao sihila Nasaleta, ma nobwa 'idi gwae 'ihemata matanediya. Ma hesi sinana ginaula bewa weyahidi 'inuwanuwatuhu madouna. 52Ma Yesu 'ihehemadou ta ma'ina sanapu, 'oinega Yehoba 'iyaliyaya weyahina, ma tomota wete gide 'idi 'ebe yaliyaya.

Copyright information for `BDD