Philippians 3

Mumuga bwebwe'ana weyahina

1Ciyagwao, 'ilobwainegomiya wete ma 'ida Bada 'oina wada yaliyaya. Mwalo 'ami loina yaleleyawa, ta bewa tuwa wete nuwanuwagu ma yalele hilawa, ma 'oinega wamiya bwebwe'ana.

2Wa'itayahigomi galagalaidi 'idi mumuga gide tuwa 'edewa 'oidiyega, taudi 'adi 'ila'ilala si'upwa'upwa 'wapidiya. 3Ma hesi tauda 'ada 'upwa 'ateda, ta geya 'wapida, 'eguma Yehoba 'oina ta'etuluha yaluyaluwanega, eema Yesu Keliso namo tahepwatuwe, ma sahena wasawasa bale'u 'oina tahehemisa. 4Moisa tuwa, sawasawahigu ma wasawasa bale'u weyahina yagwae hane, weyahina taugu sanigu tomota baibaiwadi sanidiyao 'ihane sinediya, 5weyahina taugu gwama Isileli moisa, 'igu susu Beniyamina, eeta sabwelo 'eit 'igu li'u mulina 'igu 'ebeselolo 'wapina si'upweya, gide meYudiya 'ima 'ila'ilala, eema wete Palisiyao 'idi loinao yamuliyediya moisa.

6Eeta yahetapewa madouna tohekalesiyao yagihe 'am'amnediya, ta geya 'eta wete Mosese 'ina loinao yaligeligehi. 7Ma hesi saniguina madouna ya'ahwa ginaula besobesoweya, weyahina Keliso namo 'oina yatagwalegauwa. 8Moisa tuwa, 'igu Bada Yesu Keliso 'ana sanapu bwebwe'ana hedada, eeta wasawasa bale'u 'ibwebwe'ana sinediya, 'oinega wasawasaedi ya'ahwa ginaula besobesowediya, eeta Keliso weyahina ginaula mabwaiyadi yaulediya ta ya'ahwa galaediya, weyahina nuwanuwagu Keliso namo, 9ma wete nuwanuwagu Keliso mahetegu 'amiya, geya 'abehega taugu 'igu mumuga dumwadumwalunega, bo Mosese 'ina loinao 'oidiyega, ta hesi hemisa Keliso 'oina weyahina, beno 'ida mumuga dumwadumwaluna Yehoba 'i'ebwaegita 'ida hemisa Keliso 'oina weyahina. 10Nuwanuwagu wete Keliso yada sanapu ma 'ina toholohila 'ana waiwai yalotoho, ta 'ina muya wete tauna gidemusa yada lotohodi, wete gide 'igu 'amasa gide tauna, 11ma 'oinega, 'eguma sawasawahina 'amasega taugu wete yatoholo hila.

12Geya 'abehega toholo hila yalobeya, geya wete 'igu mumuga mabwaiyana sibwebwe'ana, ta hesi bewa 'igu 'ebe masiina, ma 'abehega ya'abiyahi, weyahina nuwatuhu bewa weyahina Yesu Keliso 'i'abiyahi pwaigauwa. 13Ciyagwao, geya yagwaegwae 'abehega ya'abiyahi pwaiya, ta hesi 'igu nuwatuhu 'aigeda tuwamo, 'oinega nuwatuhu muliguwa yanuwanaidedi, ma to'aha mataguwa weyahidi yatoho waiwai, 14beno 'ebe masiina, Yehoba 'ana maisa galewa Yesu Keliso 'oinega. 15Coinega mabwaiyada bewa gidemusa tada nuwanuwatuhu mahemahetena, 'eguma 'ida nuwatuhu simatuha pwaiya. Ta wete 'eguma to'aha weyahina 'imi nuwatuhu hagana, ginaulaina lamuna Yehoba wete 'abwa 'ihe'ita 'oimiya. 16Ma 'iyamo 'ilobwainegita ma ginaulaedi talobediya ta'abimomosidi.

17Ciyagwao mabwaiyami wahe'au'aunawegau, ma taiyawedi taudi 'idi mumuga gidemusa taugu, 'oidiya wa'ebubuna, ma 'omi wete gidemusa wamumuga 'esa. 18Ma 'iyamo tomota tupwana baibaiwadi 'idi mumuga 'oinega Keliso silo'aleheya, tauna Kelisoina weyahida 'i'amasa kelose 'oina. Tolo'alehaowedi mwalo yahepwailediya 'oimiya, bewa tuwa wete ma'igu dou yalohila, ma galaedi 'oimiya yahepwailedi. 19Taudi nata 'abwa 'ebelosaloha 'oina sihesilae, weyahina 'idi hemisa gamwa seseha weyahina, ma nuwatuhu 'ebe debamwadinao sihehepwatuwedi, weyahina nuwatuhu bale'umo nuwanuwadi. 20Ma tauda hesi 'ida tupwa galewa, eema nage 'oinega 'ada To'abihetena, tauna 'ida Bada Yesu Keliso, 'abwa 'ihilama, ta tauna weyahina tayamwayamwa. 21Ma tutaina 'ihilama wahida 'ida buidi, nige we'awe'adi, ma 'ida buidi gide tauna wahina waiwaina ta 'ehauna gidemusa, ma 'ina paihowaina bewa tauna 'ina waiwaiyega, weyahina tauna sawasawahina ma ginaula mabwaiyadi 'oidiya 'ihetoloina.

Copyright information for `BDD