Philippians 4

1Ciyagwao nuwagu wa'eweya moisa, ta yahelauwegomiya, ma 'abehega 'omi 'igu 'ebe yaliyaya moisa, nuwanuwagu ma loguguyaedi wamuliyedi, ma 'oidiyega watoholo pa'ala, 'ida Bada weyahina, ta tauna mahetemiu.

Loguguya

2Comi wahiwahine sanimi Yu'odiya ma Sinitiki ya'ahwa'ahwanoi 'oimiya ma wada 'ahwa 'iya'iyagu hila, 'ida Badaina nuwanuwana gidemusa. 3Cowa wete tohanugeta, 'owa 'iyagu moisa ya'ahwanoi 'oiuwa ma wahiwahineyedi 'ulemedi, weyahina mwalo taudi mahetegwao 'apaihowa mahemahetena, wasa bwebwe'ana 'ana hepwaila 'oina, ta wete Kelemeniti ma tupwadi wete 'agu tolemao mahetemayao 'apaihowa, taudi sanidi yawasi bukiina 'alona leleleina.

4Tuta baibaiwana 'oidiya wada yaliyaya 'ida Bada weyahina, ta wete yahegwae hilegomi 'abehega wayaliyaya. 5Cilobwainegomiya ma tomota mabwaiyadi 'imi he'alama'i'ita sida sanasanapu, weyahina 'i'iunamo 'ida Badaina 'ina sauga hilama.

6Geya'abwa 'aigeda to'aha weyahina wanuwanuwa, ma hesi ma'imi loyauwedo ginaula mabwaiyadi weyahidi, Yehoba 'oina wa'etuluha, ta 'imi nuwatuhuwao weyahidi wa'ahwanoi, 7ma Yehoba 'ina lemao tomadou hedada 'oidiyega 'abwa 'igihe yaliyayegomi, ma 'oinega Yesu Keliso mahetemiu 'atemi ta 'imi nuwatuhuwao sibwebwe'ana.

8Ciyagwao, bewa 'aigeda wete loguguya 'abehega wada nuwatuhu ginaula moisadi ma'adi he'asisi weyahidi, ma ginaula dumwadumwaludi weyahidi, ma ginaula 'ehaudi weyahidi, ma ginaula 'adi 'ita 'ausaladi weyahidi, ma ginaula helahelauidi weyahidi, ta 'eguma to'aha bwebwe'ana 'oidiya bo nuwana 'ebe hepwatu 'oidiya. 9Comi wada he'au'aunawegau, 'igu paihowao wa'itediya, ta 'igu gwaeyao ta 'igu he'itao wahesagohediya ta wasanapudiya. Coinega Yehoba ma'ina nuwadaumwala mahetemiu nata wayaliyaya.

MePilipai 'idi helau Paulo 'oina

10Cida Badaina 'igihe yaliyaya pwaigauwa, weyahina bewa tuwa wa'atemuyemuyegauwa. Moisa mwalo nuwanuwami ma walemegau, ma 'iyamo geya 'eta 'eda wada lobeya.

11Ta hesi geya'abwa yalolomugi 'igu miya mwau mwalo 'oidiya weyahidi, weyahina yasanapu pwaiya sawasawahigu miya mabwaiyadi 'oidiya ma'igu yaliyaya tuwa, 12nuwana miya mwau 'oidiya nuwana 'ebe yaliyaya 'oidiya, nuwana tuta 'eli'eli, nuwana 'eguma ma'agu gomale, nuwana yahewasawasa, nuwana yahewewelohe, 13sawasawahigu miya mabwaiyana 'oidiya yada yaliyaya tuwa, weyahina tauna mahetegu 'igihe waiwaiyegauwa. 14Ma 'iyamo 'igu miya mwau bewa wagihe malamalai pwaiya 'imi lemega, ta weyahina yaloyauwedo madouna 'oimiya.

15Comi mePilipai wasanapu pwaiya 'abehega wasa bwebwe'ana 'ana hepwaila nugeta 'oimiya 'oina, tutaina Masidoniya ya'ebesineya, eeta geya 'eta 'asa tohekalesiyao 'idi 'ehele 'oinega silemelemegau, 'adi lema 'oiguwega 'ana maisa weyahina, ma hesi waboimo mePilipai walemegauwa. 16Moisa tutaina mwalo Tesalonaika 'oina yamiyamiya 'agu lema ma'aigeda ta muliyetega heluwena wete wa'ebwaegauwa.

17Cigu gwae bewa geya 'abehega nuwanuwagu 'ehele wada 'ebwaegau, ma hesi 'abehega 'imi 'ehele huwaina 'oimiya 'ida madou, 'ami lema moisa weyahina. 18Ma 'imi 'eheleina Epapilodito 'itauyeyama, mabwaiyana yalobeya 'imaha tasitasiwa, gide 'ane 'imi pwaoli bwebwe'ana Yehoba 'oina, wagabu pwaiya eeta mahaina bwebwe'ana Yehoba 'inisoya, ta weyahina 'iyaliyaya.

19Coinega 'igu Yehobaina 'imi nuwatuhuwao mabwaiyadi nata 'i'ebwaegomi, beno tauna 'ina wasawasa baibaiwa hedada Yesu Keliso 'ina paihowao 'oidiyega. 20Coinega 'ida Yehoba Tamadaiina tada hepwatuwe hataya. Emeni.

21Cigu helau Yesu Keliso 'ina tohekalesiyao mabwaiyadi 'oidiya. Wete 'iyagwao 'ebwa mahetegwao 'amiyamiya 'idi helau 'oimiya. 22Ma tohekalesiyao taudi Sisa 'ina hada sipaipaihowa, ma tohekalesiyao mabwaiyadi wete 'idi helau 'oimiya.

23Bada Yesu Keliso 'ina helauwega yaluyaluwami sida miya bwebwe'ana.

Taugu Paulo.

Copyright information for `BDD