Revelation of John 1

Cebe he'ale

1Buki bewa 'oina Yesu Keliso 'ina he'ita tetelina. Yehoba 'i'ebwaeya ma 'abehega Yesu 'ihe'itae 'ina topaihowao 'oidiya, ma sisanapu to'aha nata 'ilatu.

He'itaina bewa Yesu Keliso 'ina anelose 'ihetuneya, ma 'abehega Yoni 'oina 'ihepwaila.
2Yoniina Yesu 'ina 'ali'e 'aigeda, ma ginaulaedi 'i'ita pwaidiya mabwaiyana, 'oinega 'ilagu latuweya, beno Yehoba 'ina gwae, ma wete Yesu Keliso 'ina tetela.

3Wayaliyaya 'owa tohasilanaina ma 'omi tohesagoha, 'eguma gwae bewa wahesagohe ma wamuliye, weyahina ginaulaedi 'ihepwailediya 'abwa nata silatu.

4Taugu Yoni 'imi leta yaleleyawa 'omi boda hekalesiya tupwa sebeni Esiya 'alona. Helau ma nuwadaumwala 'oimiya Yehoba 'oinega, wete yaluyaluwa sebeni 'oidiyega, wete Yesu Keliso 'oinega. Tauna Yehoba mwalo hene, ta tuta bewa, eema tuta 'inaonaoma 'oidiya 'imiyamiya, ma yaluyaluwaedi sebeni taudi Yehoba 'ina wagahata* wasawasaina matana simiyamiya.

5Yesu Keliso tauna tohepwaila moisa, ma wete tauna 'amasega 'itoholo nugeta, ta bale'u 'ana toloinao 'idi kini. Yesu tauna 'i'atemuyamuyaegita, 'ida puiyao bweyahinega 'ideulidiya. 6Coinega 'ihegogonegita ma 'abehega tahetoloina ma tapwaoli Tamana Yehoba 'oina. Yesuina tauna 'ina wasawasa ta 'ina waiwai miyamiya hatayadi. Emeni.

7Ma wa'ita 'abwa tauna galewega 'isuluma yaloha 'oinega, ma tomota mabwaiyadi eema taudi mwalo 'ana tobadiyao 'abwa si'ita, ma tomiya bale'u mabwaiyadi 'abwa sinuwagala, ma matana sidou. Gide. Emeni.

8Cida Bada 'igwae, “Taugu 'ebe hegaina ma 'ebe losaloha.” Tauna Yehobaina tohewaiwai moisa, mwalo hene, ta tuta bewa, eema tuta sinaonaoma 'oidiya 'imiyamiya.

Keliso 'ana 'ita.

9Taugu tasimiu Yoni. Taheboda 'aigeda pwaiya Yesu ba'idada, ta 'ina 'ebeloina 'alona 'omi ma taugu tahe'alama'i'itanegita, muyamuya ma mwau 'oidiya. Taugu mwalo sipaigauwa ma silagugauwa bwanabwana Patimo 'oina, weyahina yaguguya Yehoba 'ina gwae ma Yesu 'ina tetela. 10Bewa 'oina 'ida Badaina 'ina sabwelo 'oina Yaluyaluwa Tabuna yalotohoya 'oiguwa, ma 'oinega 'enana 'aigeda madouna gide yoguli yahesagoheya, 'igwaegwae gwahuguwa, 'ilolohatoto, 11'igwaeya, “Ginauledi 'abwa 'u'itadi weyahidi 'uleledi buki 'oina, ma bukiina 'uhetune boda hekalesiya sebeni 'oidiya, beno Epeso, ma Simulina, ma Peligamo, ma Tayataila, ma Salidisa, ma Piladelipiya, ma wete Leodisiya 'oina.”

12Eeta yatoholo lohihila ma 'abehega ya'ita tauna taiya 'oiguwa 'igwaegwae. Nage 'oina mayale sebeni ya'itediya, goula 'oinega sipaihowediya. 13Ma gamwagamwanidiya 'aigeda ya'iteya, 'ana 'ita gide tuwa loheya, 'ana 'ale'o 'ahalanega ma 'idobi 'ahena, ta lumalumana 'ana gadiwana goula. 14Ma debana wa'ewa'e'e hedada, gide 'ahole 'ehauna, ma matana gide 'aiwe 'ininininima. 15Ma 'ahena gide tuwa pwawati 'ehauna sigabudiya sinamanamala, ma 'enana 'ana hesagoha gide tuwa we'aha madoudi sidaudau, 16ma wete 'ipwala sebeni 'ina 'ebeulega 'i'abi hanehediya, ma wete 'ahwanega 'elepa 'aleha mamata tupwa luwaluwaina 'ilatulatu, ma manina gide tuwa sinala 'ina ganinisa 'asudiladila.

17Ya'iteya ma 'ahena yabe'uwa gide tuwa ya'amasa. Coinega nima 'ebeulanega 'oiguwa 'i'abiya ma 'igwaeya, “Sahena 'umatamatauta, weyahina taugu 'ebe hegaina ma 'ebe losaloha. 18Mayawasigu yamiyamiya. Mwalo ya'amasa, ma 'u'ita taugu yamiyamiya ta geya'abwa yagumwagumwala. Eeta nimaguwa 'amasa ma Bwebweso* 'adi kihi* ma sowasowahigu yaso'edi. 19Causala. Ginaulaedi bewa 'u'itediya 'uleledi. Cebe'ita beno tuta bewa weyahina, ma wete tuta 'inaonaoma weyahidi. 20Bewa 'ipwala sebeniyedi nimagu 'ebeulega, wete mayale sebeniyedi 'adi nuwasabwalena dahwadahwanidi 'oiuwa, 'oinega ya'abi he'asilala. Cipwala sebeniyedi, beno anelose sebeni, taudi hekalesiyao sebeniyedi weyahidi, wete mayale sebeniyedi beno taudi boda hekalesiya sebeni.”

Copyright information for `BDD