Revelation of John 12

Hebai mwagunao sebeni eema wahine

1Ma galewa 'ebe henainaida madouna 'ilatuwa, beno wahine 'aigeda, 'ana 'ale'o sinala gide, ma wai'ena 'oina 'itotoholo, ma debana 'ana pasa 'ipwala tuwelo. 2Ta wahineina gamwagamwaina 'oinega gamwana 'imuyamuya, ma 'ibwaubwau weyahina gamwana 'ilohinowa.

3Wete 'aigeda 'ebe henainaida galewega 'ilatuma, beno hebai bwehabwehalina ma madouna, ta mwagunao 'adi baibaiwa sebeni ma donana 'adi baibaiwa nima luwaluwa, ta mwagunao 'oidiya pasa wasawasa simiyamiya. 4Ma subwenega 'ipwala baibaiwadi 'i'ahusapidiya ta 'iulediya bale'uwa. Ceguma 'ipwalaedi mabwaiyadi tawatahidi 'etoi tupwa 'oidiya, 'aigeda tupwa 'oina 'ihunu hegumwalidiya, ta 'eluwa situpwa. Ta hebaiina bwehabwehalina wahineina matana 'itoholowa, ma 'eguma 'ihenatune, nata gwamaina 'i'ai.

5Eeta wahineina 'ihenatuna ta gwama loheyana, tauna 'abehega tupwa mabwaiyana 'adi toloina waiwaina, ta gwamaina Yehoba 'itoeya tauna 'ina wagahata wasawasa 'oina. 6Ma wahineina 'idena tupwa yoho 'awawa. Nage 'oina wahineina 'ina tupwa Yehoba 'i'atububuya, ma 'oina 'i'itayahi sabwelo 'adi baibaiwa gide wan tausani tuhandeledi sikisti (1260).

7Coinega galewa 'aleha 'ilatuwa. Calehaina anelose madouna Maikeli ma'ina aneloseyao ma hebaiina bwehabwehalina ma'ina aneloseyao ma'iyadiyao silolo'aleha. 8Ma hebai ma'ina bodao geya sawasawahina ma sihewaiwai Maikeli ma'ina bodao 'oidiya, ma 'oinega hebaiina ma'ina aneloseyao sipa'idiya ta siula suluhediya bale'uwa. 9Hebaiina bwehabwehalina ma madouna, tauna mwata nugenugetaina sanina Seitani, gide Tomudulele, tauna bale'u 'ana to'abo. Tauna ma'ina aneloseyao mabwaiyadi bale'uwa siula suluhediya.

10Muliyetega galewega 'enana madouna yahesagoheya, 'igwaeya, “Bewa tuwa Yehoba 'ina waiwaiyega 'iloinegita, ma 'i'abihetegita. Ta wete 'ada To'abihetenaina 'ihetoloina 'oida. Weyahina tasidao 'adi tohe'ewa, tauna mwalo nihuwana ma sabwelowa Yehoba matana 'itotoholo ta 'ihehe'ewediya, tauna galewega siula latuheya.

11“Ma tasidaowedi hesi tuwa yawasidi sitagwaleya ma Keliso weyahina si'amasa, 'oinega Tomuduleleina ma'iyadiu silo'aleha ta taudi sihewaiwaiya. Ma 'idi hewaiwai Lami bweyahinega, ma wete 'idi hepwailega Lami weyahina. 12Ee 'oinega tomiya galewa mabwaiyami wayaliyaya, ma hesi 'omi bale'u ma hola 'ana tomiyao mwau madouna 'oimiya, weyahina Seitani 'isulu pwaiya 'oimiya ta ma'ina gamwasowala, weyahina 'isanasanapu 'abehega 'ina tuta to'uto'upana tuwa 'imiyamiya.”

13Nage 'oina hebaiina bwehabwehalina 'inuwasabwalena 'abehega bale'uwa siula suluheya, 'oinega 'ipa'iya wahineina, tauna gwama loheyana 'ihenatuneya. 14Ma wahineina magisubu madouna papenao Yehoba 'i'ebwaeya ma 'oinega 'itaheya 'ina tupwa yoho 'awawa, ma beno 'oina Yehoba 'i'ita'itayahi bolime 'etoi ma tupwana 'oidiya, ma geya'abwa mwataina 'i'abi'abiyahi.

15Eeta mwataina 'ahwanega we'aha 'isiwa latuweya gide yagewa wahineina mulinega, ma 'abehega wahineina 'idoe. 16Ma bale'u wahine 'ilemeya, beno bale'uina 'i'eso'eya ta we'aha mabwaiyana 'itoneya. 17Coinega hebaiina 'igamwasowala hedadeya wahineina 'oina, ta 'inaowa wahineina 'ina susuwao 'ilo'alehediya, taudi beno Yehoba 'ina gwae 'ana toguibigao ma Yesu 'ana tohepwailao. Eeta hebaiina bwehabwehalinaina nenegwala holai 'itoholo baula.

Copyright information for `BDD