Revelation of John 13

Hebai heluwena

1Citotoholo ta ya'e'ebubuna, ta 'aigeda wete hebaiina tauna holega 'ihanema, donanao 'adi baibaiwa nima 'eluwa, ma mwagunao 'adi baibaiwa sebeni, ma donanaedi mabwaiyadi ma'adi pasa wasawasa, ta wete mwagunaedi 'oidiya sani galadi silelediya. 2Ta hebaiina ya'iteya 'ana 'ita gide simai, ma hesi madouna ta waiwaina, ma 'ahenao 'adi 'ita gide beya* 'ahedi, ma 'ahwana gide laiyoni 'ahwadi. Ma hebai nugenugetanaina bwehabwehalina 'ina waiwai hebaiina holega 'i'ebwaeya, ma wete 'ina wagahata wasawasa ta 'ina loina madouna 'i'ebwaeya. 3Ma hebaiina holega mwaguna 'aigeda 'ana 'ita gide hehesilahena, ma 'amasega 'ibwebwe'ana pwaiya. Ta nage 'oina tomota mabwaiyadi nuwadi 'ihenainaida moisa, ta hebaiina holega simuliyeya. 4Ma wete hebai nugenugetana 'oina si'e'etuluha, weyahina loina 'i'ebwae pwaiya hebaiina holega 'oina. Ma wete hebaiina holega 'oina si'e'etuluha, ma sigwae, “Geya 'eta taiya 'ina waiwai hebai bewa gide ma 'oinega 'oina 'ida lo'aleha.”

5Ma hebaiina tagwala 'iloba pwaiya ma ginaula gala hedade 'i'inanedi, ta wete ma'ina loina wai'ena potitu (42) 'alodiya. 6Ma hebaiina Yehoba 'i'ahwa galegaleya, sanina ma 'ina 'asa ma wete galewa 'ana tomiyanao 'i'ahwa galegalediya. 7Ta wete tagwala 'ilobeya ma 'abehega Yehoba 'ina tomotaedi 'ilo'alehadi ma 'ihewaiwai, ma wete ma'ina loina bodao mabwaiyadi 'oidiya, ma susuwao ma 'enanao mabwaiyadi 'oidiya, ta wete 'ebeloina mabwaiyadi 'oidiya.

8Ma mebale'u mabwaiyadi 'abwa 'oina si'etuluha, beno taudi 'eguma geya sanidi simiyamiya yawasi bukiina 'alona, bukina lamiina silohe'amasiya 'ina buki. Buki bewa 'alona taudi sanidi mwalo hene 'ilele nugetediya, eema muliyetega bale'u 'ihemasaleheya.

9Ceguma taiya matenana, gwae bewa 'ihesagohe. 10Weyahina

“Ceguma taiya si'abiyahi, sida 'abiyahi tuwa, ma wete taiya 'eguma 'elepa 'aleha 'oinega silohe'amasi, sida lohe'amasi tuwa.”
Gwae bewa 'oinega Yehoba 'ina tomotaedi ma'idi hemisa sitoholo pa'ala.

11Ta wete 'aigeda hebai hetoina ya'iteya bale'uwega 'ilatuma, ma donanao 'eluwa gide lami donanao, ma 'enana gide hebai nugenugetaina bwehabwehalina 'enana.

12Ma hebai holega 'ina waiwai mabwaiyana hebai hauhauna 'i'ebwaeya ma 'abehega tauna 'iloina, ta hebai holega 'i'ebubunamo. Coinega hebaiina hauhauna mebale'u mabwaiyadi 'iloiloinedi ma hebai holega 'oina si'e'etuluha, tauna mwalo 'ihesilaheya ma 'ibwebwe'ana hila. 13Ta wete hebai hauhaunaina 'ana 'aniyana 'ipaihowediya, gide 'aiwe ninima 'ibe'uma galewega gogo gabulena tomota matadiya. 14Ma tagwala 'iloba pwaiya ta 'oinega hebaiina holega matana 'aniyanaedi 'ipaihowediya, ma nage 'oina mebale'u mabwaiyadi 'i'abowediya. Ma 'ina 'abowedi 'oidiya 'igwae, “Da'ule 'aigeda watagi eema wapaihowa 'ana 'ita gide hebaiina 'elepega 'ihesilaheya ta 'ibwebwe'ana hila.”

15Eeta sipaihoweya, ta hebaiina hauhauna ma'ina loina, 'oinega da'ule tagitagina yawasina 'i'ebwaeya, ta sawasawahina 'igwae, 'oinega 'iloina 'abehega 'eguma taiyewedi geya 'oina si'etuluha nata 'amasa siloba. 16Ma wete mabwaiyadi 'iloinediya, 'i'iudi ma madoudi, towasawasao ma toweweloheyao, ma wete babadao ma topaihowao, ta 'abehega nima 'ebeuladiyega ma debadiya 'ana 'ila'ilala gide basilili silagudi. 17Ma 'oidiya loina pa'alina 'ilaguya, ma taudi 'eguma 'ila'ilalaina geya 'oidiya, geya'abwa wete sihegimwane, bo sigimwagimwane, 'ana siga hebaiina 'ana 'ila'ilala si'ewa he'i, beno sanina, nuwana saninaina 'ana namba.

18Ma bewa 'ana nuwasabwalena. Ceguma taiya ma'ina nuwasabwalena hebaiina 'ina namba 'ida hasili, beno 'aigeda loheya 'ina namba, sikisi handeledi ma sikisti sikisi (666).

Copyright information for `BDD