Revelation of John 14

To'abihetena 'ina tomotaiyao

1Ma ya'e'ebubuna, ta lami ya'iteya 'oya Saiyoni debana 'itotoholo, ma wete tomota 144 tausani ma'iyanao simiyamiya, taudi beno sanina ma wete Tamana sanina debadiya silelediya. 2Coinega galewega 'enana 'aigeda yahesagoheya gide we'aha 'idaudau, ma wete gide gugula 'enana. Ma 'enanaina yahesagoheya gide 'ebe gihedohedou sidoudou 'adi hesagoha 'ausala. 3Ma tomotaedi wagahata wasawasa matana sitoholowa, ma wete hebai 'ehataedi ma babadaowedi matadiya sitoholowa, ma wali 'ehauna siwaliyeya. Ta waliina geya 'eta taiya sawasawahina ma 'isanapu, beno namo taudi bodaedi 144 tausani sawasawahidi, taudi mebale'u, ma Yehoba 'igimwanediya ta 'i'abihetediya.

4Ma taudi loheloheyaedi geya sipui wahiwahine mahetediyao 'idi tuta sedasedega ma 'itautauya, ma hesi lami simuliya bwaibwaini 'eguma ta'eha 'itauya. Taudi Yehoba 'igimwane nugetediya tomota 'oidiyega, beno Yehoba ma lami 'idi 'etahi nugenugetana. 5Taudi geya 'eta 'abo 'oidiya, ta geya wete 'idi puimo.

Anelose 'etoi 'idi tetela

6Coinega wete 'aigeda anelose ya'iteya tabwanega 'itahetaheya, ma tetela bwebwe'ana ta miyamiya hatayana 'i'eweyama, ma 'abehega 'ihepwaila mebale'u mabwaiyadi 'oidiya, beno 'ebeloinao ma susu ma 'enana ma boda 'aigeda 'aigeda 'oidiya.

7Ta aneloseina 'enana madounega 'igwaeya,

“Yehoba 'oina wahe'asisi, wahepwatu, weyahina 'ina tuta yatala 'ilatu pwaima, 'oinega tauna galewa ma bale'u ma hola ma wete we'aha daudaudi 'adi tohemasalahaina matana wa'etuluha.”
8Ma anelose heluwena 'imuliyeya ta 'ibwauwa, 'igwae,

“Casa madouna Babiloni 'ibe'u pwaiya. Casaina 'ina mumugega boda mabwaiyadi 'ihenumediya, mumugaina beno wahi 'ana henuhenuwa mumuga galana weyahina.”
9Anelose 'eluwaedi mulidiyega 'aigeda wete 'imulimuliyama, ta aneloseina tauna wete 'ibwauwa, 'igwae,

“Ceguma taiyawedi si'e'etuluha hebaiina ma 'ina dimwa tagitagina 'oidiya, ma 'adi 'ila'ilala manidiya bo nimadiya,
10nata taudi Yehoba 'ina waini* waiwaina 'oinega sinuma, ta wainiina beno Yehoba 'ina gamwasowala moisa 'isiweya gamwasowala biyona 'oina. Ma wete 'aiwe yahiyahina ma da'ule yahiyahidi tomotaedi wahidiya silotoho, Yehoba 'ina aneloseyao ta lami matadiya. 11Ma 'aiweina 'asuna 'ihanehane hataya, ta geya 'ina 'ebe gumwalamo. Ma tomotaedi taudi hebaiina ma 'ina dimwa tagitagina 'adi to'etuluhao, ma sanina lelelelena 'ana to'ewao, taudi 'idi muyamuya geya 'ida gumwala sabwelo ta nihuwana 'oidiya.”
12Gwae bewa 'oinega Yehoba 'ina tomotaiyao 'abwa si'alama'i'ita, taudi 'ina loina 'ana tohematamatanao ta Yesu 'ana tohemisao. 13Eeta galewega 'enana yahesagoheya 'igwaeya, “Bewa 'ulele 'abehega taiyewedi 'ida Bada 'ana tohemisao, 'eguma 'abwa si'amasa, sida yaliyaya tuwa.” Ma Yaluyaluwa Tabuna wete 'igwaeya, “Moisa tuwa siyaliyaya, weyahina 'abwa si'aiyawasi 'idi paihowa madouna 'oinega, ma 'ana maisa siloba.”

Bale'u 'eli'elinaina

14Ma ya'e'ebubuna ta ya'iteya yaloha wa'ewa'e'ena, ma yalohaina 'oina gide tuwa loheya 'imiyatoiya, ma debana 'ana pasa wasawasa goula, ma nimana 'ina naipi matana 'ai'ainina ma yohuyohuna.

15Ta 'aigeda wete anelose Hada He'asisiyega 'ilatuma, ma wete 'ibwau haneya Badaina yaloha debana ma'ina naipi 'oina, 'igwaeya, “Cino naipiyega 'u'eli, weyahina tuta 'eli'eli bale'uwa 'ilatu pwaima, ta 'e'ahai 'imatuha pwaiya.” 16Ma 'oinega loheyaina yaloha debana 'ina naipi 'igohaeya, ta bale'uina 'i'eliya, ma 'e'ahaiina 'ihegogonediya.

17Ma 'aigeda wete anelose Hada He'asisi galewa 'oinega 'ilatuma, tauna wete naipi matana 'ai'ainina nimana. 18Eeta 'aigeda wete anelose 'ebe pwaoli 'oinega 'inaoma, tauna 'aiwe 'ala'alata 'ana toloina, ta 'enana madounega 'ibwauwa aneloseina ma'ina naipi 'oina 'igwaeya, “Cino naipiyega 'ugoha ma gileipa* huwainao bale'uwa 'udomwadi, weyahina sibwehala pwaiya.”

19Coinega aneloseina 'ina naipiyega gileipa huwaidi bale'uwa 'i'upwediya ma gilepaedi 'ebe hida madouna 'alona 'iulediya. Cebe hidaina beno Yehoba 'ina gamwasowala. 20Ma gilepaedi mabwaiyadi 'ihideya 'ebe hida madouna 'oina, beno 'asa madouna mulimulina, ma bweyaha 'idaudau 'ebe hidaina 'alonega, gide yagewa 'ana dudula teli handeledi kilomita gide, ta 'ana ni'u 'ina hane gide bale'uwega ma hosi 'itotoholo 'ani'ona 'oina.

Copyright information for `BDD