Romans 15

Tohemisa we'awe'adi ta'abihetedi

1Taiyawedi tauda 'ida hemisa waiwaina sawasawahina ma 'iyadao taudi 'idi hemisa we'awe'ana ta'abihetedi. Gesowana taboidamo weyahida tanuwanuwatuhu. 2Eeta 'aigeda 'aigeda sawasawahina 'iyadao ta'abihetedi ma 'ane 'idi hemisa 'ihewaiwai. 3Weyahina Keliso wete gide geya 'iboinamo weyahina 'inuwatuhu, ma hesi 'ana mwauwedi Yehoba 'ina Buki 'oina 'ihepwailediya 'igwaeya,

“Tomotaiyedi si'ahwa'ahwa galegalegowa, beno taugu 'oiguwa gwaeina si'ina'inana.”
4Ma wete 'ebe'itao baibaiwadi Yehoba 'ina Buki 'oina 'ihepwailediya Yehoba 'ina 'abihetenaedi weyahidi, 'eguma 'ebe'itaedi tahemisaedi, ta'alama'i'itana ma'ida nuwatuhuyahina 'ane 'etolema 'abwa ta'ewa.

5Coinega tanuwatuhuyahi 'abehega Yehoba 'iboi to'alama'i'ita ma to'abihepa'ala, 'oinega tauna sawasawahina 'i'abihe pa'aligita, ma 'ida nuwatuhu talo'aigede gide Yesu Keliso 'ina nuwatuhu. 6Eema 'ane mabwaiyada nuwatuhu 'aigeda 'oinega Yehoba tahepwatuwe, tauna 'ida Yehoba ma wete 'ida Bada Yesu Keliso Tamana.

Bewa tetela bwebwe'ana 'omi geya meYudiya 'oimiya.

7Coinega 'iyamiyao wabwauwedi 'imi he'iya'iyagu 'oidiya, gide Yesu Keliso tauda 'i'ahwa 'iya'iyaguwegita, ma 'ane Yehoba 'ana hepwatu 'ihemadou. 8Ma wanuwatuhuyahi 'abehega Keliso wete meYudiya 'oidiya 'ihetopaihowa, 'abehega Yehoba 'ina gwae hemisaedi babada nugenugetadi 'oidiya 'igwaeneya, 'adi moisa 'ida latu, 9ma wete 'abehega taudi geya meYudiya gogo mabwaiyana 'oidiya simiyamiya, Yehoba sihepwatuwe 'ina 'atemuyamuya 'oidiya weyahina. Weyahina Yehoba 'ina Buki 'oina 'aigeda lele 'imiyamiya, 'igwaeya,

“Bewa lamuna 'oinega tomiya ganamuli mahetegwao nata 'ahepwatuwego, ma wete Saniu weyahina ma'ima hepwatu 'awaliwali 'oiuwa.”
10Ma wete 'ina gwae 'aigeda 'igwaeneya,

“Comi tomiya ganamuli Yehoba 'ina tomotaiyao mahetemiyao 'abwa wayaliyaya.”
11Ma wete 'igwae hila, 'igwaeya,

“Comi geya meYudiya, Badaina wahepwatuwe, ma wete mabwaiyami wa'ahwa bwebwe'ane.”
12Wete gide Aiseya 'ina Buki 'oina 'igwaeya,

“Ci'iunamo Desi 'ina bodao 'oinega loheya 'aigeda 'itauyama, ma gogo mabwaiyana 'iloinaedi, ma taudi tomiya ganamuliyedi nata sihemisa 'abehega tauna 'adi To'abihetena.”
13Ta Yehoba 'iboinamo ma'ana hemisa, weyahina 'iboi tuwa 'oinega lema bwebwe'adi talobaloba, 'oinega nuwanuwagu ma ma'imi yaliyaya wahemisa eema 'ane 'imi miyamiya sibwebwe'ana, ma wete Yehoba Yaluyaluwanega 'i'abihe waiwaiyegomi, ma 'imi hemisaina 'ihemadou bwaibwaina.

Paulo 'ina loguguya weyahina

14Ciyagwao, yasanapu bwaibwainigomiya 'omi tomota bwebwe'ami ma sanasanapumi, sawasawahimi wete 'iyamiyao 'oidiya 'eda'eda bwebwe'ana wahe'ita. 15Ma 'imi leta bewa ma'igu 'atepatu ya'etoladiyawa ma 'ane tupwadi ginaula wanuwatuhu yahidi, weyahina 'igu paihowaina Yehoba 'i'ebwaegauwa, 16ta 'abehega Yesu Keliso weyahina yahetohalewasa 'omi tomiya ganamuli 'oimiya. Cigu paihowa Yehoba 'oina gide pwaoli, ma 'oinega Yesu wasana wahesagohe, 'abwa muliyetega ya'ebwayaegomi Yehoba 'oina, weyahina Yaluyaluwa Tabuna 'ideuligomiya, ta weyahimi Yehoba 'iyaliyaya madouna.

17Ta moisa ma'igu yaliyaya Yehoba 'ina paihowa yapaipaihowa weyahina Yesu Keliso mahetegu 'apaipaihowa. 18Coinega taugu yaboigumo 'igu paihowa weyahidi tuta bewa yahehepwailedi 'oimiya, ta geya hali tomota 'idi paihowa weyahidi. Ma yahepwaila dumwalu 'oimiya, beno 'igu loguguya tomiya ganamuli sihesagohediya eeta sihematamatanaediya, weyahina Yesu Keliso 'ina waiwai 'oiguwa 'imiyamiya. 19Ma wete 'igu paihowaedi waiwaidi ma 'ebenuwa henainaida si'itediya, weyahina Yehoba Yaluyaluwana 'ina waiwaiyega Keliso wasana yaloguguya sakowasiyeya Yelusalemega ta 'ana siga Ililikomi.

20Nuwanuwagu tupwa 'ehaudimo 'oidiya yaloguguya nugeta, 'asaedi taudi geya Keliso wasana sihesagohe, weyahina geya nuwagu hali tologuguyao 'idi paihowa yaloheposeyane. 21Yehoba gide 'ina Bukiya 'ihepwaila 'esa, 'igwaeya,

“Taiyawedi To'abihetenaina tetelina geya sihesagohe, ee 'abwa sihesagohe ma sisanapu.”

Paulo nuwanuwana meLoma 'ibo'enedi

22Bewa lamuna 'oinega geya yada habo'enegomiya. Ma moisa bolime baibaiwa hedade 'oidiya nuwanuwagu ma yahabo'enegomi, ma hesi geya sawasawahigu. Ma 'asa bewa 'oina 'igu paihowao yalosalohiya, 24ee 'oinega bewa tutaina nuwana yabo'ene nugetegomi ma tupwana tayaliyaya toyawa, ee 'abwa wahegelugau ma yatauya Sipeini.

25Hesi muliyetega 'abwa yatauyawa 'oimiya, nuwanuwagu ma yatauya nugeta Yelusalema, ma tohekalesiya 'adi lema ya'ebwaedi, beno meEsiya 'idi helau. 26Weyahina meMasidoniya ma meGilisi nuwanuwadi 'idi helauina yatauye tohekalesiyao wewelohedi Yelusalema 'oina. 27Weyahina bewa 'idi nuwatuhu madouna. Ta moisa tuwa lemaina sawasawahina meYelusalema siloba meEsiya 'oidiyega, weyahina nugeta meYelusalema 'oidiyega Esiyaedi Keliso tetelina sihesagoheya, yaluyaluwadi 'ana lema weyahina, ee 'oinega taudi wete bale'u tobwatobwaidi 'oidiyega si'e'ehele meYelusalema 'oidiya.

28Ee 'eguma 'igu paihowaina yalosalohi, beno helauina mabwaiyana meYelusalema ya'ebwaedi, 'abwa yatauyawa 'oimiya, eema 'oimiyega yagelu hila yatauya Sipeini. 29Ma yasanapuya 'abwa 'igu habo'enaina 'oimiya bwebwe'ana weyahina Keliso 'ina helau madouna 'oiguwa 'imiyamiya, eeta 'abwa tayaliyaya mahemahetena.

30Ciyagwao, 'ida Bada Yesu Keliso saninega ma Yehoba Yaluyaluwana 'ina helauwega ya'ahwanoi 'oimiya, ma 'omi mahetegwao Yehoba 'oina ta'ahwanoi waiwai, 31ma 'ane taudi Yesu 'ana tologwahataedi Yudiya 'oina geya sowana si'abi'abi hegalegau, eema tohekalesiyao wewelohedi Yelusalema 'oina wete weyahidi, eema helauina yatauye 'oidiya 'ane siyaliyaya weyahina, ma sahena siguiguipaila.

32Ta 'eguma Yehoba 'ina nuwatuhu gide, nata ma'igu yaliyaya yatauyawa 'oimiya, ma nobwa tupwana ya'aiyawasi.

33Yehoba mahetemiu, tauna nuwadaumwala moisa lamuna. Emeni.

Copyright information for `BDD