3 YOOHANEE Yoohaneefa ínaaqianna ákara rúmannimaqóo úfafa.

3 John

1Óo Kaiusafa aníndiri Yísuna ánoona ufa qímarianaki márunnanara qinée faiqí firaasá aníara qímuqusimarifaqa maa-akarána aní ámaqaidaqa.

2Qiní qifaaqasáa qíqoondi. Aní maraquna ámiqiranaki dóo máridanoo, aní afaaqa faqa aurírana dinee sía márianifeera aneenná aiqáma ainaina faqa miná amana kái ámiqiranaki márianifeera Ánutunara innaaru qídaqa. 3Óo Kaiusafa aní ákaqaafasaa maí aniréeqa aníara Yísuna ánoona ufamau maqee maqee fímarianaqa qímaqimiafaqa miná iriséeqa asasídaqa. Kúqaa ánoona máree maríannanara aní óosana koorooifaqa qinée qáfeeqa. 4Qiní faiqi námukámmafi máriasa kúqaa ánoona aatata fímarianara minára kai irisée firaa asasirana qímidaqa. Sía moo áinaina mi-asasirána amana kái máridanoo.

Yoohaneefa Káiusana óosanara amooqu úfafa.

5Óo Kaiusafa qiní qíqoondi, Yísuna ufa maqúsa maqusa qímannimiqanuasa aní maqúsai óonuraafana óosana óosana dadaaqírana ámiqimasaida nímimariananoo. Anée sía moó máqannaa fee qímasee minnísaanafa máriananoo. 6Anée dadaaqímarianausa misá aní aufakiana qímaqímiafaqa íridaqa. Misá aníara maasá maaqóoqaraasa amaana máaqaki kéeqee máriasa nífusaa anée misára ámuqusi maríannanara kooroo ída qiafaqa íridaqa. Ánutufa áfaarimarifa máridanoo anée faqa miná aanna réenana mi-fasiqáusa dadaaqínana anée Ánutuna aináinira faiqi amana kái mária. 7Yísuna ufa qímannimiqanuasa ínnee sía misá níqafoosa moo máqannaasa máriafanoo sía aamína máqannaa maqúsa maqusa fídaqa misá munnimmaina marasáida naqá fímariqau. Yísuna áuqusaa miná ufa kai máree fímariqau, misá maasá Yísuna ufa írimariasa faiqára máaqaina kai maraséeqa Ánutuna aináinirausaikamambiqa nídaqa misaikána máraidaqa. 8Maasá Yísuna ufa írimarunausa misá kadáapiriranara iriséeqa misá miqímasee ánoona ufa saikímariasa moodáanaki dadaaqíqa maasá saiká faqee qímasee máraaqeera aní qímamidaqa.

Yoohaneefa Diootareefeesana mandóosanara qímaqoo úfafa.

9Qinée qúsa ákara ríqa ínni miqóoqaraasa amaana máqaki kéeqee máriasa nímiaqeera. Nímaqaunanoo Diootareefeesafa narí kai naríaraa úriqararausee qímarifa qiní ákarakinaa ufa sía írimarifa, kásooqaqee ínniki qinée óonureeqa miná óosana ínniki márina únna ufa mandúfa maasára qímarina únnufa óosana óosana qímarina kooroo ianáura. Mifá sía minára kai ídanoo Yísuna ufa qímannimiqanuasa miqóo óonuraafanoo sía misá dadaaqídanoo misá ititánnimaqaidanoo. Miqóoqaraasa amaana máqaki kéeqee maríasa quándaki misá dadaaqíraree qiafanoo misára faqa quqásee dóo fuaqée qídanoo.

11Óo Kaiusa qiní qifaaqasáa qíqoondi, anée mandá ainaina qáfamasee sía miná ámmeemmeeria ámiqira óosana qáfamaseenana miná ámmeemmeerina miná aanna ráinanoo amaná máriannoo. Andeeqára óosana máree maríasa misá Ánutunaindi máridaqa. Mandáinaina máree maríasa misá sía Ánutunara írimariasa máridaqa.

12Ínniki faiqí moo márifa miná áuqu Deemeetariusafa minára aiqámausa kúqaa andeeqára fasiqa fee qídaqa. Ánoona ufa faqa mi-fasiqánara andeeqára fasiqa fee qídanoo. Maasá kúqaa ánoona ufa kai qímaruna ínnee írimariasa máriafanoo sía mi-fasiqánara únna qídaqa. Maasá minára ámiqira fasiqa fee qídaqa.

Ákara átinni máfi taikárufa.

13Qinée moómoo ufa aní qímamiani qímaseeqa sía amana papiqasáa ákara ríqa. 14Káqikaaqoo anée íanánnai qinée fíraree qídaqa. Óonureeqa ámiqimmandee narí qímami narí qímami qianáuranoo.

15Yísuna asooárafa anífaqa máriani. Aní áqoondiuqa maaqóo qáraasa aiqámausa aní ámandaidaqa. Maasá qíqoondiuqa miqóo máriasa núqu rámasee qímannimia. Maasá misá nímandaidaqa.

Copyright information for `BJR