Exodus 20

Ánutuna qísauku qára sándufa.

(Lo 5:1-21)

1Ánutufa maaqi qinoo. 2Qinée Yáaweesa ínni Ánutusa máridaqa. Qinée Isipa máqasaa rumbáranaki máruna ínni maréeqee maí quqáafanausa máridaqa. 3Ínnee sía moó ánutuna amooqiaqa, qiní kai qimooqiaqa. 4Ínnee sia innaarúnai mári ainainausa faqa maqásaa mári ainainausa faqa nammáriki mári ainainausa faqa nimana áuqusee maasá anutufee qiaqa. 5Minára sía moó áinaina amana áuqirana óorinni mapámufida innaaru qídaqa amooqiaqa. Qinée Yáaweesa ínni Ánutusa márunnanara sía mi ainaináusa nimooqiaqa. Qinee sía uqanna moó ánutunara qíananoo qiní qímaaqa máqaannoo. Faiqí qiníara fídiaqaa inausa aupúrarana nímiananoo misásaa faqa misá faiqi námu sáa faqa misá nínaiqimara sáa faqa nísáifaqausa sáa faqa máriannoo. 6Moómoosa qiníara rídaqa qiní sánda ufa mau fínausa qinée misá faiqi námu kásooaqee núkudara foora kambíqáinausa qeeqá dídirana uqannífiqaanaura. 7Ínnee sía qiní dúqunnai mandá óosana áuqaaqa. Qinee Yáaweesa ínni Ánutusa qiní dúqa fífau faafau ínausa aupúrarana nímianaura. 8Ínnee Sabáta fáasaanara náaquqara fáasaanee qímasee íriqa fuaqa. 9Dínni taikásee dínni ani moodáa marasée 6 fáasaana ínni aináinira fáasaana máriani. 10Dinni ani qaara marasée 7 fáasaanasaa qiní Yáaweesa adooára faasaana máridanoo. Mi faasaannásaa sía uqanna moodáafa faqa aináiniani. Ínnee faqa ínni faiqi námu faqa ínni aináinira faiqíuqa faqa ínni aandáuqa faqa ánaamuru ínniki ani máriasa faqa sía uqanna aináiniaqa. 11Dínni taikásee dínni ani moodáa marasée 6 fáasaana qinée Yáaweesa innaarúna faqa maqá faqa ooruku námmari faqa mináuqaki mári ainaináusa faqa áuqí qíafana. Dínni ani qaara marasée 7 fáasaanasáa qinée qidooa qíafana. Minára qinée Yáaweesa Sabáta fáasaana afaaqóoqa qímasee náaquqara fáasaanee qídaqa. 12Ínneeqa nínausa níkausara qeeráiridaqa misá ufa qaindúsuaqa. Ínnee miqíqa qinée nímianna máqanasaa kísaaqasaa márifaranoo. 13Ínnee sía faiqí ánaasee núqu qímasee náruaqa. 14Ínnee faiqí ánaasee sia narí úmmuari narí úmuariaqa. 15Ínnee sía mooná aináina úmuariaqa. 16Ínnee sía akaqáusara únna qímasee misá kíkiqa ususée ufa nímia. 17Sía mooná maaqa umíasanara ámuqusiani. Sía mooná ánaaqara amukáani miná aináinira fasiqa anaaseera faqa misa aandáù ainainara faqa miná aiqáma ainainara faqa sía amukáani.

Faiqí ánaasee Ánutunara rufíaqau.

(Lo 5:22-23)

18Faiqí ánaasee aiqáma innaarúnai qírana faqa aakuasáa faqa ukeena firaaná faqa áaqanasaa idámuna namu faqa qáfoofanoo náindiri reenoo náaquqoofaqa níanasaa márida qáfee máriqau. 19Miqí másee misá rufíasee Mooseena qímamiqa qiqau. Ánutufa maasá qímaqiminaqa maasá irisée kúquanóora rufíaidaqa anée kai maasá qímaqiminaqa íria.

20Mooseefa iriséenoo qímanniminau. Ínnee sía rufíaaqa Ánutufa ínni nimanamásee qáfáinaqa aiqáma kari minára rufíasee miná ameemaanai máridaqa numóo ainaina sía áuqaaqeera. 21Miqí qímasoofaqa faiqí ánaasee níanai márufanoo Mooseefa káì Ánutufa asukuna árira óonamuki máruna aaqá finau.

Aidaraindáraa sándufa.

22Yáaweefa Isaraee máqannaasa qímannímianifeera maaqí qímaseenoo Mooseena qímaminau. Qinée innaarúnaindari ínni faqa ufa qímarunaqa ínnee ínneeqa nífunnai miná qáfaafanoo. 23Ínnee sía siruáannai faqa kóorannai faqa únna ánutuna amana áuqusee qiní Yáaweesa faqbaqa másee amooqiaqa.

24Ínnee maqánnai qaindá áuqusee minásaa ínneeqa sipsípa faqa burimakáu faqa míniseeqa idá qáma taikára tátufirana suqásaifaqa faiqí anaasee qiní faqa moodáanaki kiaqa. Aiqáma máqusa ínnee qiní qimooqiaqéera utáaqama qáunna máqusanaki óonureeqa miqífaqa qinee ínnee iannai qumurée ámiqi ámiqimma nímaqaanaura. 25Ínnee óoninnai qiní aidara áuqiraree qímasee sía faiqí rukámuqaa óoninannai áuquaqa. Ínnee faiqí rukámuqaa óoninannai áuquséeqa minásaa tatúfirana suqá qímirafa sía amanaikíannoo. 26Ínnee sía áidara áuqusee minní àkarára írirasu áuquaqa. Ínnee miqíqa umeé nífaaqa kooroo ifáqa qáfeefoora.

Copyright information for `BJR