Genesis 16

Qakaarafa narí ámaaku Isamaeerana faqa ufa qu úfafa.

1Abarammana ánaaqa Sarai námmarifa mifá qáafa ánaasee márinau, sía faiqì máqanau. Miná aináinira mánaaqa Isipa máqannaa mánaaqa márinau. Miná áuqu Qakaara námmarifa márinau. 2Sarai námmarifa nárì óosana maraséenoo Abarammana qímaminoo qinau, anée íria, Ánutufa sia faiqì qiní qíminoo. Minára máà qiní aináinira mánaaqa mara sáinanoo mifá aní faqa fínoo áqbee faiqì maqa sáinaqa qinée qeeqára máraanaura. Miqí qufanóo Abarammafa eedóo qímaseenoo máranau. 3Abarammafa qísaukuqara taikásee áukuana Kannaana máqa maaqai márufanoo Sarai námmarifa narí aináinira mánaaqa Qakaara námmarina Abarammana áminau.

4Abarammafa Qakaara námmarina fáqa aaná fufanóo faiqì máranau. Qakaara námmarifa ámuaquqáika máfufanoo nasurídanoo narí aqòónnana Sarai námmarina ramoo rámaa íra úfa qímamaqánau. 5Miqúfanoo Sarai námmarifa Abarammana qímaminoo qinau. Aní óosanasaa Qakaara námmarifa qiní fídiaqaamma qímaqáidanoo. Qinee qeeqá kaí miná ani amisáafananoo ámuaquqáika máfinoo qiní úridaaqa ráidanoo. Karaambáiqa fánnoo kai aníndiri ufa raináannoo. Anée fée, qinée fée andeeqée fée.

6Abarammafa kafáa narí qímaminoo qinau. Dóo amaná aní aináinira mánaaqa aní ámeemaanai máridanoo. Náqaamma ámaqararee fée qímasee íridanee, doo miqía. Sarai námmarifa Akaara námmarina maqee maqee óofana qáidanoo ári áqimárunara quqásee sandánau.

7Qakaara námmarifa ámaaqa fíraree qímasee Suraa máqa máaqaki fímarú áatata sandée fífiiufanóo aadána máqa máaqa qámbaanai nammári káqikaafa ururée máruqoo Karaambáiqa angiroo fannóo Qakaara námmarina paqúrimmasee qímaminoo qinau. 8Qakaara námmari, Sarai námmarina aináinira mánaaqa, anée yáindari fee ánidanee maaqóoqari yaí féè fídanee. Miqí qufanóo Qakaara námmarifa qinau, qeeqá rakísirana Sarai námmarina áaqu rufíee sandáidaqa.

9Angiroo fannóo minára iriséenoo maaqí qímasee qímaminau, dóo fíndi fínana aneenná rakísira ánaasee márinnai kafáa anirandée óonureenana miná aináinira manaaqáikia. 10Angiroo fannóo kafáa qímaminoo qinau. Qinée moómoo ásumu aní ámianaqa sía amana ásaana rifáranoo.

11Maqee aní áranandaki faiqì rínóo aneé akoonaiqí máqeennaránoo anée miná áuqu Isamaeera nèé qia.

Karaambáiqa fánnoo anée aupúraranakiqari miná áaramasee fáaqa rúannana írinara minára mi faiqína áuqu Isamaeera neé qia.
12Mi faiqífa káasau fáiniara foorá máriannoo.
Mifa aiqámausa namuqáakamma nímaqáinaqa misá faqa narí namuqáakamma ámaqeefaranoo.
Mifá narí áinaina rakéemasee áaduma máriannoo.
13Qakaara námmarifa narí kai qímirinoo qinau. Qinée kúqaa fee Ánutuna qáfamásee fée sía kúqirai káqi máridee qímannimianauree. Miqí qímasee miná qímamu karaambaiqánara níqafee marí Anutu fee qinau. 14Miqóoqari misá mi nammari dikaandána áuqu réeqa káqi márira Anutufa qini qíqafai námmari díkaanda fée qiqau. Mi nammari dikaandáfa Kadeesa máqusa dínni Beereeda máqusa dínni qámbaana márinau.

15Qakaara námmarifa kafáa anirandee óonureenoo faiqì maqasoofanóo Abarammafa miná áuqu Isamaeera nèé qinau. 16Mi aukuanná Abarammafa 86 áukuana faqaafa márufanóo miná faiqì kambíqanau.

Copyright information for `BJR