Genesis 47

1Yóoseefaafa narí áfasausa moodáannai qísauku námu nífiqeenoo Fáraoo fuqóo óoru finau. Óorureenoo qímaminoo qinau. Óo Fáraoo qiní qíkoofa fáqa qiní qífasausa fáqa Kannaana máqusaindari nári sipsípa burimakáù aiqáma faqa nárì aináina faqa máree qúmidaqa. Maqee misa Kooseena máqasaa qumu máridaqa. 2Miqí qímasee narí áfasausa mára Fáraoona óorinni múrusoofanoo níqafanau.

3Fáraoofa Yóoseefaana ufa iriséenoo miná áfasausa mára irámirinoo qinau. Ínnee nána áinaini máriasee. Miqí qufaqá misá iriséeqa qiqau. Úriqararafa, maasa sipsípasaa rakísira áinaina ímarunausa máridaqa. Maasá qikeekú qikaakú áuqeeu sáikana kaí maasá faqa máraidaqa. 4Aandaróo firaafá uqanná Kannaana máqasaa dárifanoo maasá sipsípauqa nára ándanda sía márifaqa maasa maa maqa maaqánaki márirara úmidaqa. Amanée eedóo qírana qíminaqa maasa Kooseena máqa máaqaki márianauree.

5Fáraoofa misá ufa iriséenoo Yóoseefaana qímaminoo qinau. Doo aní ákoofa faqa aní áfasausa fáqa aní faqa máriraree qídee. 6Isipa máqa máaqa misáindi máridanoo. Sáinaqa Kooseena máqa máaqaki máriaqa. Kooseena máqa máaqa ámiqirafa máridanoo. Aní áfasausa kínaana moó qáfainanoo sipsípa burimakáù ámiqi mándee rakísi marínnana miná maréeqeenana quqásáinanoo mifá qiní sipsípa burimakáusaa rakísiani.

7Miqí qímasoofanoo Yóoseefaafa narí ákoona áfiqeenoo Fáraoo fuqóo mínisoofanóo Yakooboofa miqóo aniréenoo Fáraoona afaaqóoqa qímama qánau. 8Miqí qímasoofanóo Fáraoofa Yakooboona áukuanara irámirinau. Aní áukuana náqummee máridanoo féè qufanóo Yakooboofá qinau. 9Qinée 130 áukuana kaí maa maqánasaa máridaqa. Sía kísaaqasaa fáu qinee moómoo úmmaara paqúriqa. Qiní qikeekú qikaakú kísaaqasaa uqanná máriqau. Misá áukuana fannoo qiní áukuana fíaaqaranoo máridanoo. 10Yakooboofa miqí qímaseenoo kafáa Fáraoona afaaqóoqa qímama qáseenoo dóo ráudamaki finau.

11Yóoseefaafa narí áfasausa mára fáqa narí ákoona fáqa Fáraoofa uqóo Isipa máqa máqaki Rameeseesa máqusa aaqa soofaqá máriqau. 12Miqíqa miqóo márufanoo Yóoseefaafa narí ákoona faqa narí áfasausa mára faqa narí ákoona áiku ásauku márusa faqa káaqa ánaaqi fáiqiuqa faqa nárana ními márinau.

Aandaroo firaafá Isipa máqannaasa náru ufáfa.

13Aandaróo firaafá uqanná ímarufanoo sía uqanná aiqáma tínai nárana márinau. Isipa máqannaa fásiqa ánaasee faqa Kannaana máqannaa fásiqa ánaasee faqa náararoofaqa ummooquká iqá nímariqau. 14Misá nárana feefaurí márufanoo Yóoseefaafa mi munnimmána mara máree Fáraoofa máruqoo múnusee miná ámi márinau. 15Isipa máqannaasa fáqa Kannaana máqanaasa fáqa nárana feefaurída aiqáma nárì munnimma taikáqau. Miqí máseeqa Isipa máqannaasa aniréeqa Yóoseefaana qímamíqà qiqau. Maasá munnimma dóo taikáseeqa anée sía maasá áfu kai qíqafaa kúquana fáara nárana níminaqa náa. Sía maasá nárana qíminaqa maasa aní áfusaa kúquanaura.

16Misá miqí qufanóo Yóoseefaafa maaqí qímasee náriqa qímanniminau. Ínni munnimma taikáinaqa ínneeeqa aandáu aina máree míni qímidaqa nárana miná ákiiqara máraaqa. 17Miqí qufaqá misá náriqa aandáu aina Yóoseefaana míni ámufanoo misá qóosauqa faqa sipsípauqa faqa mimmíuqa faqa burimakáuqa faqa doonkíuqa faqa miná ákiiqara nárana nímimarinau. Dóo mi aukuanná misa nárì aandáù aina ákiiqara Yóoseefaafa nárana ními marínau.

18Mi aukuanná taikóofaqá kafáa moó aúkuanaki Yóoseefaa fuqóo aniréeqa maaqí qímasee qímamiqau. Maasá náqi féè mándee moó áinaina aní áfusaa kukéeqaanauree, sía. Dóo maasá munnimma taiká fifaqá maasá aandáù aina faqa aníndika kai mámbifaqa káqi máridaqa. Sía aní ámira áinaina moó márifaqa. Maasá qiqá qifaaqa fáqa maasá maqá faqa kaí maasáki máridanoo. 19Maasá aní áfusaa kúquaqaa mídaqa doo sáina maasá qeeqá faiqi fáqa maqá fáqa miná kai amisáidaqa feefaurú marasáidaqa nárana náà. Miqímmaseeqa maasá qeeqá fáqa Fáraoona anáinira faiqi kákai iqá mária. Maasá moodáa ainainará kai íridaqa. Nárana faqa nárana asumu faqa níminaqa maasá qúmmaqua. Nárana qúmmaquseeqa maasá sía kúqua.

20Yóoseefaafa misá ufa iriséenoo aiqáma Isipa máqa máaqa feefaurúmma Fáraoona áminau. Aiqáma Isipa máqannaasa aandaróo firaafá uqanná nárunara náriqa maqá amisée feefaurú marasée minánnoo nárana feefaurúmma néemarufanoo aiqáma máqa máaqa Fáraoonaindika minóo máarinau. 21Miqí márufanoo Yóoseefaafa Isipa máqa máaqa dínni átindari dínni átinni márusa maréeqee aináinira fáiqika kai másanau. 22Isipa máqannaa amaana máqasaa rakísirausa maqá kaí Yóoseefaafa sía feefaurínau. Faraoofa maqee maqee munnimma ními márufaqa nárana feefaurúmmásaida néemárufaqa sía misá maqá feefauriqau.

23Yóoseefaafa faiqí ánaasee qímanniminoo qinau. Dóo ínnee qáfaidee qinée maqee ínni faqa ínniqa maqá faqa feefaurúmma Fáraoona ámiqa. Maqee nárana asumu nímianaqa ínneeqa maqá Fáraoona ámu maqánaki kafáa qúmmaquaqa. 24Nárana ánoona mámbinaqa moodáaqoo unakú quqáseeqa aiqáma moodáannai qísaukukinaana moodáa moodáa Fáraoona amisee akaqána ínneeqa faiqi ánaaseera faqa asumuara faqa quqáaqa.

25Faiqí ánaasee Yóoseefaana maaqí qímasee qímamiqa qiqau. Óo Yóoseefaafa anée aneenná kaí maasá mandá ainainasaa ititá qísaananoo. Anée kai maasá ámiqimma qísaananoo. Úriqararafa maasá amaná Fáraoona aináinira fáiqi márianaura.

26Miqóo qári Yóoseefaafa afeeka sánda ufa quqánau. Mi sanda ufána óosana maaqí minóo máridanoo. Aiqáma Isipa máqa máaqakinaa nárana unakúsee moodáannai qísauku kínaana moodáa Fáraoona ámiaqa. Mi ufáfa maqee káqi afeekaíkinoo máridanoo. Amaana máqasaa rakísi marúsa maqá kaí sía Fáraoonaindikinoo márinau.

Yakooboofa ínaaqianna moodáa úfa irámirinau.

27Isaraee máqannaasa Isipa máqasaa Kooseena máqa máaqaki máriqau. Miqóo máridaqa moómoo áinaina faqáasa márufanoo misá faiqì námu faqa moómoo kambíqaqau. 28Yakooboofa qísauku qára taikáseenoo qíku dínni taikáseenoo dínni óonu qaara maraséenoo 17 áukuana Isipa máqasaa márinau. Miná áukuana aiqáma moodáanaki 147 áukuana marasée kúqinau. 29Miná kúqirafa adeedí ráma fufanóo Yakooboofa Yóoseefaana áaramaséenoo qímaminau. Anée aneenná ásauku qiní qífundana ámeemaanai quqáséenana sía Isipa máqasaa ákundaanáuranoofee qímasee qímafeekaikia. 30Qini qiqá qíkausa mára níkundoonaki qíkundaa. Qiní Isipa máqasaaqari mara máree misá níkundooqoo qíkundaa. MIqí qufanóo Yóoseefaafa narí qímaminoo qinau. Anée qíanandee mianáura.

31Yóoseefaafa narí ákoona ufa iriséenoo eedóo qufanóo miná ákoofa qinau. Sáa sía káqi eedóo qíà, kúqaa qíma afeekaí kínana eedóo qía. Miqí qímasoofanóo kúqaa Yóoseefaafa eedóo qíma afeekaí kínau. Qíma afeekai kámmasoofanóo Yakooboofa narí qaarísaa óoqu marifí Ánutunara dúfi dúfi qinau. Innaaru qímasoofanóo Yóoseefaafa narí aináinai finau.

Copyright information for `BJR