Genesis 6

Faiqí ánaasee mandá áinaina máreeù úfafa.

1Mi fasannái faiqí ánaasee moómoo kámambufaqá maqa máaqa ititá fíqa máridaqa misá mánaaqauqa moómoo máqaqau. 2Maqásaa fásiqauqa Ánutuna faiqi námu mi manaaqáusa níndafoofaqa nífu nóori ámiqirausáuqa kai márufaqa nári nídimarusa máree máriqau. 3Miqí márufanoo Ánutufa qinau. Qiní maraquna náaru náaru sía faiqíki máriannoo. Misá fífau faiqí faiqì márianara kísaaqa áukuana ateekásee qúsa áukuana nímianaura, 120 áukuana kai nímianaura.

4Mi karí faqa kásooqaqee faqa maqásaa fásiqauqa Ánutuna faiqi námu faiqí níraamuna máraqa nínii soofaqá faiqì máqee máriqau. Mi faiqísa nímudaani faqaasa murúsaqa árirausa maa maqánasaa máridaqa núqu faqáasa máriqau.

5Ánutufa aiqáma maqásaaqaraasa níndafoofaqá misá márirafa faqa írirafa faqa mandáika uqanná inóo márinau. 6Miqíqa márufanoo Ánutufa firaqóo misá mi manda oosannára írinau. Mifá faiqí áuqu maqásaa quqóonara írufanoo aundurá mandáikufanóo ákooqoofanóo qinau. 7Maa oosanáusa qinée áuquafanausa maa maqánasaa qaraana qinée aiqáma ruká áqusaanáura. Faiqí faqa ufini aandáù faqa aiqáma ruká áqusaanáura qinée misá áuquafannanara qíkooqaidanoo. 8Ánutufa Nooanara kái asasinau.

Nooafa firaa sipa áuqu úfafa.

9Nooana óosana maaqímminoo márinau. Nooafa kái sía áaqarana márufa márinau, narí faqa márusakiqari naríaraa andeeqárafa márinau. Mifá kai Ánutuna áqoondikiranaki márinau. Miná ámaaku qarammoo námu máriqau. Misá núqu Séemmafa faqa Qámmafa faqa Yáfeetafa faqa máriqau.

11Aiqámausa Anutuna áfusaa mandáinainaki máriqau. Faiqí narári narárirafa aiqáma máqa máaqaki qumbíqanoo márinau. 12Ánutufa aiqáma máqa máaqaki qáfoofanoo mandáika uqannámminóo márinau. Faiqí ánaasee aiqáma mandáinainaki kàí máriqau. 13Miqíqa márufanoo Ánutufa Nooana qímaminoo qinau. Faiqí narári narárirafa qumbiqánoo márinara qinee aiqáma fásiqa ánaasee náru taikáanauree qídaqa. 14Nooa, anée ámiqira saqárinnai firaa sípa áuqua. Miná aunduráki moómoo rúmma áuqua. Aunduráki faqa adisáa faqa koorootáqa qumáree akusáinanoo ititáani. 15Anée sípa maaqímasee áuqua. Mina kísaaqa fannoo Aarínnoonna nammarikiqari Síara Doona nammáriki amanasáa 130 metres miná kísaaqa máriani. Miná qúsa fannoo 22 meters sía kísaaqa uqanna márinau. Mi sipána maqásaqari máaqa ákiiqa amanasáa 13 metres máriani. 16Ásaana quméeqarana ámeemaanai apootaana káqi máriani 0.5 metre máriani. Sípa qaqaasanaí firaa kooqí áuquseenana sípa aundurái maqásaa tidá rúà, miná múrufi qámbaanai moó tída rúa, miná maaríqoo moó tída rúa. 17Ánutufa kaifáa Nooana qímaminoo qinau. Qinée nammári maréeqee quqásaananoo firaaqóo áufinoo aiqáma kásimari ainaináusa náru taikáannoo. Áiqáma maqásaa maría ainaináusa faqa kuqu taikéefaranoo. 18Aní fáqa kai moodáanaki kíra úfa qianáura. Aneenná ánaaqa faqa aneenná faiqi námu faqa misá nínaaqmaaka faqa sípaki kéeqafi máriaqa. 19Anée aandáù óosana óosana maréeqee sípaki quqáa. Óosana óosana qaara kái qaara kái ákoona faqa ánaasee faqa apámmasee sípaki quqásainaqá aní faqa asumu mariaqa. 20Óosana óosana úfini faqa qaara kái qaara kái mara quqásainaqa aní faqa asumu máriaqa. 21Anée óosana óosana nárainaina misáindi faqa aneennáindi faqa mara sípaki quqáa.

22Nooafa Ánutuna ufa iriséenoo mifá qundée kàí inau.

Copyright information for `BJR