James 5

Aináina faqaasa aaquqímannimaqoo úfafa.

1Dóo ínnee káaqa firaaqóo aináinafaqaasa qímannimidaqa qiní ufa íriaqa. Ínnee dinee quqáida nóori runímariafa qúsasaa ínnisaa áqufuannoo áqufuaninnanara irisée ikíráqaaqa, ikíráqeeqa ikífaafau iaqa.

2Ínni moómoo ainaina dóo putaammá taikéenoo ínni qamunna ámiqirana dóo qooqoosá qumúra néenee taikáseenoo ínni kóora munnimma moómoo faqa siuráa moómoo faqa dóo taafí aiqáma aru fínoo mi-taafi ariráfa quándaki ínni mandóosana kooroo ínoo ínni nimaqí idá kai qámataikáannoo. Ínnee máa maqee kámuqoo taikáinna kamuqoo moómoo munnimma ainaina afeedí maríafanoo ámuaaqa ámuaaqa faqa rusímariafanoo. 4Ínneeqa munnimmara nímuqusinaqa aináinira faiqiuqa feefaurú sía andeeqásee nímimaríafanoo. Misá minára fáaqari maríafaqa ínnee sía fee minára íridee. Misá ínniara feefaurúrara fáaqarirafa mifá firaaqóo óoru fímarifanoo karaambáiqa Ánutufa úriqararafa innaarúnai máriqoo óoru fifanoo íridanoo. 5Ínnee maa-maqánasaa mária kamuqoo aiqáma ainainna ámiqiranaki faqa nári nídimari ainaina moómoo máree maríanaki faqa máriafanoo. Rákirafa ánidanoo aní aqoónausa kuqá nárímariafanoo ínnee ínneeqa nifaaqa afeedídaqa nárana moómoo náidaqa náinooki máriafanoo. 6Ínnee moómoo munnimma faqaasa ínnee andeeqára fasiqauqa únnufannai kóotaki náríra ufa nimiséeqa kuqá nárí maríafaqa misá sía amana qáoo qiafaqa ínnee káqi nárúafaqa kúqidaqa.

Karaambáiqa kafáa qúmiranara ubiqáfi márida áfeesara máriaqa.

7Óo qiní qíkaqaafasaa Yísuna ufa írimaríasa, karaambáiqa kafáa qúmiranara ubiqáfi kásoomambi márida áfeesara máriaqa. Quqúsa ákoofa nárana úmmaqusee sía múnari mínari ídanoo ubiqáfi máridanoo moómoo nárana úmmaquqaina kambíqaranara ubiqáfi áfeesida máridanoo mifá aaku áfeesara máridanoo aaku maqásaa qúminanoo nárana kambíqaannoo. 8Ínnee miqí kai íqa karaambáiqa qúmuaninnanara áfeesiaqa, mifá qúsasaa qúmuannoo minára ínneeqa nimana mapukúsee máridaqa ubíqafi áfeesiaqa.

9Óo qiní qíkaqaafasaa sía naríara naríara múnuqi míniqiaqa, miqífanoo Ánutufa faqa ínni faqa ufa nímiannoo. Maasá ufa andeeqáaninafa Ánutufa adeedíranoo máridanoo maasáki kéeqarara deedaqída máridanoo. Minára naríara naríara sía múnuqi míniqiaqa. 10Qiní qíkaqaafasaauqa ínnee óoqai Ánutuna tamummáqara fasiqauqa óosana írimariafanoo. Miqóo mikamúqoo márusa óosana óosana nárírana nímufaqa misá qáfeeqa ubiqáfiqa kásoomambi máraqau. Ínnee misá naanna raaqa nárífaqa miqíaqa. 11Ánutuna tamummáqara fasiqausa ubiqáfi mároonara ámiqira fasiqauqee qídaqa. Ínnee Yoobannara írimariafanoo, kísaaqasaa ubiqáfi máriunara miná aanna raaqa. Yoobanna áidafirafa taikóofanoo miná aináinira faiquqa faqa úfai faqa maqá kásirana faqa miná aináina mara fúrufarammásee taikáqoofanoo Ánutufa quándaki firaaqóo ámiqi ámiqi máisánau. Karaambáiqa Ánutufa ámuqusirana faqa nífauarana faqa qumbiqárafa márunara ámiqi ámiqi máisánau.

12Qiní qíkaqaafasaa qiní ufa ákiaqa maafá máridanoo. Sía ínneeqa nimana niqiqáida ufa qiaqa sía innaarúnai nísauku uqéerasaida ufa qiaqa sía moo áinaina kíkiqususaida ufa qiaqa. Ínnee andeeqásee eedóo kai qiaqa andeeqásee qáoo kai qiaqa. Ínnee sía miqífanoo Ánutuna ufa ínnisaa áqufuandoora.

13Ínnikiqari moó fannoo mandáinainaki máridanoo fee Anutunara innaaruqíani. Moó fannoo asasídanoo Ánutuna amooqíra ídi ráani. 14Ínnikiqari moó fannoo aurídanoo aurímaria fasiqa anaaseesa amaana máqasaa rakísirausa náaraifaqa misá anirée mi-fasiqa anaaseená auríranara innaaru qímasee sáuna anoona fooqáana ákiaqa ámoondunna karaambáiqa áuqusaa qímasee adíeefaranoo. 15Misá naundurá Yísunasaa mundúsee innaaru qídaqa mi-innaaruqiráfa auríra fasiqa anaasee mara fíndifuannoo. Karaambáiqa fannoo marafíndifidanoo miná áaqarafa márinanoo karambáiqa minnísaannoo. 16Ínni naríara naríara mandá írira írimariannana akooroomáseenana naríara naríara ámiqiaqa. Ínni aurírana taikáanifeera naríara naríara innaaru qiaqa. Andeeqára fasiqa innaaruqírafa afeeka ainainá máridanoo. 17Eeriana óosana rirímma maasára foora faiqí faiqi Ánutuna tamummáqara fasiqa fannoo, mifá afeekaikámandee aaku sía rúanifeera innaaru qímasoofanoo qaara faqa qaara faqa áukuana faqa moo áti faqa aaku sía rínau. 18Kafáa innaaru qímasoofanoo inaarúnaindari aaku maqásaa qúmufannoo nárana kambíqanau. 19Qiní qíkaqaafasaa ínnikiqari moó fannoo ánoona ufara minnísee káqirúnna mandáinainaki fínanoo moó fannoo andeeqára fasiqa fannoo óonu miná qumáreeqeenoo ámiqira aanai ubeekáinafa mi-fasiqáfa mandóosana márai fasiqana maraquna kúqiranakinaana uqéereeqeenoo káqi máriraqoo quqáannoo. Mi-andeeqara fasiqáfa miqínannai moómoo mándoosana ákiaqara faqa Ánutuna áfusaa rafáaqafu áisaseenoo áminau.

Copyright information for `BJR