Titus 2

Pauroofa faiqí ánaasee firaasá naakápaaqee ufa qímanniminau.

1Titusa dóo misára qíqa maqee aníara qianáura. Anée Ánutuna ufa amana kai qímannimidana miná márirana amana kai Kareetee máqannaa fasiqa ánaasee qímannimia.

2Faiqí firaasá maaqí qímasee qímannimia. Írirana faqaasa máriaqa, nóori kándamasee máriaqa nári naundurá nimanara óonumafi írimarinausa máriaqa. Nári Yísuna saqárikiranasaa mundúfi máriaqa. Naríara naríara úriqarara ainainee qímasee nímuqusirafa máriani. Sía típuqi maríasa naanna rámasee máriaqa reendeénamandee ubiqásee maríasa naanna raqá máriaqa.

3Ánaasee firaasá faqa miqí kai másee maaqí qímasee qímannimianaqa, misá márirana ánukara anaasee kámmambiqa máriaqa, misá moosára nífai sánduri maríana sía miqíaqa, sía mandá nammarinnai nídudusaa áruaqa. Misá fúka ánaaseeuqa ámiqira óosana uqannífiqasee naakápamásaifaqa misá nári nifaaqiara ruaqéera nári faiqi námuara faqa ruaqéera. Misá nári naundurá nimanara íridaqa máriaqeera. Misá ánukara anaasee máriaqeera misá ámiqimmandee nári nifaaqi faiqi námu qumíasana aináinasaa rakísirausa máriaqeera. Misá áfaaridaqa ámiqi marínausa máriaqa. Misá nári nifaaqmaaká ufara eedóo qímarinausa máriaqeera Titusa anée qímannimia. Misá miqíqa márifanoo akaqáusa ani níndafeeqa sía Ánutuna ufara mandáinainee qiaqéera.

6Titusa anée miqí kai mándee kumaaráa faqa maa-ufána qímanniminaqa, misá faqa nári naundurá nímuqusa ámiqimasee máriaqa.

7Anée aneennára faqa aiqáma ainaina ámiqimmandee márinaqa misá aní qáfeeqa miqímandee máriaqa. Anée kúqaa uqanna óori runúsee máridana misá naakápamásee qímannimia. 8Anée mapukírufa kai qímanniminaqa sía quandáfi aníara fífau fáafau ufa qíifoo qifáranoo. Anée mapukíra ufa qímanniminaqa aníara níkooqee maríasa aní namuqáa faqa kaukaataqíra ufa qiannéera miná óosanara randéeqa nisaurífaranoo.

9Dóo aníara qíqa maqee feefaurúara aináini maríasara qianáura. Feefaurúara aináinimária fasiqausa anee maaqí qímasee qímannimia. Misá nári rakísirausa ufara sía rukíaaqa eedóo kai qiaqa. Nári rakísirausa asasiaqée áinainakaimmiaqa. Misá nári rakísiruasa ufa sía áti raqánnímiaqa. 10Misá sía nári rakísirausa aináina qúmmuariaqa. Maqee maqee ámiqira óosana kái máree máriaqa aináinira faiqiuqa andeeqásee márifanoo misásaa rakísirafa misáki afaaqa quqásee máriani. Aináini maría faiqisa miqímandee ámiqimmandee máridaqa aiqámausa Ánutunara maasá innaarúnai asumu márirana nímimarifa miná naakáparanara ámiqiranee qímasee maasá faqa márararee qiaqa. Miqínoo márinara maa-kamúqoo Ánutuna áfaarirana kooroómminoo máridanoo. Minánnai aiqáma máqannaasa innaarúnai asumu márirana nímirafa dóo kooroómminoo máridanoo.

12Ánutuna áfaarirafa maanára daakápaidanoo. Óosana óosana ainaina sía Ánutufinnai ubeekanóo mári ainainnara minnísaaqée qídanoo. Maa-maqánasaaqaraa áinainara káaqa rímariana nímuqusirana dóo quqáaqee qídanoo. Maasá maa-maqánasaa márunnaqoo qeeqá qimanara qeeqá daundurára iriséeqa aiqáma ainaina sía máraa qee qídanoo. Ánutuna áfaarirafa maa-maqánasaa márunnaqoo maasá nírana márirana kúqaa kai qiaqée qídanoo. Maasá maa-maqánasaa máridaqa Ánutuna fooqáa márirana qiaqée qídanoo. 13Maasá miqíqa fífi íqa Yísuna innaarúnaindari koorooíra faasaanara asasammásee maaqóo áfeesida máriaqee qídanoo. Mi-faasaanná maasá Ánutufa, maasá mandáinaina númoo arusée innaarúna asumu márirana nímianinafa, Yísufa, Ánutuna ásauku mundírafa, firaa kaaqa qaranakiqari, qúriqararanakiqari koorooíannoo. 14Mifá maasá kúqirana naríara maraséenoo maasá sía máraaqeera maasá kúqiranaki mifá kéeqanau. Sía fífaufau kúqinau. Maasá qeeqá mandáinainakinaana maréeqeenoo maqee kámuqoo narí káaqa qára andeeqára fasiqa anaasee kámmannimaqaaneera kúqinau. Maasá mináindikuqanna iaqéera, maqee mária kamuqoo ámiqira ainainá kai maasá áruqarara rímariasaikámma fuaqéera kúqinau.

15Titusa anée mi-ainainná maqee qinée qúnna áinainna faiqí ánaasee naakápaa. Ánutufa aní qímamínara sía rufíaa. Afeekaikámasee qímannimia. Aneenná afeekaikámambinana fuki faakí qídana ámiqira óosana andeeqára óosana máraaqeera qímannimia akaqáusa mandóosana máreefoora qáoo qía. Aníara mandá faiqi fee káqikaa faiqi fee qifoora, Ánutuna ufasáa afeekaikámafinana andeeqásee qímanniminaqa sía miqíaqa.

Copyright information for `BJR