aKisim Bek 32:6

1 Corinthians 10

Pol nug Zuda agal embigeg en ze meun.

1O zaiar, e izal dabeleu guzenai: getal igual embigeg ag Moses sesamorai alemen ziwas ebu erunemen koli dabilan. Getal igual embigeg Uwait nug pi oug ag kularai maraimai, gumarina, ibut ze matelai, alemen. 2Igul gonug, ag go pi oug mui, ibut ze nug mui ag ze ziwemenin sul. Go ag Moses sesamoranemen dudu usalabun abai mareun. 3Ag unum ee go Uwait nugau Ah Wes nug marena, zemenin. 4Ag unum han ze go Uwait nugau Ah Wes nug marena, zemenin. Ze go aiwag ougeiman nuna, zemenin. Aiwag gonugtal ag sesamarai beteun. Aiwag go Kristus nug sag. 5Igul go guzeneun, bo, igual embigeg ula, asiu ag Uwait nugau igul i sesamoranem, gonun, Uwait nug ag en aigsisilaimai, wagarina, du tamacag uzan em ula ebu noumizanemen.

6Igul go unum zoun, ig ulis goagal igul eg i sesamorabun aimai abai migeu. Ag agal oiagab igul eg mabun gusig memen, ig ag guzenemenin sul i guzenab. 7Ipal agen polu uwait agal doropag ebeag sil usalai maimai, ulagzanemen sul, ig i guzenab. Getal Uwait nugau ze nug guzenai aneun, “Duailel ag hoboimai, ee ze mui zaimai, koli Umus ougan duailel sul polu uwait nugau dorog ameagab ilanabun wanemenin.” a  8Ig ipal agen wal igul macanemenin sul i guzenab. Go wal igul eg mina, ziwas tutak ebutal 23,000 duailel noumemenin. 9Ig han Uwait Banou bimag i piab. Igual embigeg ipal agen Uwait Banou bimag pei darena, man agen kaluarena, noumemenin. 10Igag i gonogonocab. Igual embigeg ipal agen gonogonocina, Uwait nugau tibur nug duailel wagarina, noumanemen go nug alaimai, duailel go wagarina, noumemenin.

11Igul go unum ag ebalagab zoun, go ig ag dorog piabun. Go ig igul eg i sesamorabun aimai, sikut wai memen. Einen, ig ulis em ebu darem, em go poabun ziwas waugab dareu. 12Gonun, du in go iz gusig tapai darem aimai dabeleu, go subantal damau. Tam aba, go igul eg ebu alai numau. 13Ag don, ein igul nug ag bimaiag piabun keuaraimai, ag ebalagab zuaneu, igul go atai tam. Go duailel ipal ebalagab guzantal zuaneu. Bo, Uwait nug umkoskos ag suban gumaraneu. Go abiu agal gusig erunai pet dareu, gonun, go igul tub ulagzaba, go nug agal gusig zilarabun i usalamau. Bo, bimaiag piabun ziwas alaba, go nug abu tub usalai maraba, ag gusig tapai dabun iboin.

Polu uwait agal ee mui Uwait nugau ee mui.

14O zaiar, iz ag en alarem. Ag polu uwait ulagzanemen igul ebuan utei uminai alian. 15Iz ag dabeleu naliu mui duailel awarem, agtal izal ze suban sisian. 16Go gap ig Dubanou Ban nugau ee zabun ziwas ebu oimai, Uwait ‘Ese-e’ auraimai, wain ze zanem, go ig Kristus nugau eseu mui gotuliganeu.bret go Dubanou Ban nugau ee zabun ziwas ebu, kikakaraimai, zanem, go ig Kristus nugau enib mui gotuliganeu. 17Einen,bret tutak dareu, ig asiu darem, bo,bret go tutak ig unum zanem, guzenaimai, ig duailel enimig tutak sul gotulanem.

18Ag Israel duailel en dabilaran. Ag Uwait ulagwag moroimai, biz ebu egun agena, zanemen. Gonug ag Uwait dual ereg gotulanemen. 19Iz ze e awarem go iz polu wes Umus ougan duailel agen wanimag wag marabun biz ebu egun aganem go petak aimai anab tam. Iz polu wes go dorog han petak aimai awarab tam. 20Tam pet tam, go Umus ougan dudu agen agal polu wes murabun egun agaimai, wanimag wag maranemen, go ag Satan nugau wes eg ulagwag mai daremen. Ag Uwait i ulagzanemen. Kristen duailel, ag go Satan nugau wes eg abai i tulab aimai gusig awarem. 21Ag Dubanou Ban nugau gap ebu ze zaimai, koli betei Satan nugau wes eg nugau gap ebu ze zanemen, igul go naliu tam, ag i guzenan. Ag Dubanou Ban nugau biz ebuan ee zamai, koli betei, Satan nugau wes eg nugau biz ebuan ee zanemen, go naliu tam, ag i guzenan. 22Ig Dubanou Ban aigsisilabun igul go guzenanem ta? Igual gusig nug gonugau gusig zilacorou ta?

Oiagab petak emen duailel ag duailel ipal agal piagsal dab tam.

23Ig ein igul guzenabun du tub nug igual abu tapelabun iborain tam. Go petak, bo, igul unum nug ig isanigabun iborain tam. Ig igul unum guzenabun iboin, bo, ipal igul nug ig Kristen duailel gusig usalabun i isanigamau. 24Ig igua sag isanigabun i dabelab, ig zaiger ipal isanarabun dabelab. 25Ein egun ee ig wanem empip ebu dudu ipal agen aiwag uabun mina, agen gau maimai, zabun iboin. Ag oiagab aliag mui go en dabeleu asiu oimai, beteimai, e egun polu wes ebu agemen aimai i kanabai aidaneu. 26Einen, ig unum abiu, em e mui, ece unum e ebu dareu mui, go Dubanou Ban nugau sag.

27Du tub gonugau ougab Yesus en petak ab tam go nug gonugau zaueim ee zabun aizaba, beteiba, ein ee mizaba, zen. Ounab aliag maiba, i kanabai auren. 28Bo, du tub nug aizamau, ‘E ee polu wes ulagwag moromen ebuan’ aizaba, na du go nugau ze aizeun doiba, gonugau ougab eg mabun ee go i zen. 29Iz agen agal oiagab eg wabun igul go guzenanemen aimai, ze mab tam, ag ee go zanemen, ag igul eg i macanemen, bo, iz du go nugau ougab eg wamau en aimai guzenai ze mem.

Bo, du tub nug guzenai ze meu, “Du tub nug iz ein ee zabun kuatai ailabun iborain tam, ein ee zabun en go iz zabun sag. Iz einen du tub nugau ougab eg wabun en dabilai?
30Iz ee zabun Uwait ‘Ese-e’ auremin du tub nug iz igul eg mem aimai ailabun iborain tam. Einen, amegai iz Uwait ‘Ese-e’ auraimai, zemin.”

31Bo, iz gusig awarem, ag ein ee zanemen, ein ze zanemen, ein igul guzenanemen, go Uwait nugau wanib wag murabun guzenan. 32Ag igul naliu macan. Guzenebi, Zuda duailel ta, Grik duailel ta, duailel agal oiagab petak emen ta, ag agal igul uligaimai, igul eg ebu i igarai numau. 33Iza guzenanem sul guzenan. Iz izanag izal enim tabug isanorabun en i dabilanem, iz duailel unum isanarabun dabeleimai, ag Kristus waugab imarai alabun guzenanem.

Copyright information for `BMH