aLo 25:4

1 Corinthians 9

Pol nug Yesus nugau ze oi aidabun du nugau salau en aneun.

1Iz Yesus nugau ze oi aidanem du. Iz dudu ipal agal salau du tam, iz ein salau mabun ece tub nug i tapelamau. Iz izanag izal ame nug igual Dubanou Ban, Yesus pemin. Izan Dubanou Ban nugau salau mina, salau gonug ag duailel agal oiagab kekulemen. 2Duailel ipal agen iz Yesus nugau ze oi aidanem du tam aimai, ailanemen, bo, ag Kristen duailel, ag iz abe milemen, einen, ag Dubanou Ban dual pezai daremen, gonun, go en ag iz gonugau ze oi aidanem du darem aimai araog abai maranemen.

3Dudu ipal agen izal bimai piabun kanabina, ze go eim izal eiman isanilabun awarai. 4Ig Uwait nugau Ze oi aidabun dudu ig igual salau go eiman ee ze mui ag ebuan oimai, zabun iboin ta? 5Ze oi aidanemen dudu ipal mui, Dubanou Ban nugau amagul mui, Pita mui, ag agal ailel oiagab petak emen ag abai ereg abu ebu gumarabun imaremenin. Ig alabun igual waliger abai alemun, agen gumigabun iboin tam ta? 6Ta, iz Barnabas dual iguatal Uwait nugau salau mai daremun, salau ipal maimai, aiwag oimai, ee gau mai zimam ta?

7Malai du tub, go nugtal salau tub atai maimai, gonugau salau mabun nugtal gonugau aiwag uabun iboin ta? Tam, go i guzenaneu. Go malai ebuan tutak gonugau aiwag uacaneu. Du tub go ougem ee ug baimai, useg naliu mizanina, go ee go i zaneu ta? Tam, go zaneu. Du tub go egun gumaneu, go egun gonugau tabug i zaneu ta? Tam, go zaneu. 8Iz ze e awarem dudu go agal dabeleu eiman awarab tam, einen, ze e awarem go Uwait nugau kasai ze nug guzental aneun. 9Moses nugau kasai ze ebu, go guzenai sikut weun, “Bulumakau nug wit dab tapa tapaba, gonugau ogusau i kiai macan. Wit dab ipal utebi, zimau.” a  Uwait nug bulumakau en petak aneun ta? 10Tam, go igua en aneun. Petak pet, ig isanigabun sikut wai meun. Go ze go aneun, einen, ee ug babun du mui, ee uabun du mui, ag salau maimai, ougem go ebuan ee uabun gumei dacanemen. 11Iguanag agal doropag isanarabun Uwait nugau Ze maremun, gonun, ig em e ebuan ecesab ag ebalagab uabun iboin ta? 12Dudu ipal ag isanarebi, agen ag ecesab isanarabun maranemen. Guzenebi, ig ag suban isanaranem, gonun, ag ig agal ecesab asiu migabun iboin.

Bo, ig ag abai daimai, ag ig ecesab go migabun aimai awarab tam. Petak, ig uhu asiu gamacemun, go einen, ig Kristus nugau Ze Naliupet abu tapelai i damau.
13Ag abiu du in go Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim salau macaneu du, go Nou Zau banou go zauan ee zaneu. Dudu go ag Uwait ulagwag murabun biz ebu egun aganem, ag biz go ebuan egun zanemen, go ag abiu. 14Gonun, Dubanou Ban nug go en gusig ze meun, dudu inen ag Uwait nugau Ze Naliupet duailel awaranemen, duailel ipal ze go doimai, agen koli ecesab ipal dudu go isanarabun maranemen.

15Bo, iz ag ecesab tub milabun aimai i awaranemin. Iz ulis sikut wai maraimai, ag ecesab go iz aiu ses milabun aimai i awarem. Tam pet tam. Izal dabeleu du tub nug ag ebalagab ecesab omin aimai ze meu, go ze eg. Izal dabeleu iz noumanai, go naliu. Iz gaul salau manem, gonun, izal oiab siksikeu. 16Iz izal wanim wag mabun en Uwait nugau Ze Naliupet duailel marab tam, einen, Uwait nug iz salau go mabun gusig ze aileun. O iza en bisou pem, iz Uwait nugau Ze Naliupet go duailel i maremin, Uwait nug ig sisicigabun ziwas ebu, iz uhu banou milamau. 17Iz salau go izal dabeleu eiman guzenemin aimai, iz koli ecesab naliu tub wai, bo, iz salau go izal dabeleu eiman mab tam, salau go Dubanou Ban nugtal izal ebeab meun. 18Gonun, iz salau go ebuan ein ecesab naliu wai? Izal dabeleu ecesab naliu go guzenai, iz Uwait gonugau Ze Naliupet marai darem, iz go ebuan ecesab i wai, go oiab siksikai damau. Iz Ze Naliupet go duailel gaul marai darem, iz salau go ebuan aiwag i wai, go oiab naliu siksikai damau.

Pol go duailel agal salau du sul dareun.

19Iz dudu ipal agal salau du tam, bo, iz izanag izal dabeleu eiman duailel unum agal salau du darem, einen, igul go eiman duailel asiu Kristus waugab imarai alabun aimai, guzenem. 20Iz Zuda duailel abai daremin ziwas ebu, iz agal ameagab ebu Zuda du sul danem, einen, ag Kristus waugab imarai alabun ag danemen sul danem. Iz izanag agal kasai ze pigsal dab tam, bo, iz ag abai daimai, iz du tub kasai ze go pigsal daneu sul danem. Igul go ebu, iz dudu kasai ze pigsal danemen imarai alabun iboin. 21Iz emgasag ipal ebuan duailel ag kasai ze i abiu ula ebu daimai, iz du tub i abiu sul danem. Dudu go ag kasai ze i abiu Kristus waugab imarai alabun guzenanem. (Ziwas go ebu, iz Uwait nugau kasai ze utab tam, bo, iz Kristus nugau kasai ze sesamoraimai, guzenanem.) 22Iz dudu ipal ag Yesus en agal oiagab gusig i macanemen, ula ebu daimai, iz ag sul gusig tamacag usalai danem. Iz dudu go agal oiagab gusig tamacag imarai alabun aimai guzenanem. Iz dudu agal igul erunanem, sesamoraimai, ipal Kristus waugab imarai alabun guzenanem. 23Iz salau go Yesus nugau Ze Naliupet gusig mabun en manem. Iz ecesab naliu go Uwait nugau Ze Naliu nug migabun aneun wabun salau mai darem.

Ag salau gusig maimai, ece naliu umamen.

24Ag abiu, dudu gurgurabun ziwas ebu dudu unum gurguranem. Bo, du tutak nug amegai begep mazicaneu, go esab waneu. Gonun, ag ece naliu wabun gusig gurguran. 25Duailel inen ag gurguraimai, ece wabun ag agal enimag salau gusig muranemen. Ece go wabun tutak dabilanemen. Ag esab naliu wabun gurguranemen, bo, esab go em e ebuan esab, gonun, eg usalamau. Bo, ece go ig wabun salau gusig mai darem, go i eg usalamau, muzmuz damau. 26Gonun, iz dudu gusig gurguranemen sul guzenanem. Ag abu tuguiai tutak eiman gurguranemen sul, iz i keku kekulanem. Iz dudu ebeag sil alalanemen gonugau ebeg ata atai i amaceu sul guzenanem. 27Iz izal enim tabug salau gusig muranem. Guzenemin, izal enim tabug go izal salau du sul usalaneu. Iz guzenanem, einen, iz duailel ipal Uwait nugau Ze awarai poaimai, ipei, igual Uwait nug iz semileimai, go nug iz gonugau ece naliu i milamau.

Copyright information for `BMH