1 Timothy 1

Pol nug gonugau ze bigegweun.

1Iz Pol, iz Yesus Kristus nugau ze oi aidanem du. Uwait nug ig imaigeun. Ig Yesus Kristus koli alabun gumei darem. Goagen iz tapai mileimai, iz Yesus nugau ze oi aidarem.

2O Timoti, iz Yesus nugau ze abai marai darena, na nait ounab Yesus en petak emen, gonun, na izal nagwai pet. Iz na sikut e wai mizem. Iz Uwait guzenai aurem, gonugau ougab naliu eiman na isanizeimai, na en bisom peimai, Uwait, igual Memenig mui, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus goagen na ibaiz ereg dabi, nait ounab selai damau.

Ag polumanemen dudu agal ze i sesamoran.

3Iz Masedonia agaig bitamoroi aimai, na gusig ze tub aizemin. Iz ze go sag na koli aizem. Iz na Epesus ban uzan daimai, Kristen dudu ze gusig awarabun aizem. Ag duailel Uwait nugau Ze abai maraimai, polu ze ipal mui gotulaimai, i abai marabun awaren. 4Na dudu go gaul iman gingin mui agal embigeg agal wanimag en i abai marabun awaren. Iman gingin goen duailel ze alalanem. Gonug ag i isanaramau. Ag agal oiagab Yesus en petak aimai, gonugau salau mamamen gonug petak ag isanaramau. 5Ig gusig ze go awarem, go gonugau bigeg guzenai: igual oigeb unu tamacag daimai, igual dabeleu ig igul eg memun aimai i aiganeu, igual oigeb petak emun gusig mai daimai, ig igual oigeb nug zaiger en noumamam. 6Duailel ipal ag igul naliu go uteimai, ag ze gaul gaul en ze alalanemen. 7Ag duailel ipal Uwait nugau kasai ze abe mabun abai maramoroi, bo, agtal agal ze macanemenin gonugau bigeg ag suban i abiu. Ag han igul go en gusig macanem, bo, agtal ag gonugau bigeg ag i abiu.

8Ig abiu kasai ze go naliu. Du tub nug Uwait nugau dabeleu sesamoraimai, kasai ze go suban nanalamau go naliu. 9Ig abiu Uwait nug kasai ze duailel igul naliu macanemen en sikut wai marab tam. Go duailel igul eg macanemen kasarabun sikut wai mareun. Go duailel ag kasai ze han i sesamoranemen, ag dudu banban agal ze i sesamoranemen, ag Uwait semuranemen, ag igul eg ipal macanemen. Ag Uwait nugau igul i sesamoranemen, ag em ebuan igul sesamoranemen. Ag agal memeagar, anaiagar wagarendai, noumanemen, ag duailel ipal han wagarendai, noumanemen. 10Ag dudu ipal agal walagar abai aidanemen, ag agzozou wal igul eg macanemen. Ag duailel ipal zob imaraimai, agal salau duailel (slev) usalabun guzenanemen, ag polu ze macanemen, baib mabun ziwas ebu ag polu ze macanemen. Ag igul eg ipal han ag Uwait nugau Ze i sesamorabun abai maranemen. Uwait nug gonugau kasai ze guzenai dudu kasarabun sikut wai mareun. 11Uwait nugau Ze Naliupet go petak pet Uwait nug iz duailel awarabun aileun. Ze Naliu gonug ig guzenai aigeu, Uwait go petak wanib banoupet, gonun, ig gonugau wanib umkoskos wag pet ulagwag murab.

Uwait nug Pol tapai morona, go nug Uwait ‘Ese-e’ aureun.

12Yesus Kristus, igual Banou nug iz gusig milena, gonugau salau mai darem. Gonugau dabeleu eim iz salau go mabun iboin, gonun, go iz gonugau salau murabun tapai mileun. Guzenaimai, iz go ‘Ese-e’ aurem. 13Getal, iz Yesus nugau salau i mau ebu, iz gonugau enib ebu ze biabial kuaimai, umkoskos aisisilina, gonugau duailel asiu eg maranemin. Bo, Uwait nug iz en bisom peun, einen, izal oiab Yesus en petak i mau ebu, iz igul go guzenanemin. Ziwas go ebu, iz i abiu gonugau ameg ebu igul eg go memin. 14Bo, igual Dubanou Ban gonugau ougab naliu eim iz naliu pet isanileun, gonun, iz Yesus en oiab petak aimai, duailel ipal ag en oiab noumanem, einen, iz abiu ig unum Yesus Kristus dual pezai darem.

15Ze e go petak pet. Ag ze go suban don. Yesus Kristus go em ebu duailel igul naliu macanemen imarabun alab tam, go duailel igul eg macanemen imarabun aleun. Duailel ipal igul eg macanemen, bo, agal igul eg banou tam, izal igul eg nug agal igul eg unum zilareun. 16Bo, Uwait nug iz en bisom peun. Go einen, Yesus Kristus nug duailel ipal gonugau ougab selai daneu igul abai marabun guzeneun. Iz du eg pet, bo, Yesus gonugau ougab selai eim iz imacileun. Iz dorog go sul darem. Duailel ag gonugau igul iz ebilab guzeneun uligaimai, agal oiagab Yesus en petak aimai, ag go dual awau muzmuz dabun iboin. 17Go igual gumiganeu du banou muzmuz daneu, go noumabun iborain tam. Ig igual ameig nug go piabun iborain tam. Go tutak igual Uwait. Gonugau wanib banou mui, gonun, ig umkoskos ulagwag murab. Petak.

18O Timoti, na izal nagwai sul. Iz na gusig ze go mizem. Izal ze mui, ze getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu na en anemen mui, go tutak sag darem. Na ze go gusig pataimai, na malai du sul, igul eg mui gusig ugaramam. 19Guzenaimai, nait ounab petak emen gusig patemen, nait ounab nug na igul eg memen aimai i aizamau. Dudu ipal agal oiagab nug ag igul eg memen awarebi, ag go duab tam, gonun, agal oiagab petak emen, tebil go aiwag ebu eg waneun sul guzenemen. 20Himeneus zaug Aleksanda dual, ag dudu guzenai sul, gonun, iz ag Satan nugau ebeg ebu maremin. Gonun, ag Uwait koli ze biabial kuai i aurabun abiu mamam.

Copyright information for `BMH