aKisim Bek 16:18

2 Corinthians 8

Kristen duailel agen duailel ipal Zudia agaig ebu daremen aiwag maranem.

1O igual zaiger, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman gonugau duailel Masedonia agaig ebuan igul naliu mabun isanareun en awaraporoi. 2Uhu banou ipal nug duailel go patai piarina, ag duailel ecesab tamacag sul dacanemen, bo, ag oiagab siksikai mui siksikaimai, duailel ecesab tamacag ipal isanarabun agal aiwag ecesab mui gotulaimai, duailel go aiwag asiu marabun gotulemen. 3Iz ag petak awarem, duailel go agagal aiwag eisasab dareun, guzental oimai, duailel go marabun gotulemen. Ag koli agal dabeleu eim sag aiwag ipal gotulai mina, asiu pet usaleun. Du tub nug ag aiwag asiu gotulai macan aimai dabeleu awarab tam. Go agal dabeleu eim sag guzenemen. 4Bo, ag abiu ipal uzanan duailel agen Uwait nugau duailel Zudia agaig ebu darem isanarabun dabilanemen, gonun, iguan han duailel go isanaramam aimai, agenag ig umkoskos gusig aiganemen. 5Ig ag aiwag ginampet maramam aimai dabilemun, bo, ag agal dabeleu eim aiwag asiu maremen. Amegai ag agal enimag unum Dubanou Ban moroimai, igual ze han sesamoremen, einen, ag abiu igul go Uwait nugau dabeleu sesamoremen.

6Taitas amegai ag ula Korin uzan aiwag go gotulai mabun salau bigegweun. Guzenina, ig Taitas auremun, betei salau go agal oiagab naliu eim bigegwemen salau go unum pocabun isanaramau. 7Ig abiu agal igul naliupet. Ag agal oiagab Yesus en petak emen, ag duailel ipal Uwait nugau Ze awaranemen, ag Uwait nugau dabeleu eru neneg go ag abe macanemen. Ag duailel ipal isanarabun gusig dabilanemen. Ag ig en oiagab nug noumanemen. Guzenaimai, agagal oiagab naliu eim duailel ipal suban isanarabun aiwag asiu han maran.

8Ag aiwag ipal marabun iz gusig ze awarab tam. Bo, oiagab petak emen duailel Masedonia agaig darem, goagen duailel ipal en oiagab noumaimai, suban isanaremen. Iz ag Korin duailel, ag duailel go sul ta, tam ta, betei piaramoroi. 9Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus gonugau ougab naliu eim ag isanaraneu, go ag abiu. Go getal Mesgai wag ecesab asiu mui, bo, go ag en ecesab tamacag du sul usaleun. Go igul go ag ecesab asiu wabun isanareun.

10Izal dabeleu ag igul go guzenamamen. Wai go mazicina, ebu, agen amegai duailel go uhu mui aiwag marabun dabilemenin. Gonun, agen amegai aiwag gotulemen. 11Guzenaimai, salau go mabun amegai dabeleimai, oiagab siksikai mui bigegwemenin, ulis salau go unum poan. Agal aiwag eiceisab dareu ag guzental macan. 12Du tub nug gonugau ecesab duailel ipal marabun dabeleimai, maramau, Uwait gue du go en ougab siksikamau. Du go gue ecesab asiu mui guzental maramau, Uwait go en ougab siksikamau. Uwait nug du tub ecesab asiu tamacag abe maimai, go nug ecesab asiu marabun i auramau.

13Iz ag duailel ipal isanarabun agal ecesab unum maraimai, ag uhu wabun awarab tam. Ulis, ag ecesab asiu mui. Gonun, go duailel ecesab tamacag ipal maramam. Aiu ses ag ecesab tamacag dabi, goagen ecesab asiu ag maramam. Guzenebi, agzozou isa isanaraimai, ag unum naliu suban damamen. 15Getal Israel duailel go ee wanib mana* omen sul, ulis ag han guzental guzenamamen. Go Uwait nugau ze nug aneun sultal guzenemen. Gonug guzenai aneun,

“Du tub go ee asiu pet gotulai meun, go ee zaimai, ogog i utaneun. Du tub go ee ginampet gotulai meun, du go han ee zaimai, koli we i waneun.” a 

Taitas go gonugau zaugul abai duailel isanarabun Korin uzan bitemen.

16Iz ag isanarabun dabilanem sul, Taitas han go ag isanarabun dabilaneu, gonun, iz Uwait ‘Ese-e’ aurem. 17Taitas go bitei agal aiwag gotulabun auremun go ougab siksikai mui bitei guzenai aimai, aneun. Go igul tutak tam, gonugau dabeleu eim han ag isanarabun bitamoroi. 18Igual zaicig tub go Taitas dual palautemun, bitamau. Du go nug Yesus nugau Ze Naliupet duailel uzan beu beu dacanemen abai marabun salau gusig macaneu, gonun, Uwait nugau duailel agen gonugau wanib wag macanem. 19Go han gonugau uzanan Kristen duailel agen ig ibaig duailel ipal aiwag go mara marai aidabun tapai memen. Salau go Dubanou Ban nugau wanib wag mabun guzenanem. Igual salau go duailel ipal isanarabun oigeb siksikaimai, macanem. 20Aiwag banou go gotulai memen wagemamau aimai, dudu ipal agen igual wanimig ebu ze mamam aimai, du go gue ig ibaig bitamau. 21Ig salau naliu mabun gusig dabilanem. Ig Dubanou Ban nugau ameg ebu mui, duailel agal ameagab ebu han, igual salau araog macanem, gonun, ag unum igual igul naliu abe mamam.

22Ig igual zaicig tub han ag abai palautemun, ag isanarabun bitamau. Go umkoskos duailel ipal isanarabun salau gusig mina, pemun. Du go, agen duailel ipal suban isanaranemen doimai, petak aimai dabeleimai, gonugau ougab siksikai mui ag waiagab bitamoroi. 23Ulis, iz Taitas en ze mamoroi. Go izal salau zai. Go iz ibail ag isanarabun salau macaneu. Zaiger go zaug dual goagal uzanan Kristen duailel agen palautarena, ag waiagab bitaporoi. Goagen Kristus nugau wanib wag maimai, gonugau salau muranemen. 24Guzenanem, gonun, agen dudu go en agal oiagab nug noumaiban, agal igul naliu abai maran. Ag igul go guzenebi, Kristen duailel emgasag unum agen agal igul naliu memenin dumam. Gonun, ig einen agal wanimag wag macanem go ag abe mamamen.

Copyright information for `BMH