2 Timothy 1

Pol nug koli Timoti sikut wai moroun.

1Iz Pol, iz Yesus Kristus nugau ze oi aidanem du. Uwait nug gonugau dabeleu eim iz tapai mileun. Go nug duailel ag Kristus en oiagab petak emen, muzmuz awau dabun gusig marabun baib mareun. Go iz ze go duailel awarabun palautileun.

2O Timoti, na izal nagwai sul, igual oigeb Uwait tutak en memun. Iz na en alizem. Igual memenig, Uwait mui, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus mui, agen nait ounab selai dabun mizeimai, na en bisom peimai, goagal oiagab naliu eiman na isanizamam.

Pol nug Timoti gonugau ougab petak eun gusig patai dabun aureun.

3Izal embigeg agen Uwait nugau igul suban sesamoranemen sul, iz han guzental sesamoranem. Guzenaimai, izal dabeleu enai, iz gonugau ameg ebu ze tamacag. Iz amban, umaum na en dabeleimai, Uwait ‘Ese-e’ auranem. 4Iz na utizai alemin ziwas ebu, nait weinemen amen il pemin en koli dabelem, gonun, na koli peizabun oiab dareu. Iz na peizaimai, izal oiab siksikamau. 5Na ounab petak emen go getal nait iman Lois mui, anan Iunis mui agal oiagab petak emen sul guzenem. Iz goagal igul koli dabeleimai, iz abiu goagal oiagab petak gusig memen sul igul go na ebizab han dareu. 6Gonun, iz nait dabeleu koli asai mizemina, gusig go Uwait nug na mizeun ab go huanem sul, na koli salau murabun aizem. Izan nait gagalin patena, na gusig go omen. 7Uwait nug ig uminabun wes migab tam. Go Ah Wes migeun. Gonug ig gusig migena, ig duailel ipal en igual oigeb noumaimai, igual dabeleu iguatal suban gumabun iboin.

8Guzenaimai, Timoti, na igual Dubanou Ban nugau ze duailel awarabun i uminen. Na duailel iz en izal zai awarabun i uminen, einen, iz igual Dubanou Ban en hiacaranem zau oug darem. Na Uwait nugau gusig oimai, gonugau Ze Naliupet awarai aidaimai, iz ibail ereg uhu umam.

9Uwait nug ig igual igul eg ebuan imaigeimai, ig gonugau duailel naliu pet dabun uligeun. Ig igul naliu memun en imaigab tam. Gonugau dabeleu eim gonugau ougab naliu eim ig gaul isanigeimai, ig en ougab bisomig peimai, igual igul eg ebuan imaigeun. Getal go em usalai mab tam ebu, gonugau ougab naliu eiman Yesus Kristus nug ig isanigeimai, imaigabun dabeleun. 10Bo, ulis, ig imaigabun du, Yesus Kristus nug alina, igul go araog zoun. Gonugau salau nug noumabun igul zilacoroun. Gonugau Ze Naliupet eiman go awau muzmuz dabun igul araog meun.

11Uwait nug iz gonugau Ze Naliupet duailel awarabun mui, gonugau ze oi aidabun mui, abai marabun mui, tapai mileun. 12Gonun, iz uhu banou wanem. Bo, iz uhu go gamacabun i uminem. Einen, du go en izal oiab petak eun iz go abiu. Iz han abiu go nug salau go iz ebeab meun, go nug go suban gumaneu. Salau go muzmuz damau, guzental, bete betei gonugau alabun ziwas zumau.

13Na ein Ze Naliupet izal oisau ebuan omen, na ze go domen guzental duailel igul naliu guzental awaramam. Guzenaimai, na Yesus Kristus dual pezai daimai, nait ounab go en petak emen gusig pataimai, duailel ipal en ounab noumamau. 14Uwait nug gonugau Ze Naliupet getal na mizeun, go na suban gumamam. Guzenemen, Ah Wes igual oigeb oug dareu go nug nait salau gumabun isanizamau.

15Na abiu Kristen duailel ag Esia agaig ebu daremen, goagen unum iz semilei wanemen. Pigelus zaug Hermogenes dual han iz semilei wanemen.

16Iz Onesiporus gonugau ug abai ag en Uwait Ban auranem. Ziwas umkoskos Onesiporus nug iz isanilaneun. Iz hiacaranem zau oug darena, go iz peilabun aiu nuab tam. 17Bo, go Rom ban uzan alaimai, iz peilabun gusig itanilei itanilei, betei peileun. 18Iz Uwait guzenai auranem, aiu ses duailel sisiarabun ziwas ebu, Dubanou Ban nug go en bisou peimai, isanuramau. Na abiu go petak, iz Epesus uzan darena, Onesiporus nug iz umkoskos isanilaneun.

Copyright information for `BMH